Gyászhírek 2017. április 21.

Gyászhírek 2017. április 21.
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓDOR ÉVA gyászmiséje szombaton, április 22-én 15 órakor a Barátok templomában lesz megtartva. Lánya Éva.

„Nincs már velünk, kit ismertünk és szerettünk,/De ma lélekben együtt lehetünk./Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,/Füleinkbe újra cseng a hangod,/Szinte látjuk minden mozdulatod./Megállt a drága szív, mely élni vágyott./Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./A gyertya lángjában téged keresünk,/Amíg csak élünk, soha nem feledünk.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az április 13-án elhunyt szeretett ERDEI JÓZSEFRE (Szentjobb). „Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod,/Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,/Nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Búcsúzik tőle felesége, édesanyja, lánya és vőlegénye.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesapára és édesanyára, T. NAGY GYULÁRA halálának 30. évfordulóján, valamint T. NAGY ILONÁRA (Bors) halálának 17. évfordulóján. Emléketeket szívünkben örökké megőrizzük!
Bánatos lányaitok, vejeitek, unokáitok, unokavejeitek és dédunokáitok.

*

Örök fájdalommal emlékezünk szeretteinkre, KOVÁCS SANYIKÁRA és KOVÁCS SÁNDORRA (Érmihályfalva). Vannak, akiket nem lehet elfelejteni! Akik hagynak lelkünkben egy mély, tátongó sebet aminek a sajgását elnyomja az élet további folyása, de mélyen a lelkünkben, az a seb, sosem gyógyul be. Sosem …! Családjuk.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, DÓCY LAJOSRA (hadai születésű)
halálának 5. évfordulóján. „Nagy kérés volt, hogy őt hagyd meg nekünk./Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk./Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg./S élje át azt velünk, mit ő már nem élhet meg./Gyönyörű szemében a fény még csillogott,/Még az utolsó napokban is csak mosolygott./Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt./Semmi mást nem akart ő, csak élni még./Küzdött, még tudott, még volt ereje./De a végzet őt is utolérte./Hosszú útra ment, de a csillagok vezetik./Vezetik útját, amíg csak álmodik./Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép./Álmodja meg azt, hogy mindig velünk él./Súgják meg a csillagok üzenetünk,/Sohasem feledünk és nagyon szeretünk.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Szerető felesége Erzsébet és két unokája Lali és Bea, testvére Irma és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. TÓTH SÁNDORRA (Biharfélegyháza, élt 16 évet), aki ma 6 éve itthagyott bennünket. „Várjuk még élünk, várjuk őt./Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt./Aztán a valóság ránk szakad./Lelkünk tovább fáj a kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát./Hol vagy gyermekünk, nélküled üres a világ./Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz./Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.” Szerető édesanyád, édesapád, kisöcséd.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, HAMZA ŞTEFAN ALEXANDRU
váratlanul jött súlyos betegség után 28. életévében elhunyt. Hirtelen távoztál, magad után nagy űrt hagytál, nagy a fájdalom, mely most minket átkarol, erősen szorítja a szívünket, örökké bennünk él emléked. Temetése pénteken, április 21-én 12 órától a városi kápolnából. Búcsúzik tőle édesanyja Katalin, nővére Ildikó, húga Tünde, sógorai Zoli és Sanyi, unokahúga Annamária, unokaöcssei Erik, Patrik és Kevin, Dudoma Lajos és családja, Dudoma Piroska és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. UNGVÁRI MARGIT (szül. TÓTH) hosszú szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése április 22-én, szombaton 12 órakor a biharpüspöki ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a RÁKSI családnak a szeretett feleség, édesanya és nagymama, ERZSIKE elhunyta alkalmából. A várad-olaszi református egyházközség nőszövetsége.

*

„Mindazok, kik Jézust, Máriát szerették, örökké lakhatják az ígéret földjét.” RAKSI ERZSÉBET, SUCIU DAN TEODOR,
MOCUTA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, GÓZ IBOLYÁRA, akinek holnap lesz 6 hónapja, hogy jóságos szíve megszűnt dobogni. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, /Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/ Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged./ Hiányod elviselni nehéz,/ Örökre megtart szívünkben az emlékezés. Bánatos édesapja, testvére, lánya és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk PELÁK RÓBERTRE, aki 22-én 6 hónapja búcsú nélkül távozott közülünk. „Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, /Nem volt időm arra, el kellett indulni./Miért sirattok? Hisz Isten arca volt,/ Mely simogatón, hívón rám hajolt./És én mentem… S most fényözönben élek. /És nem vagyok más, csupán tisztult lélek. /Ha emlegettek: köztetek leszek./Ha imádkoztok: veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.” Örökké szerető családja.

*

„A feltámadás reményében emlékezünk szeretteinkre.” MÉSZÁROS SÁNDORRA (kicsi tata), MÉSZÁROS RÓZSIKÁRA (szül. CSATA), BALOGH FERENCRE (Négus), BALOGHNÉ MÉSZÁROS HUGI (volt tanárnőre), HALÁSZ PIROSKÁRA (Pálmai),
PÁLMAI LÁSZLÓRA. Kegyelettel Teca, Józsi, Feri, Attila és Levente Kanadából.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, BARABÁS GYÖRGY ny. kémiatanár, életének 73. évében súlyos betegségben elhunyt. Temetése április 22-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, magymama, BAKÓ ISTVÁNNÉ (szül. PAPP JOLÁN, Szalárd) életének 88. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2017. április 22-én 14 órakor a szalárdi református kápolnából. Gyászolja fia Zoltán, menye Ilona, unokái Zolika, Tünde és párja Peti.