Gyászhírek, 2017. augusztus 14.

Gyászhírek, 2017. augusztus 14.
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, SILLYE KATALIN, 93. életévében megtért Teremtőjéhez. Emlékét őrizzük, míg élünk. Leánya Judit és unokája Katika.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Higili Erzsikének édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Darai család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy MARCHIŞ IRINA (szül. NAGY, tanítónő) folyó hó 1-jén csendesen megpihent, augusztus 4-én helyeztük örök nyugalomra a szalontai temetőben. Búcsúznak tőle a 36 éven át tanított ottományi tanítványok, a rokonok és ismerősök. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászoló, szeretett férje Marchiş Iosif.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a drága testvértől, ERDŐDI ISTVÁNTÓL, (élt 75 évet), aki hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolja bánatos testvére Csanak Juliánna, Jutka, Zoltán, Edina és László.

*

Fájó szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, PAPP GYULÁRA (élt 56 évet). „Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, Míg e földön élünk, nem fogunk feledni, Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, Míg csak élünk, sosem lesz ez másképp. A nagy szavak mit sem érnek, Elszállnak mint őszi szélben, De a szeretet mely szívünkben él, Síron túl is elkísér.” Szeretettel emlékezik rá: felesége Erzsike, lányai Mónika és Andrea, vejei Szabolcs és Sándor, unokái Lara, Maya, Vivien és Márk.

*

Fájó szívvel emlékezünk 8 éve meghalt fiamra és testvérünkre, KOKOVECZ MIHÁLYRA (élt 33 évet). Örök nyugalom és csend honol, hol pihensz gyermekem. Arcod, hangod, mosolyod szívemben mindig bennem él. Pihenj békében! Szerető édesanyád és testvéreid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, férjre, apára, IFJ. BARABÁS JANCSIRA, halálának 6. hónapján, akit 44 évesen ragadott el a kegyetlen halál. „Egy jajszó, annyit nem mondtál, Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, Remegve figyeltük élni vágyó tekinteted. A betegség erős volt, legyőzte testedet. Semmi mást nem akart ő csak élni még. Egy célod volt, a családodért élni. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.” Örökké gyászoló Édesanyád, édesapád, feleséged és imádott gyermeked Alex.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a jó baráttól, BERECZKI SANYIKÁTÓL. Kedvessége, szolgálatkészsége örökké emlékeinkben marad. Veled érzünk drága KLÁRIKA! Őszinte részvétünk az egész családnak. Cseke Pötyi és családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a 7 éve elhunyt szerető feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, VARGA ILONÁRA (szül. KÉCZ). A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökre élni fog drága emléked. Pihenésed legyen áldott és nyugodt! Férjed Lajos, gyermekeid Éva és Árpi családjukkal, unokáid Kuki és Kármen családjával, dédunokád Cristi.

*

Fájó szívvel, szemünkben könnyekkel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, vőre, HEGYESSY VIKTORRA (nyugalmazott iskolaigazgató) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

„Örök karácsonyfám ragyog ég közepén, Szűzanyám mosolyog, kis Jézus ölén.” COCIOBAN MIHAELA-CECILIA, PARVULET GHEORGHE, PANTEA GHEORGHE-ŞTEFAN, ALEXANDRU IOANA, BERCIK ALFRÉD, FARKAS ILEANA-SILVIA, CIUCIU MARTA, MARC-IVAN ANDA-DELIA, OSVAT VERONICA, PERET DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, Felejtsd el arcom romló földi mását.” (Dsida Jenő) Megtörten tudatjuk, hogy PANTEA GHEORGHE (vegyészmérnök) 2017. augusztus 12-én, 87 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunkat, a drága hitvest, a legjobb édesapát, kedves nagyapát, szerető vejet, a rokont és jóbarátot. 2017. augusztus 14-én 14 órakor temetjük a Hasas kápolnából. Nyugodjon békében!

*

Mély fájdalommal búcsúzunk családi barátunktól, BERECZKI SANYITÓL (sportmester válogatott kosárlabdázó). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Klonda család.