Gyászhírek 2017. április 28.

Gyászhírek 2017. április 28.
Immár hatodik hónapja, hogy nem szólsz hozzánk, még az olvasók is panaszkodtak amiért letetted a pennát. Október vége volt, baljóslatú pénteki nap. Meglátogattalak, de már hozzám sem szóltál… Búcsú nélkül mentél el, pedig még sok dolgunk lett volna… Amióta elmentél, már a REAL eredményei sem Reálisak. Isten nyugtasson Fater! Szeretettel emlékezem a ma hat hónapja elhunyt édesapámra, SZÁNTÓ SÁNDORRA. Fia Zoltán, lánya Annamária és volt felesége Marika.

Szomorú szívvel emlékezünk volt férjemre, FODOR JÓZSEF ANDRÁS FERENCRE, aki 25 éve távozott szerettei köréből. Nyugodjon békében. Szeretettel emlékezik rá felesége Magdi és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORBA ANDREA (szül. HOLOVÁCSKÓ ANDREA), a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, 2017. április 12-én 89 éves korában elhunyt. Temetése 2017. április 28-án, pénteken 13 órakor a varádszentmártoni római katolikus templomban lesz. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, ECSEDI JULIÁNNÁRA. Holnap lesz 6 hete, hogy március 18-án örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt. Örökké bánatos férje Laci és fia Zoli.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága feleségemre, KENDI ÉVÁRA (szül. OLÁH), aki ma 3 éve hagyott itt engem örökre. Gondoskodó szeretete mindig hiányozni fog. A jó Isten nyugosztalja békében. Bánatos férje Kendi Géza.
*
Szomorúan és fájdalmasan telt el a mögöttünk levő év, amióta elment közülünk a drága anyu és mama, BÁLINT TERÉZ(Belényesújlak).
Megemlékezés lesz április 30-án a belényesújlaki református templomban és ugyanott emlékharang szól május 6-án. Hiába sietek, nincs ki vár a drága gang alatt. Nyugodj békében Drága anyu. Lánya és unokája Somogyi Teréz és Mónika.
*
„Mert minden létezéshez forma, test kell, / Melyen kívül nemlét marad csupán, / S hiába sír a vers és sír az ember / Az elveszített végtelen után. / Mert sorsa a halál győzelme lett: Örök törvény – süket, vak, néma végzet / A változó véges világ felett.” (Derzsi Sándor) Szomorú emlék fűződik a 3 évvel ezelőtti naphoz, amikor szeretett testvérünk, VARGA SÁNDOR (hajdani szobafestő) hegyközszentmiklósi temetésén részt kellett vennünk. Hisszük, hogy a tiszta kezdet és az őszinte természetéből fakadó jósága sohasem fog feledésbe merülni. A bánatos „nagyváradi” családja.
*
Szomorú 5 év telt el azóta, hogy a legjobb anya, anyós, nagymama és dédmama, ÖZV. FÁBIÁN MÁRIA (szül. NAGY, Köröskisjenő),
mindenki kicsi mamája eltávozott az élők sorából. „Minden múlandó ezen a világon / Mint harmat a letört virágon, / Csak egy van, ami a sírig vezet, / Szívünkben az örök emlékezet.” Fájó szívvel emlékeznek reá fia, menye, unokái, unokavejei és dédunokái.
*
Végtelen szomorúsággal emlékezem életem legfájdalmasabb napjára, amikor a legjobb, legdrágább férjem, TURUCZ LÁSZLÓ (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos), holnap lesz 6 hónapja, hogy hirtelen elmentél, el sem tudtál tőlem búcsúzni, akit úgy imádtál. Nincs olyan óra az életemben, hogy ne emlékeznék rád. Elhagytad a házat, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Áldja meg a jó Isten a munkás két kezedet és a drága, jó szívedet. Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége. Szólni se tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szívemben örök gyász és fájdalom. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálok élni nélküled. Drága emlékét, jóságát, szeretetét fájó szívemben őrzöm egy életen át. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Nyugodjál békében. Búcsúzik örökké vigasztalhatatlan feleséged Piroska.
*
Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezünk a férjre, gondos apára, drága tatukára, ID. TÓTH JÁNOSRA (Székelyhíd) április 29-én, halálának 17. évfordulóján. A hosszú idő sem enyhítette bánatunkat. Hiányzik kedves hangja és igazi szeretete. Míg élt, szerettük, míg élünk, nem feledjük. A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. VERES JÁNOSRA (Szentmárton). Soha nem feledünk. Emléke legyen áldott, nyugodjon békességben. Bánatos felesége, gyermekei, unokái.
*
„Hadd áldjalak én örökkön, / Szeresselek mindörökkön, / Jöjj el, jöjj el, én Krisztusom, / Ne hagyj utolsó órámon.” DIÓS MAGDOLNA, ERDEI IVÁN BÉLA, BOGDAN PAUL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, BANCSA ERZSÉBETRE (Hegyközszáldobágy). „Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,/Igazi nyughelyük a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/Mert összeköt minket az örök szeretet.” Bánatos lánya Erzsike, veje Géza, unokái Attila és Csaba.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, az anyósra, nagymamára, JUHÁSZ IBOLYÁRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Bánatos fia, lánya, veje és unokái.

