Gyászhírek 2017. április 27.

Gyászhírek 2017. április 27.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Sztankovics Marika elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Rais-Wallner család.

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, anyóstól, SZTANKOCICS MÁRIÁTÓL (Hegyközcsatár), aki 67 éves korában korában örökre itthagyott bennünket. Temetése 2017. április 27-én 15 órakor lesz a hegyközcsatári temetőkápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Egy életen el gyászolja férje Gyula, lánya Carmen, veje Ovidiu.

*

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik Kertész Szidónia kolléganőnk és családja gyászában szeretett édesapja, Aszalós Sándor (Margitta) elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZTANKOVICS GYULÁNAK, CARMENNEK és ETUSNAK a szeretett feleség, édesanya és sógornő elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Szakács család.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, ÖZV. LUDMÁN PIROSKÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Búcsúzik tőle szerető lánya Jutka.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, ÖZV. LUDMÁN PIROSKÁTÓL, aki türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése április 27-én 15 órakor Kisszántón. Búcsúzik tőle szerető fia István és barátnője Mónika.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, ÖZV. LUDMÁN PIROSKÁTÓL, akinek jóságos szíve megszünt dobogni. Búcsúzik tőle Attila és családja, Timea és családja, Orsolya és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS JÓZSEFNEK és a SZÁSZ családnak szeretett édesapjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Csóka László és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORBA ANDREA (szül. HOLOVÁCSKÓ ANDREA), a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama 2017. április 12-én 89 éves korában elhunyt. Temetése 2017. április 28-án, pénteken 13 órakor a varádszentmártoni római katolikus templomban lesz. A gyászoló család.
*
Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNÁRA (kémeri lakos) halálának 2. évfordulóján. Veled együtt volt teljes az életünk, s hogy te ki voltál nekünk, azt most érezzük. Szereteted, jóságod áldott szép emléked itt van velünk naponta. Nagyon szeretünk téged. „Beléptél a kapun Isten hajlékába, légy ott is vidám fenn a mennyországban. Azzal e reménnyel élünk nélküled tovább, hogy te egy jobb helyről nézel le, és vigyázol reánk. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen. Az örökké gyászoló család.
*
Megrendült főhajtással a valóság előtt, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nővér, nagynéni, barát, kolléga, szomszéd, KISS ANAMÁRIA (MIMI) életének 79. évében elhunyt. Temetése április 27-én 15 órakor a városi ravatalozóból lesz. Nyugodj békében drága lélek. Búcsúzik tőle húga Edit, Emi, Áron, Niki, Edina, Jázmin és Ádi.
*
„Hívő voltam és keresztény, / Nincs kedved egy lélek vesztén. / Jöjj el, jöjj el, én Krisztusom, / Ne hagyj utolsó órámon.” JÓZSA MARGIT, MAN CLARA, MAGHIOROS FLORIAN, BAGIU AURELIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, PIKÓ PIROSKÁRA, aki már hat hónapja, itthagyott bennünket. „Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni./Azt ami fáj, jó lenne feledni,/S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezik szerető férje György, édesanyja Debrenti Erzsébet, gyermekei: Gyuri, Zsolti Réka, unokái: Kriszti, Roli, Tiffany, Armin, testvérei: Vilma és Pista, menyei: Erika és Edina, veje Miki, sógorai és sógornői, családtagok és barátok.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, BUDAI DIANA MARIANA elhunyt. Temetése 2017. április 27-én 11 órától a Frenţiu kápolnától, a váradi városi temetőben. Könnyes szemmel búcsúznak tőle gyermekei: Ştefan, Monica, Carmen, Zoltán és családjaik és volt férje Budai Ştefan.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre és dédszülőkre, TÓTH JÓZSEFRE halálának 25. évfordulóján és özv. TÓTH JULIÁNNÁRA (szül. CSORDÁS) halálának 5. évfordulóján. „Akik lakoznak csendben valahol,/Szomorúfűz, akikre ráhajol,/Akiknek sírján halvány mécs lobog./A gyötrődést azok már rég feledték:/Mi sírva élünk, ők meg boldogok. (Ady Endre: A halottak) Örökké bánatos fia Géza és családja, lánya Irénke és családja.

Címkék: