Gyászhírek, 2017. augusztus 18.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. augusztus 18.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, STEFAN ILEANA RELA hosszú betegség után 68 éves korában eltávozott közülünk. Augusztus 18-án Montrealban (Kanada) lesz a gyászmise. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle a bánatos család.

Már 7 év telt el, amióta a drága férj és édesapa, Dr. VÁNCSIK JÁNOS a mennybe költözött. Azok a fájdalmas napok meglepően közelinek tűnnek, de távoliaknak is, mert a hitünk, hogy találkozni fogunk az örök fényben, csillapítja fájdalmunkat. Nem tudunk, nem is akarunk elfelejteni és hálával gondolunk rád, drága férjünk és édesapánk, mert te voltál a mi életünk öröme és boldogsága, mert te az életedet nekünk ajándékoztad a rád jellemző nagylelkűséggel. Mindig lelkünkben hordozzuk jóságodat, jellemed szépségét, az Istenbe vetett hitedet, vigyázó szeretetedet. A magányosság és a gyengeség néha megijeszt, de erős hitünk és a te vigyázásod ismét fényt és reménységet hoznak életünkbe és hisszük Isten szavait: „Veletek leszek a világ végezetéig.” Amikor nehezek a napjaink, téged hallunk, mintha mondanád: „a felhők és a dörgés csak forrása az esőnek, amely öntözi a száraz földet.” Hisszük, hogy Isten megsegít bennünket, hogy megérjük az örök élet ünnepét és hitünk betakar végtelen fényével. A jó Isten vigyázzon a te jó és nemes lelkedre. A rá emlékező istentisztelet a római katolikus bazilikában lesz hétfőn, augusztus 21-én este 18 órakor és a Barátok templomában szerdán, augusztus 23-én este 18 órakor.
Szerető felesége Olga és gyermekei Laura és Janóka.

*

Felejthetetlen, jóságos férjem,ÚJLAKI LÁSZLÓ emlékére. Drága LACIKÁM! Bár eltelt egy év mióta utolsót dobbant szíved és örökre elnémult ajkad, Te, aki elfogadtad hittel és megbékélt lélekkel nehéz küzdelmed a betegségeddel Isten akarataként, meg kellene tanulnom tőled, hogy elfogadjam halálod és elengedjelek, de az idő múlása sem enyhíti hiányod, hiszen kis otthonunkban azóta beköltözött a kegyetlen magány, minden a Te hiányod üvölti, hiszen minden hozzád kötődik, mindenütt csak téged látlak és hallak. Egyetlen reményem és vigaszom, hogy az általad megérdemelt helyre kerültél és fentről is imádkozol érettünk és irányítod életünk, s a feltámadás reményében várom, hogy újra találkozzunk. Nyugodj békében drága Lacikám!
Vigasztalhatatlan feleséged, Erzsike.

*

Mély fájdalommal, fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, anya és testvér, GABRIELA TOMUŢA, 50 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése augusztus 18-án 15 órakor a berettyószéplaki kápolnából lesz.
Férje Ghiţa, gyerekei George és Andreea, testvére Sári és családja.

*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZALAI ILONKÁRA (élt 54 évet), halálának tizedik évfordulóján.
„Elhagytad a házat, amit szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmad nem zavarja senki.”
Szívünkben örökké megmaradsz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS JÓZSEFRE (volt agrármérnök), halálának 8. évfordulóján.
„S ha foszló felhőn át tekint
A hold a földi rögre,
Az emlék hozzád visz megint,
Örökre, mindörökre…” (Eminescu)
Felesége, leánya, veje és unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BIHARI BÉLÁRA (élt 32 évet), halálának 15. évfordulóján. Elmentél egy hosszú útra, tudjuk többet nem jössz vissza. Örömünk, bánatunk nincs ki meghallja. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Pihenésed legyen áldott.
Bánatos édesanyja, felesége, lánya Tímea, férje Zoltán.

*

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra TE sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, déditatára, KIRÁLY JÁNOSRA, akit ma 4 éve kísértünk utolsó útjára. Amíg élünk, szeretettel őrizzük emlékét.
Bánatos felesége, lányai, vejei, unokái és dédunokái.