*
Szomorúan emlékezünk megpihenésének 3. évfordulóján a drága, jó anyánra, nagymamára MATEUTZ MÁRIÁRA (szül. PALLAGI MARISKA, Székelyhíd). Ez alkalommal is kérem embertársaimat, hogy jobban tiszteljük és szeressük öregeinket. Fia József, unokája Krisztina.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára és nagyapára, NAGY BÉLÁRA, aki 6 hónappal ezelőtt hunyt el. „Gyertyákat gyújtunk és mécseseket./Ezek a fények világítsanak neked./Emléked örökké itt van velünk,/Amíg élünk, Te is élsz velünk!” Gyászolja őt fia Öcsi és családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógornőre, SZELLŐ ICÁRA (szül. MARJÁN, Hegyközújlak), aki 1 éve távozott szerettei köréből. „Küzdöttél végig, míg erődből tellett,/Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett./Egy múló perc alatt elszállt az életed,/Annyit sem mondtál, Isten veletek./Már semmi nem olyan mint régen,/Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked./Örökké szeretünk, nem feledünk téged./Szerette családját, mindenkit szeretett./Akkor volt boldog, hogy ha segíthetett./Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé,/Szívünkben élni fog örökké.” Bánatos testvére Géza, sógornője Irén és családjaik.
*
Imáinkkal veszünk búcsút BAGIU ARANKÁTÓL. Nyugodjon békében! A Szent Rita Nőszövetség tagjai.
*
Ezennel is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították édesanyánk utolsó útján. A gyászoló Pap család.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy egyetlen fiam, KUBIK JÓZSEF-GYÖRGY (élt 46 évet) április 11-én rövid, de súlyos betegség miatt elhunyt. Temetése hamvasztás után, április 29-én Rábacsécsényben 13 órakor. Búcsúzik tőle örökké bánatos édesanyja, nővére Gabriella családjával és húga Stefánia családjával.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki NUSINAK és családjának szeretett fia, KUBIK JÓZSEF elhunyta alkalmából. Fájdalmában osztozunk! Magdus és családja.

