Gyászhírek 2017. április 26.

Akt.:
Gyászhírek 2017. április 26.
Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol nagyon. Bánatos feleséged Erzsike és családja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZŰCS MARGARETA 76 éves korában elhunyt, aki alkalmazott volt az Oradinum ruhagyárban 32 évig. Temetése szerdán2017.04.26-án 11 órától a városi temetőben a városi kápolnából. A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik mellettünk álltak gyászunkban és elkísérték utolsó útjára drága szerettünket, KISS ZSIGMONDOT. A gyászoló család.
*
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó édesanya, nagymama és dédi, MAN CLARA visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, április 27-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle lányai Mária és Éva, unokái Laura, Ami és Titi, dédunokái Alessia, Madalin, Patrick és Adelin.
*
„Szívem bizony bűn sebezte / Vedd gyógyító, hű kezedbe! / Jöjj el, jöjj el, én Krisztusom / Ne hagyj utolsó órámon.” IUHÁS MARIA, LUNKAN ELENA, BUDAI DIANA MARIANA, MUDURA, CONSTANTA, MUDURA IOAN, LUCA FLORIAN, SELEGEAN SILVIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORBA ANDREA (született HOLOVÁCSKÓ ANDREA), a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama 2017. április 12-én 89 éves korában elhunyt. Temetése 2017. április 28-án, pénteken 13 órakor a varádszentmártoni rómái katolikus templomban lesz. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZTANKOVICS GYULA kollégánknak, szeretett felesége, MARIKA elvesztése okozta mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal munkaközössége.
*
Szomorú hét év telt el amióta JÓNÁS LEÓNA itthagyott bennünket. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged! Örökké bánatos családod.
*
„…Az Úr, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.” (Jeremiás siralmai 3, 31-32) Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában szerettük, SZTANKOVICS MÁRIA (Hegyközcsatár) elvesztése miatt. Az Úr adjon vigasztalást a gyászoló családnak. A Hegyközcsatári Református Egyházközség lelkipásztora és családja, a Presbitérium, a Nőszövetség és az egész gyülekezet.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, VARGA LAJOSRA halálának 24. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, LŐCSEI MARGITTÓL (bályoki lakos), akit 81 év után ragadt el tőlünk a halál. Temetése 26-án 14 órától a bályoki kápolnából. Legyen csendes pihenésed! Elkísér fiad Imre és annak családja.
*
Megtört szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, ID. FARAGÓ ISTVÁNRA, aki 6 hete, hogy búcsú nélkül távozott. „Nélküled szomorú, üres a házunk/Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Tiéd a csend a nyugalom,/Miénk a könny és a fájdalom./Nélküled már semmi sem olyan mint régen,/Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged.” Örökké bánatos felesége Juliska, fia Pisti, menye Mónika, imádott unokája Henrietta.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kedves leányomra, IANCU MAGDA-ANCIKÁRA (szül. SZÁSZ) halálának 2. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem./Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben él, élsz és örökre ott maradsz!” Pihenésed legyen áldott! Édesanyád Mária és testvéreid.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 2 éve tragikus hirtelenséggel elvesztettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát, testvért, KÁSA PIROSKÁT (szül. SZABÓ, Kémer). „Egy tavaszi napon, életed véget ért,/Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél./Hiába borul ránk a temető csendje./Szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább./Emléked megőrizzük egy életen át.” A gyászoló család, férjed, lányod, két unokád, vejed, húgod.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZELLŐ MÁRIÁRA (szül. MARJÁN) halálának első évfordulóján. „Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász./Nincs már velünk együtt kit szerettünk,/Ma lélekben újra együtt lehetünk./Eszembe jutnak az együtt töltött napok,/Fülembe újra megcsendül a hangod./Szinte látom minden mozdulatod./Nem is tudhatod mennyire fáj hiányod./Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/Ezek a fények világítsanak neked./Örök világosságban, békességben nyugodj./Soha el nem felejtünk biztosan tudod!” Férje, lányai, fia, vejei, menye és unokái.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya és nagymama, BAGIU AURELIA (szül. FÁBIÁN AURELIA) életének 86. évében elhunyt. Temetése április 27-én 14 órakor a Steinberger kápolnától. Búcsúzik tőle az egész család.

Címkék: