Gyászhírek , 2017. augusztus 22.

Gyászhírek , 2017. augusztus 22.
Fájó szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, BODÓ ETELKÁRA (Hegyközújlak), halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szeretettel emlékezik rá lánya Etu családjával, fia Jóska családjával.

A Bihardiószegi Zichy Gazdakör tagjai ezúton fejezik ki őszinte részvétüket a gyászoló családnak SZŐNYI LÁSZLÓ agrármérnök, a gazdakör első elnöke elvesztése miatt. A Bihardiószegi Zichy Gazdakör.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a Szőnyi családnak, SZŐNYI LÁSZLÓ elvesztése miatti fájdalmában. Pihenése legyen csendes! Tolnay István és családja, Tolnay Gábor és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett gyermek, testvér, sógor és keresztapa, Ifj. ZALÁNYI ZSIGMOND ma 5 éve hirtelen eltávozott közülünk. Utad a szenvedés kövein vezetett. Akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt a lelked, feladta a küzdelmet, nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett. Angyalok vigyázzák odafenn léptedet, Mennyországban a nyugalmat megleled. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bánatos édesanyja, húga, sógora, keresztfia és családja.

*

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, vőre, ifj. ZALÁNYI ZSIGMONDRA, aki ma 5 éve távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Erzsike, fia Levente, menye Enikő, unokája Zsófia, és anyósa.

*

Nincsenek szavak, nem suttog a szád, ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rád. Szíved nemes volt, kezed dolgos, álmod legyen boldog. Fájó szívvel emlékezünk a 11 éve elhunyt legdrágább gyermekre és testvérre, ifj. KOVÁCS ISTVÁNRA (élt 40 évet). Egy jaj, annyit sem mondtál. Türelemmel elmentél a halál hosszú útján. Örök álom zárta le drága két szemed. Bármilyen csodás is a földi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad. Örökké gyászoló bánatos édesanyád, édesapád, testvéred Laci és sógornőd Annamária.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatom, a drága férj, édesapa, após és nagyapa, id. NAGY LAJOS (élt 70 évet, Biharpüspöki) elhunytát. Temetése augusztus 23-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Elmentél tőlünk, fájdalmat elhagyva, melyet végtelen türelemmel viseltél magadba. Megpihenni tért drága, dolgos kezed, soha nem felejtjük drága emlékedet.” Búcsúzik tőle felesége Rózsika és fia Laci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagyapától, id. NAGY LAJOSTÓL (Biharpüspöki), kinek elfáradt teste végleg megpihent. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élni fogsz, és ott is maradsz.” Nem felejtjük soha jóságodat, a szeretetet családod iránt. Isten nyugtassa békében drága tested. Búcsúzik szeretett fia Attila, menye Sarolta, imádott unokái Dávidka és Gergő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki id. NAGY LAJOS bácsi halála alkalmából szeretett sógorunknak Attilának és családjának, valamint az egész gyászoló családnak. Ifj. Lukács Sándor és családja.

*

Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzom szeretett nászuramtól, NAGY LAJOSTÓL,
aki hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Adjon neki a jó Isten örök nyugodalmat! Őszinte részvétem az egész gyászoló családnak. Nászasszonya özv. Lukács Sándorné.

*

„Viszontlátásra a földnek porában, / Viszontlátásra az égi sugárban, / Viszontlátásra a Holdnak udvarán / Vagy a Tejút valamely csillagán. (Reményik Sándor) Szomorú szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt szeretett testvérre, sógorra, keresztapára, ZALÁNYI ZSIGMONDRA. A lélek él, találkozunk. Bátyja Sanyi, sógornője Pirike, keresztlánya Éva.

*

Nyugodjanak békében GILER GAVRIL, MALAN FLOARE, NAGY LAJOS, POP MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.