*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 6 hónapja elment, szeretett édesapára és nagyapára, ID. NAGY BÉLÁRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön a pihenésed felett.” Örökké gyászoló fia Bélus és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, ID. NAGY BÉLÁRA, akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára. „Nem nyílik az ajtó, nem kattan a zár,/Nem hallom már többé, hogy jössz, hozzám./Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/És nyugalmadat már nem zavarja senki./Életed elszállt, mint a virágillat,/De emléked ragyog, mint a fényes csillag./Sírod mellett állva szívem megszakad,/Hogy itt fekszel a hideg sír alatt.” Apukám hiányzol nagyon! Téged örökké gyászoló feleséged, Erzsike.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. GOMBOS IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem./Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben élsz, örökre ott maradsz.” Emlékeznek rá felesége Zsuzsanna, fia Imre, menye Ildikó, unokája Gréta.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar). „Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/Hiányzol nekünk soha nem feledünk.” A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt drága fiamra és testvérre, ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar). „Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod,/Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/Nem haltál meg csak álmodni mentél.” Szerető édesanyád, testvéreid: Imi, Gyöngyi, sógorod Imi és Ivett.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagytatára, RÁCZ RÓBERTRE, aki ma egy éve búcsú nélkül távozott közülünk. „Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe./A hiányodat nem pótolja semmi sem,/Nélküled üres és rideg lett otthonunk,/Nincs kivel megosztanunk örömünk-bánatunk./Úgy lennél jó, ahogy voltál,/Csak még lennél, csak még volnál./Álmok, emlékek, szép szavak,/Ez minden ami a múltból megmaradt./A fájdalmat leírni nem lehet,/Csak letörölni a hulló könnyeket./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet./Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos felesége Ildikó, leánya Renáta, veje István és unokái Sebi és Vanessa.
*
„Miért sirattok? Hisz Isten arca volt, Mely simogatón, hívón rám hajolt. És én mentem… S most fényözönben élek. És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.” Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, DUMA IDÁRA, (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója), aki türelemmel viselt, hosszú betegség után egy éve örökre megpihent. Emlékét megőrizzük, a jó Isten őrizze örök álmát! Férje gyermekeivel és azok családjaival.
*
„A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd. 12) Fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, DUMA IDÁRA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója), aki egy éve megtért Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott! Leánya Ida, unokái Tímea, Dániel és annak párja Valéria.
*
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél, de az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál, SZAKÁCS IMRE, aki életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2017. május 2-án 16 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolják: gyermekei édesanyja Ica, lánya Andrea, veje Remus, unokája Maya, fia Zoltán, menye Veronica és unokája Cristopher.
*
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. SZAKÁCS IMRE, örökké tartó gyásszal a szívemben, búcsúzom tőled: gyermekeid édesanyja, Fórián Ica.
*
Megtört szívvel búcsúzunk SZAKÁCS IMRÉTŐL. Örökre szívünkbe zárunk, s mindig hiányozni fogsz. Tudjuk, már téged hiába várunk, de számunkra csillagként ragyogsz. El sem tudtunk búcsúzni, mégis elmentél, életünkből hirtelen eltűntél. Terveinket mik rólad szóltak, el nem mondhatjuk, s van valaki, akit szerettünk volna, hogy megismerjél. Nélküled más lesz az élet, tudjuk többet nem leszel velünk, s most már nem fogja két kezed kezünk. Fiad Zoltán, menyed Veronica és drága unokád Cristopher.
*
Drága édesapám, ki már nem lehet velem, búcsú nélkül mentél el, el sem köszönhettem. Mi bennem zajlik senki nem értheti, a fájdalom mardos minden egyes percben. Bár mondhattam volna pár kedves szót utoljára, halljam a hangodon, hogy minden rendben nálad. Szerettem volna elmondani hogy szeretlek és szeretni foglak, míg csak élek. Nehéz életed végig szenvedted, minden egyes döntésedet megértettem. Fáj, hogy többé nem fogom két kezed, nem láthatlak felénk jövet. Kedves mosolyod, meleg tekinteted soha el nem felejtjük. Hiányozni fogsz, míg csak élünk. Megrendült szívvel búcsúzunk tőled, SZAKÁCS IMRE. Lányod Andrea, vejed Remus és szerető unokád Maya.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZAKÁCS IMRÉTŐL. „Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Vejed szülei Laci és Marika, testvére Cristian.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, DIÓS MAGDOLNA (született Síter) életének 81. évében elhalálozott. Temetése 2017. április 28-án 14 órakor a paptamási ravatalozóból. Pihenése legyen áldott! Búcsúzik tőle a gyászoló család.
*
Akiket szerettünk, BISZTRICSÁNYI ANNA és ISTVÁN, már rég a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet! Emlékeznek rájuk lányaik Margit, Teréz és családjaik.

Címkék: