Gyászhírek 2017. április 24.

Akt.:
Gyászhírek 2017. április 24.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább fiu, HAMZA ŞTEFAN ALEXANDRU váratlanul jött, súlyos betegség után 28. életévében elhunyt. Hirtelen távoztál, magad után nagy űrt hagytál, nagy a fájdalom mely most minket átkarol, erősen szorítja a szívünket, örökké bennünk él emléked. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle édesanyja Katalin, nővére Ildikó, húga Tünde, sógorai Zoli és Sanyi, unokahúga Annamária, unokaöcssei Erik, Patrik és Kevin, Dudoma Lajos és családja, Dudoma Piroska és családja.

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt drága férjre, apára, apósra és nagytatára, ID. BÁTORI SÁNDORRA (élt 66 évet). „Megállunk némán sírod felett, örökké őrizzük emlékedet. Nyugodj békében. Emlékezik rá felesége Irén, lánya Erika és fia Sándor családjaikkal.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÜLÖP családnak a szeretett fiú, TIBOR tragikus elvesztése miatti fájdalmában. János és Manyó.
*
„Én vagyok a feltámadás, és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él!” (János 11,25) Őszinte részvétünket fejezzük ki az Esperesi hivatal munkatársai és a Bihari Egyházmegye Lelkészi kara nevében RÁKSI LAJOS lelkipásztornak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában.
*
A mennyeiek vigasztalását kívánjuk RÁKSI JÁNOS presbiter testvérünknek és családjának RÁKSI ERZSÉBET elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az Olaszi Presbitérium.
*
Szomorúan emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, SZABÓ PIROSKÁRA (Diószeg) halálának 2. évfordulóján. Bánatos családja.
*
„Nyílt szívvel emlékezünk azon szeretteinkre, akik mély alvásba
merültek.” (Lukács 8:49-56, Ján. 11:11)
ALAFI IRMUSRA
(BALOGH, valamint DEÁK, élt 61 évet),
aki könnycsepp nélkül távozott e múló rendtől. Versengés, gúny, irigység, nem találtatott bensődben. Empátia elkísért minden tettedben. Csendüljön érted e dal: „Engem nem lehet elfelejteni,/Értem könnyeket illik ejteni,/Van ez így, van ez úgy,/Az élet mezején,/Találkozunk ti és én.” „Ő emlékszik a munkádra ne félj!/Nagy gonddal óvja azt, ki érte él./A Krisztus drága vérén megváltott Teremtőnk,/Az Övé vagy immár, az erő tőle jő.” (Péter 5:10) És mondá Jézus: „Aki ugyanis inni ad nektek egy vizet… semmiképpen nem veszíti el jutalmát.” (Márk 9:11) „Higgyél és ne csodálkozzál, fel tud Ő támasztani, és mi a keze műve élhetünk így örökké.” (Ján. 5:28,29).
ALAFI ÁRPÁDRA
(élt 43 évet),
ALAFI ÁRPÁDRA
(élt 74 évet).
„Jah hű tudja jól ki is szolgálja őt, ki adja teljes szívét.” (Máté 19:29).
„Légy hű, szelíd, s bemehetsz Jehova földi udvarába, lépjél be, nézd: kapui nyílnak, már mind azt mi kincs vidd fel szentséges hegyére. Túlcsordult szívvel áldd, örvendezz jóságán.” (Ézsaiás 2:2-10, Lukács 4:1-8).
TÓTH IDÁRA
(Paptamási, élt 72 évet),
aki özvegyen szerette 2 gyermekét, a Teremtőjébe bízva. „Az élet úgy hozhatja,/S dönthetsz is úgy, hogy házastárs nélkül maradsz, míg Isten királyságát hűn keres, hited egyre nő kitartasz.” (Máté 19:29; 6:33).
TÓTH ZSIGMONDRA
(a férjre).
Szívvel-lélekkel gondozta anyósát, nagymamánkat 15 év folyamán. Reméljük Teremtőnk ezt is figyelembe veszi, a sok biztató szavai mellett. Zengjen értetek e példás dal: „Az első szerelem mindig szebb a többinél,/Az első szerelem mindhalálig elkísér.”
Szeretett és szerető családja, Kiss (Alafi) Ella.
*
Elmúlt 12 év mióta drága édesanyánkat, BAUMGARTNER MAGDOLNÁT (Érmihályfalva) a jó Isten magához hívta. Családja ma is éppen olyan szeretettel gondol rá. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 9 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. CZVIKKER JÁNOSRA. „Pihenése fölött őrködj Istenem.” Emlékét őrzi felesége, fia, unokái, unokaveje és a rokonság.
*
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, ID. KOHELKA GYULA (szül. Fegyvernek) hosszú szenvedés után 74 éves korában megtért Teremtőjéhez. Drága szerettünket 2017. április 24-én, hétfőn 16 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. A gyászoló család.
*
Szemünkben könnyekkel, lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk, ID. KOHELKA GYULÁTÓL, aki 74 évesen hosszú szenvedés után megtért Teremtőjéhez. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a kezed, mely dolgozni imádott, két kezed munkáját mindenütt látjuk, szerető jóságod szívünkbe örökre bezártuk.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Búcsúzik tőle: felesége Juci, fiai Gyula és Róbert, menyei Irma és Gabi, unokái Andi, Robika és Attila.
*
Az elválás örök fájdalmával tudatjuk, hogy Hasas György-Ferenc (Öcsi) türelemmel viselt betegség után életének 49. évében távozott közülünk. Emléked szívünkben él! Szeretett barátunktól 2017. április 24-én 13 órakor veszünk végső búcsút az erdőgyaraki temető ravatalozójában. Balint Marius, felesége Alexandra és gyermekei Mario és Arina.
*
Szomorú szívvel búcsuzunk szeretett barátunktól, Hasas György-Ferenctől (Öcsitől), aki életének 49. évében csendesen megpihent. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Ursuţa Mihály, felesége Éva és lányuk Amira.

*

„Seregeknek szent Istene, Égnek, földnek fejedelme, Jöjj el, jöjj el én Krisztusom ne hagyj utolsó órámon!” KISS ZSIGMOND, NAGY ATTILA, BOROS JULIANNA, KÖNYVES LAJOS, LŐRINCZ ERZSÉBET, MANOLE MARGIT, GROSAN FLOARE, BUDA MARTA, COPOS SILVIA, ELENES FLORICA, BOROS NICOLAE, ARDELEAN MARGARETA, MANEA MIHAI, COTE LIVIA-VALENTINA, BOZAN PETRA, COTUTIU MARIA, BERCENI ALEXANDRU, IANOSI VIOLETA-ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama BOROS JULIANNA (a Mioriţa gyár volt dolgozója) életének 88. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, április 24-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos lánya Kati és unokája Levente.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MANOLE MARGIT (szül. TRUM MARGIT) nagy türelemmel viselt szenvedés után 2017.04.20-án elhunyt. Temetése04.25-én 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.
*
„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Filippi 1, 18-21) Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkísérték utolsó földi útján RÁKSI ERZSéBETET (szül. BIRÓ) és jelenlétükkel támogatták a gyászoló családot.
*
Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett KÖNYVES LAJOS temetésén részt vettek, virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. „A temető csendje ad neked nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad.” Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, nagyapa, KISS ZSIGMOND április 21-én, 79 éves korában elhunyt. A temetés időpontját egy későbbi alkalommal közöljük. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy testvérem, KISS ZSIGMOND életének 79. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle húga Marika és keresztfiai családjaikkal Laci és Zsolt.

Címkék: