Gyászhírek, 2017. augusztus 17.

Gyászhírek, 2017. augusztus 17.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, SELYEM SÁNDORRA (ny. tanár, Élesd) halálának tizenötödik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS SÁNDOR vízvezeték-szerelőre halálának nyolcadik évfordulóján. Bármilyen csodás a világi élet, Pótolni nem tudna soha, senki Téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, Halálod míg élünk, fájó emlék marad. Szerető feleséged Marika, fiad, lányod, menyed, vejed, unokáid Matthias és Dávidka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, VÁRADI MÁRIÁRA (volt borsi lakos), halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lánya Margit, veje Ghita, unokái Cristian, Raul.

*

Drága, egyetlen, imádott gyermekünk, KISS LAJOS NORBERT (1982–2007), ma töltené be 35. életévét, de a kegyetlen sors már több mint 10 éve elrabolta tőlünk. „Örökké várni és remélni, fájó szívvel a csillagokra nézni, tágra nyílt szemekkel hinni, hogy újra itt lesz, de remény és igazság messze áll egymástól, bármennyire bízunk, hogy itt lesz újra velünk, de már soha többet nem fogja meg a kezünk. S elhinni, hogy valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és találkozunk, ha eljön az idő, és együtt leszünk majd, drága Norbikánk. Téged örökké szerető édesanyád, édesapád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PANTEA ANIKÓNAK szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Pozsár-Szentmiklósi család.

*

Őszinte részvétünk Lórándnak és Magdinak a szeretett édesapa és após, KRIVÁNY GYÖRGY elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Mezei és Balogh család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesapám, RETEK TIBOR életének 71. évében elhunyt. Temetése pénteken, augusztus 18-án 12 órakor a városi ravatalozóból. Emlékét szívemben megőrzöm. Búcsúzik fia Tibor.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága öcsémtől, RETEK TIBORTÓL, aki hosszú betegség után, 71 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 18-án, pénteken 12 órakor lesz a városi kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenése csendes. Testvéred János és élettársa Margit.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama, SZŐCS KAROLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében! Kiss Tőrék Ildikó és Dr. Varga Zsombor.

*

„Nem, örökké tartó ez a földi élet, eljön a bús halál, senkit se kímél, kímélhet.” FARCUTA TEOFIL, RETEK TIBERIU, GENT IOAN, CSIZMAS IOSIF-GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Az árnyékok kinyúlanak, / A csillagok kigyúlanak, / Föllobognak a lángok / S megbonthatatlan rend szerint, / Mint űrben égitest, kering / A lelkemben hiányod.” (József Attila) Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, SZŐCS KAROLINA életének 73. évében, türelemmel viselt betegség után 2017. augusztus 12-én örökre megpihent. Szerettünket 2017. augusztus 18-án, pénteken 15 órától a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnából kísérjük el utolsó földi útjára. Emléke örökké áldott marad! Búcsúznak tőle: fiai Jancsi és Csani, menye Emőke, unokái Jancsika, Nándi, Bogi, Lelle és a gyászoló család.