*

Szomorú 3 év telt el mióta szerető szíve feladta a harcot és itthagyott bennünket a szerető férj és apa, ifj. GALACZI KÁROLY (élt 39 évet, Székelyhíd).
Elmentél hirtelen egy perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Arcunkat könny mossa, mert te nem vagy többé, szívünkben emléked élni fog örökké. Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk rád: feleséged Enikő és két gyereked Karcsika és Vivien.

*

Fájdalommal és könnyekkel teli 16 év telt el, amióta elvesztettük a szerető férjet, apát, apóst és nagyapát, id. GALACZI KÁROLYT (élt 52 évet), valamint fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 15 éve és 7 hónapja egy tragikus autóbaleset örökre elvette tőlünk a szeretett gyermekeket, testvéreket és nagybácsikat, GALACZI LEVENTÉT (élt 23 évet) és GALACZI ZSOLTOT (élt 21 évet), valamint fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 3 éve szerető szíve feladta a harcot és itthagyott bennünket a szerető gyermek, apa, férj, testvér, nagybácsi és nagyapa, ifj. GALACZI KÁROLY (élt 39 évet).
„Hulló könnyekkel állunk sírotok felett, A koporsók bezárták legdrágább kincseinket.
Megállt szívetek, mely élni vágyott.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Nehéz az életet élni nélkületek.
Felejteni titeket soha nem lehet.
Ha a bús napjaink le fognak telni,
Oda vágyunk hozzátok megpihenni.
S ti, kik elmentetek, mindig velünk lesztek,
Szívünk zegzugában soha el nem vesztek,
Álmunkban jöttök, mi boldog könnyel kelünk,
S tudjuk, mindig itt vagytok, s lesztek is velünk.”
Mélységes fájdalommal emlékezik örökké bánatos családotok.

*

Csillag lett ő, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk mint lenyugvó Nap,
De a szívünkben él, s örökre ott marad.
GALACZI KÁROLY (élt 39 évet).
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel lányod, vejed és a pici unokád Maja.

*

TOLNAI ADÉL (Örvénd) öt éve már, hogy minket örökre itthagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha, senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad.
Szerető családod férjed Sándor, lányaid Erika és Éva, unokád Gergő.

*
Fájó szívvel emlékezem drága édesapámra, SPALEK SÁNDORRA, aki augusztus 19-én töltené 69. életévét.
„Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,
Telő hold fényénél, üvöltő emlékek.
Kérlek Édesapám, nyújts felém a kezed,
Csak még egyszer halljam, dobogó szíved.
Csendes a temető, nem jön felelet,
Arcomat mossák a keserű könnyek.
Hideg sírköveden, kezem pihentetem,
Itt vagyok Édesapám, Rád emlékezem.”
Szerető lánya Éva és családja, soha nem feledünk.

*

Fájó szívvel emlékezem drága, jó férjemre, SPALEK SÁNDORRA, aki augusztus 19-én töltené 69. életévét.
Szívemben mindig ott élsz,
lelkemnek már része vagy.
Nem számít most a távolság,
magad vagy bennem a gondolat.
Melegség járja át a szívem,
érzem szinte közelségedet.
Lassan becsukom szemem,
oly jó hinni, itt vagy velem.
Sírodra teszem a virágot,
a szél zúgását hallgatom,
nyugodjon békében lelked,
örökké hiányozni fogsz!
Szerető felesége, soha el nem múló fájdalommal emlékezem rád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szilágyperecsenyben, augusztus 12-én kísértük utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Orbán János Józsefet, aki 43 évig volt a község és környező települései fáradhatatlan, nagyra becsült és szeretett orvosa. Élt 67 évet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják felesége Magdolna, leányai Andrea és Júlia, veje Emil és öccse Bandi.

*

Megrendülten és szívünkben fájdalommal álltunk augusztus 12-én Szilágyperecsenyben, nagyszerű barátunk, a kitűnő orvos és sokoldalú zenész,
Dr. ORBÁN JÁNOS JÓZSEF (Csubi) ravatala előtt, aki 1965-ben megalapította és sok éven keresztül játszott az Ady líceum legendás diákzenekarában, a Globus együttesben. Hiánya pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Terveink szerint november 24-én, a születésnapján egy előadással fogunk megemlékezni reá. Nyugodj békében!
Orbán András, Szabo Géza, Hájek Ferenc, Propp Ferenc és Szabo Simon, a Globus együttes tagjai.

*

Gyémánt színe ragyogja be életem, ezt a csodát neked köszönhetem. Fájó szívvel búcsúzunk KEREKES RÓZÁTÓL, unokád Hajnalka, Attila és szeretett dédunokád Marcell. Temetése a szalárdi református kápolnától lesz 2017. augusztus 18-án, 17 órától.

*

Elfogadjuk az úr akaratát, de nagyon fáj az elválás. Búcsúzunk drága szomszédnéninktől, KEREKES RÓZÁTÓL.
Porkoláb Huba, felesége Kata és a pici Előd.

*

Megrendülten búcsúzom édesanyámtól, KEREKES RÓZÁTÓL, aki életének 89. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét örökre megőrzöm. Temetése a szalárdi református kápolnától, 2017. augusztus 18-án 17 órától.
Bánatos lánya Hajnalka.

*

Soha nem felejtünk drága
RÓZA NÉNI.
Fájdalommal búcsúzik Ildikó és Tibi.

*

Nem járta a világot, de a világ benne élt.
Megrendülten búcsúzik Róza nénitől.
„Tóthúr és Marc(s)i”

*

Fájó szívvel emlékezünk drága KEREKES RÓZA mamánkra, aki váratlanul itthagyott bennünket.
Megrendülten búcsúzik Babuci, Ferike, Ricsi és Feri.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanyám, ANDERLIK ERZSÉBET (LENKE), életének 78. évében elhunyt. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Búcsúznak tőle lányai Babuci, Noémi és Kati.

*

FODOR ILONÁTÓL augusztus 19-én, szombaton, búcsúzunk véglegesen a Szent László-templomban 13 órakor.
A gyászoló család.

*

Jó keresztény hívek, akik körülvesztek, az utolsó napon velem együtt lesztek. CROSMAN IRINA, KECSKÉS ÁRPÁD, KEREKES ROZÁLIA, PANTEA ANA, DUMA MARIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Hálás köszönet mindenkinek, akik utolsó útjára elkísértek drága halottunkat, PANTEA GHEORGHE vegyész mérnököt, baráti segítséget felajánlva, telefonokkal, üzenetekkel enyhíteni próbálták fájdalmunkat.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DUMA MÁRIÁTÓL, aki 90 évesen elhunyt. Temetése 2017. augusztus 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolják fia, öccse, sógora és az egész család.

*

Szomorúan búcsúzunk SZŐCS KÁROLÁTÓL tanárnő barátunktól. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Nyugodj békében.
Czégényi Tünde, Kányádi Irénke.

*

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
Azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
Márványt, kincset, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer: szerető édesanyát.”
Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, PÁL IRÉNKE (Bihar), halálának 4. évfordulóján. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.
Szerető gyerekei.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett öcsénkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának nyolcadik évfordulóján.
Örökké bánatos nővéreid és családjuk.

*

Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Ma 2 éve távozott az örökkévalóságba egyetlen édesapám, TÓTH SÁNDOR.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Bánatos fia Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, TÓTH SÁNDORRA, aki 2 éve egy jajszó nélkül távozott tőlünk. Bármit hozott a sors, te nem panaszkodtál. Ágyadon fogtad a kezem, remegve figyeltem élni vágyó tekintetted, de a betegséggel küzdöttél, de már nem lehetett tenni semmit. Semmi mást nem akart ő, csak élni. Bennem él az emléke, amit nem vehet el tőlem senki.
Bánatos felesége Ica.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezem szeretett tatámra, TÓTH SÁNDORRA
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Unokája Bea és Csabi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága apámra, TÓTH SÁNDORRA, aki 19-én 2 éve, hogy itthagyott bennünket. Sírja felett őrködjön a hála és a szeretet. Emléke szívünkben örökké megőrizzük.
Bánatos lánya Babi, veje Imre, unokája Józsi és annak felesége Anca.

*

Ha fejfád mellett ég a gyertya,
Látjuk benne arcod, Odaföntről-messzeségből,
Karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
Ugyanúgy mint régen,
Drága, jó apám, sosem feledünk téged! Már húsz éve, hogy elmentél az angyalokhoz, azóta is nagyon fáj a hiányod, szeretettel emlékezünk rád, BERKE GÁBOR.
Feleséged Gyöngyike, lányod Mónika, vejed Jani, fiad Lóránd, párja Lívia és két unokád, Kitti és Bella.

Címkék: