Gyászhírek, 2017. augusztus 11.

Gyászhírek, 2017. augusztus 11.
Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett nagymamától és dédmamától, BOKSÁN KATALINTÓL, aki életének 90. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Ma (pénteken) 11 órától a váradi Steinberger-kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük tovább.Unokája Györgyi, férje Peti, valamint dédunokái Dóra és Lara.


„Mert, ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomban még, Mert, aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.” (Kosztolányi) Megtört szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, drága édesapánktól, BERECZKI SÁNDORTÓL, a román sport kiválóságától, a nemzeti kosárlabda-válogatott volt tagjától, aki életének 80. évében örök nyugalomra tért. Szerettünktől augusztus 17-én 12 órakor veszünk végső búcsút a Steinberger kápolnában. Drága emléke szívünkben él! Felesége, Klára és gyermekei, Enikő és István.

*

„Hol vagy, apám, / hol vagy, te nagy. / Nem vagy sehol, / de vagy, de vagy. / Valami rejt, / valami zár. / Mi ez a csönd? /Mi ez a vár?” (Kosztolányi) Fájdalommal teli szívvel búcsúzom imádott édesapámtól, BERECZKI SÁNDORTÓL. Emléked örökké őrzöm! Enikő.

*

„Te számunkra soha nem vagy halott, örökké élni fogsz, mint égen a csillagok.” Fájó szívvel emlékezünk TÖKÖLI ANDRÁSRA halálának 10. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FODOR ILONA életének 77. évében elhunyt. A gyszoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, MIKÓ ILONÁRA (Szentjobb) halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerető családja.

*

„Isten akarta ezt, meg kellett lennie. Várt rám az őriző angyalok serege.” BOKSÁN KATALIN, FODOR ILONA, CRACIUN VIRÁG, CRISTEA MARIA, MICLOŞ GHEORGHE, DOMOCOŞ MONICA LOREDANA. SEBEŞTIAN VIOREL PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 10. évfordulóján, a 31 évesen, tragikusan elhunyt drága gyermekre, édesapára, SERCHELI VLADIMIRRA (VLAD). „Drága gyermekünk, veled volt teljes az életünk, elmentél, elvitted minden örömünk. Azt ami fáj, jó lenne feledni, lelki bánatunkat magunkba temetni. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk Veled.” Soha nem felejtő, szerető családod.

*

Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága gyermekre és édesanyára, BALLA EMMÁRA (MOLNÁR), halálának 38. évfordulóján. „Csendesen elmentél mint a lenyugvó nap. Szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen. Drága lelked nyugodjon békében.” Vigasztalhatatlan édesanyja, lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, anyára, mamára, KÓRÓDI MÁRIÁRA (Székelyhíd), halálának 3. évfordulóján. Férje, leányai, fia és drága unokái.

*

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szerettek, nem felednek téged!” Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, KOVÁCS JULIÁNNÁRA (Bihardiószeg), akit egy éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. Utódai lelke üdvét esdik!! Gyászolják: lánya Jucika, veje Józsi, unokája Lóránd és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától és dédnagyapától, ERDŐSI ISTVÁNTÓL (élt 75 évet). Temetése a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz 2017. augusztus 11-én 14 órakor. Lánya Ibi, unokái Gyuri, Emese, Noémi, Csilla, Tímea, Sanyika és Claudia.