Gyászhírek 2017. augusztus 1.

Gyászhírek 2017. augusztus 1.
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretetett szomszédasszonyunktól, KOMENDAT JULIANNÁTÓL (élt 77 évet). Temetése 2017. augusztus 2-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Én nem tudom, de áldom Istent, Ki nékem megváltást hozott. És azt, aki értem csak Egyszer imádkozott.” Nyugodj békében! Irénke és családja, Beti és családja.

„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. NAGY BORBÁLA életének 87. évében eltávozott szerettei közül. Temetése 2017. augusztus 1-jén 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Béke poraira! Búcsúzik tőle fia Lajos és családja, lánya Krisztina és családja.
*
Könnyes szemmel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára, ZSABÓ ZSIGMOND GÉZÁRA, aki 7 éve örökre itthagyott bennünket. Szerető családja.
*
„Krisztushoz készülök szerelmeseim, Most végbúcsút veszek, minden ismerőseim.” FECSER GIZELLA, NAGY BORBÁLA, POP FLORICA, IANCĂU MIRCEA, POMIAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZATMÁRI JÓZSEFRE, halálának 3. évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élünk, nem feledünk téged. Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos felesége Ibolya és az egész család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, ROGOJAN TEODORRA, halálának 2. évfordulóján. „Egy jajszó, annyit sem mondtál,/Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál./Kórházi ágyadon fogtam a kezed,/Remegve figyeltem élni vágyó tekinteted./De a betegség erős volt, legyőzte testedet./Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölelt át és a szeretet./Semmi mást nem akart ő, csak élni még./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem senki, soha el nem vehet./Tudom, hogy nem jöhetsz, mégis mindig várlak.” Bánatos felesége Magdi, lánya Móni, fiai Róbert és Levente, két unokája Ana és Dávid, menye Bea és veje Cosmin és a család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, OLÁH MARGITRA, halálának 1 éves évfordulóján. Nyugodjon békében. Fia László, unokái Brigitta és férje Ádám, Róbert és menyasszonya Vanda.
*
Őszinte részvétünk FAZEKAS AMÁLIA és KÖLLŐ GRÉTA kolléganőnknek a drága édesanya, nagymama, dédnagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Tehnochim és a Tehnoprint munkaközössége.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki AMÁLIÁNAK és családjának a legdrágább édesanya elhunyta miatti fájdalmukban. Kati, Bandi és a család.
*
Kívánunk vigaszt FECSER GIZELLA családjának, szerettük elvesztése feletti szomorúságukban. Örök emlékezetben lesz az igaz. Borbás László, Gyöngyi és Tünde.
*
Köszönjük neked Uram, hogy a miénk volt és az is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol marad. (Szent Ágoston) Mérhetetlen fájdalommal búcsúzom húgomtól, FECSER GIZELLÁTÓL, (szül. Bán). Nyugalma legyen csendes, pihenése áldott! Az örök világosság fényeskedjék neki! Emléke szívemben örökké él. Nővére Gregovits Ilona.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY LAJOS kollégánknak édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A P.R.A.M.-os kollégák részéről.
*
Fájó szívvel emlékezünk EGRI FERENCRE, halálának első évfordulóján. „Egy nyári napon életed véget ért, Bánatod ránk hagyva, itthagytál örökre. Hiába borul ránk a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökké. De az élet csendben megy tovább, Emléked megőrizzük egy életen át.” Nyugodj békében! Soha őt el nem felejtjük: felesége, fiai, menye, unokái, unokája Kriszti, felesége, dédunokái, testvére, sógora, sógornője, keresztgyermekei és annak családjai.