Gyászhírek 2017. augusztus 16.

Gyászhírek 2017. augusztus 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Gerő Gabriellának és a családnak a szeretett édesapa és férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvi Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.


Őszinte részvétünk a gyászoló családnak igaz barátunk, Szőcs Karola elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nugodj békében drága Karola. Balla Ilona, Gyurtsik Marika, Gyula, Bordás Tünde, Pista, és Márta néni.

*

Szomorúan búcsúzom Pantea Gheorghe vegyészmérnöktől, a Sinteza volt igazgatójától, a volt Pigment részleg szekciófőnökétől, a felejthetetlen kollegától, aki EMBER maradt mindig, minden körülményben. Nyugodjon békében. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Pusztai Ilona.

*

Gyötrő fájdalommal emlékszünk arra a napra, amikor ma 8 éve elveszítettük gyönyörű, örökké vidám kislányomat, POPA MIRTILT. „Minden könnyem elsírtam már, de nem enyhül a fájdalom. Velem leszel, amíg élek, Imádott, édes kislányom.” Örökké szeretni fogunk Kicsim! Szerető édesanyád, kishúgod Mirjam és Mircea.

*

Fájdalommal gondolunk arra a szomorú napra, amikor ma 8 éve, hogy drága, kicsi, gyönyörű unokahúgunk, unokatestvérünk, POPA MIRTIL (Diószeg) 11 évesen örökre itthagyott. „Angyal voltál, angyal lettél, Menyországba emelkedtél. Az égi szép menyországban, Örök üdv és boldogság van. Emléked nem borul feledésnek, Érted kik most zokognak, A sírban is szeretni fognak. Van egy közös nagy vigaszunk, A lélek él: Találkozunk!” Kik téged mindig szeretni fognak: Zsóka nénje, férje András, unokatestvéreid Bianka, Kinga és Gabika.

*

Szomorú 8 év telt el mióta kis unokám, POPA MIRTILL (Diószeg) 11 évesen örökre itthagyott bennünket. „Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Gondolatban velünk vagy bármerre is járunk. Tudjuk, hogy nem jössz, és mégis várunk.” Örökké gyászol: Kati mama és nagynénéd Nóci.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk egykori diákunktól, osztálytársunktól, STROLOVICI SÁNDORTÓL, aki 66 éves korában Izraelben elhunyt. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük. Vígasztalást a gyászoló családnak. Tanárai és az 1971-ben végzett osztálytársai a LICM-ből.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett FARCAS SILVIATÓL. Nyugodjon békében. Sanyi, Ila és családjai.

*

Mély együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett osztálytársunk és barátunk, BERECZKI SÁNDOR elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A volt 2. számú Fiúlíceumból az 1954-ben végzett osztálytársak.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama és anyós, OLASZ JULIANNA (szül. KÁNTOR) 88 éves korában elhunyt. Temetése 2017. augusztus 16-án délelőtt 11 órakor a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolják lányai Évi, Gabi, Hajni és családjaik.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a SZŐCS családnak KAROLA elhunyta miatti fájdalmukban. Barátaik: Marika, Vali, Márta néni, Kati, Márta.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk volt szomszédunktól a kedves, jó baráttól, BERECZKI SÁNDORTÓL. Özv. Lovas Imréné és gyermekei, Csaba és Csilla családjukkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, SELYEM SÁNDORRA (ny. tanár, Érsemjén) halálának tizenötödik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.

*

Őszinte részvéttel búcsúzunk DR. SZEGEDI ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében! A szomszédok a tömbházból.

*

Emlékezem szeretett szüleimre, TÓTH ANDRÁSRA (Élesd), aki ma 45 éve, 31 évesen, és édesanyámra, TÓTH ERZSÉBETRE (Örvénd), aki 39 évesen, tragikusan távoztak. Leányuk Szidónia, a gyerekekkel, Szidónia és Kriszti.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezem szeretett férjemre, SZABÓ FERENCZRE (Kárásztelek) halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes álom! Felesége Irénke.

*

Halálának második évfordulóján emlékezünk drága anyácskánkra, B. SZÉL ANNÁRA (Érsemjén). „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, Hogy egyszer majd mi is elmegyünk ahol Ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, Arra életünk végéig Könnyes szemmel emlékezünk.” Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk barátunktól, BERECZKI SANYITÓL. Őszinte részvétünk feleségének, KLÁRIKÁNAK és az egész családnak. A Kuglis család.

*

Őszinte együttérzéssel fejezzük ki részvétünket BERECZKI KLÁRA kolléganőnknek szeretett férje, BERECZKI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást és erőt kívánunk a gyász keserű óráiban a családnak. A nagyváradi városi Kórház sugárterápia laboratóriumának munkaközössége.

*

„Az én angyalomnak fel kellett vinnie, s lelkemnek angyalok közébük lépnie.” PAUL HERMINA, FARAGAU SILVIA, ANDERLIK ERZSEBET, COSTE MARINA-ADELINA, KRIVÁNY GYÖRGY-ADALBERT, SZŐCS KAROLINA, MANEA GHEORGHE, RAITA LAZAR-IONEL, NICOLA ANNA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*

„Mert, ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomban még, Mert, aki meghalt, az időben, úgy van fölöttem, mint ég.” (Kosztolányi). Megtört szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, drága édesapánktól, nagyapánktól és apósunktól, BERECZKI SÁNDORTÓL, a nemzeti kosárlabda válogatott volt tagjától, a román sport kiválóságától, aki életének 80. évében örök nyugalomra tért. Szerettünktől augusztus 17-én 12 órakor veszünk végső búcsút a Steinberger kápolnában. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család.

*

„Hol vagy, apám, hol vagy, te nagy? Nem vagy sehol, de vagy, de vagy. Valami rejt, valami zár. Mi ez a csönd? Mi ez a vár?” (Kosztolányi) Fájdalommal teli szívvel búcsúzunk imádott édesapámtól, drága apósomtól, BERECZKI SÁNDORTÓL. Emléked örökké őrizzük! Lánya, Enikő és veje, Gábor.

*

„Áldd meg édesapám járását-kelését, Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fáradt, Áldd meg két kezeddel Édesapámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesapámat!!!” Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, BERECZKI SÁNDORTÓL. Emléked szívünkben örökké élni fog. Gyászolja fia Bereczki István, menye Edit és unokái István, László és Alexandra.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KRIVÁNY GYÖRGYTŐL, szeretett édesapámtól, a baráttól. Temetése 2017.08.17-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja fia Lóránd, menye Magdi és családja többi tagja, barátai, ismerősei.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett élettársam FARKAS SZILVIA (szül. VIDICAN) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. augusztus 17-én 13 órakor a városi ravatalozóból. Nyugodj békében! József.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, Nagymama, SZŐCS KAROLINA 73 éves korában, hosszan küzdve betegségével, hirtelen elhunyt. Emléke örökké áldott marad. Búcsúznak tőle: fiai Jancsi, Csanád, menye Emőke, unokái, Jancsika, Nándor, Boglár-Anna, Lelle, és a gyászoló családok: Sultesz, Antal, Májer család.