Gyászhírek, 2017. augusztus 24.

Gyászhírek, 2017. augusztus 24.

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk 60 éves érettségi találkozónk alkalmából azokra, akik eltávoztak: Sóki Béla (igazgató), Kovács Dénes (aligazgató), Nagy Ábrahám (osztályfőnök), tanáraink: Balogh Zoltán, Danka Edit, Facsar Gyula, Fráter Margit, Hajdú Gergely, Dr. Iluţiu Péter, Niederkorn János, valamint Adorján Sándor, Csomaközi Károly, Deák Ferenc, Erdei Anna, Grándt István, Hevesi László, Kallós István, Lakatos Juliánna, Leokucza Lajos, Lunczer Katalin, Nedeczki Mihály, Rimay Miklós, Schmidt István, Szilágyi Anna, Varga Irén, Vida István volt osztálytársainkra. Emléküket szívünkben őrizzük! Székelyhíd, 2017. augusztus 25. Sóki Ilona tanárnő és az öregdiákok.

*

Ezúton tudatjuk, hogy 12 éve eltávozott az élők sorából id. MARGIT FERENCZ. Drága halottunk a „Prestarea” Szövetkezet volt villanyszerelő-mestere. Emléke legyen áldott. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, EGRI SÁNDORRA (Élesd), halának 15. évfordulóján. Halálod míg élünk fájó emlék marad. Soha el nem feledő, szerető családod.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett szülőkre, haláluk 3. évfordulóján, az édesapára, nagyapára, apósra, Torjai Tiborra, valamint az édesanyára, nagymamára, anyósra, Torjai Magdolnára (szül. Csáki). Szívünkben helyeteket nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett gyermek és testvér, OSZACZKY LÁSZLÓ TAMÁS 66 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Hamvai búcsúztatása pénteken, augusztus 25-én, du 16 órakor a szalontai temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, BAGI ERZSÉBETRE (Csicsáné) halálának 2. évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Édesanyámra, MISKOLCZY JULIANNÁRA, és öcsénkre, MISKOLCZY ISTVÁNRA könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk haláluk 20. évfordulóján. Nyugodjatok békében. Esztike és családja, Icu és családja.

*

„A napom végén egészen és teljesen nyugodtan és biztosan, a te oltalmadba helyezem magam, jóságos Istenem.” MARTIN CLARA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.