Gyászhírek 2017. április 20.

Gyászhírek 2017. április 20.
Őszinte részvétünk KARÁCSONYI MÁRIÁNAK a veszteségben érzett fájdalma miatt. A Hitbástya énekkar.


Őszinte részvétünk SÁNDOR LILLÁNAK édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A barátok.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett NAGY ILONA életének 88. évében elhunyt. Temetése 2017.04.20-án a városi kápolnából 13 órakor. Búcsúzik tőle lánya, unokája, veje, mostohalánya és családja.

*

Köszönet mindenkinek, akik BODNÁR ILONÁT (Fugyivásárhelyen) utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

„Hiszem, újjá éled porrá hullott testük, örök élet napja nem huny ki felettünk” HENDLI JUTKA, MAGHIAR LINA, PONTOS IULIU, VLAD VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk álltak e nehéz pillanatokban és utolsó útjára kísérték a szeretett
ERDEI JÓZSEFET. A gyászoló család.

*

„Nincs már velünk, kit ismertünk és szerettünk,/De ma lélekben együtt lehetünk./Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,/Füleinkbe újra cseng a hangod,/Szinte látjuk minden mozdulatod./Megállt a drága szív, mely élni vágyott./Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./A gyertya lángjában téged keresünk,/Amíg csak élünk, soha nem feledünk.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az április 13-án elhunyt szeretett ERDEI JÓZSEFRE (Szentjobb). „Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod,/Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/Nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Búcsúzik tőle felesége, édesanyja, lánya és vőlegénye.

*

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant, messze vitted Istenem./Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,/Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet./Telhetnek a hónapok, múlhatnak évek,/Mi örökre szeretünk téged./Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,/Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nekünk!” Fájó szívvel emlékezünk KATONA MÁTYÁSRA (élt 77 évet, Csatár), aki ma 7 éve adta vissza jóságos lelkét Teremtőjének. Emlékét mélyen a szívünkben őrizzük! Flórika és családja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó édesanyára, feleségre, anyósra és nagymamára, KERTÉSZ IBOLYÁRA (szül. ERDEI, Selymesilosva). „Már három éve hiába jön a tavasz és utána a nyár,/A mi gyászos szívünk örökké fáj./Egy perc volt és mindennek vége,/Ilyen gyorsan távoztál a végtelenségbe./Nekünk maradt a bánat, egy csendes sírhalom,/És gyászos szívünkben örökös fájdalom./Amíg élünk, téged el nem feledünk,/Mert téged nagyon szerettünk.” Nyugodjál békében! A gyászoló családod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt osztálytársunktól, SERE (SZABÓ) ERZSÉBETTŐL Őszinte részvét a családnak! 1965-ben végzett XI.A osztálytársai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanyám, HENDLI IUTCA 62 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2017. április 21-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Fia Norbert.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, SZÁV KATALIN (szül. KISS, volt székelyhídi lakos)
életének 91. évében elhunyt. A Balogh család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DUDOMA KATALINNAK és családjának a szeretett gyermek és testvér elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Igiena Szövetkezet munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSÓKA GABRIELLA kolléganőnknek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partium Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

„Lelked remélem békére talált,/S te már a mennyből vigyázol majd reánk!/Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, CHEVARI ILONA (szül. VARGA ILONA) életének 72. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 20-án, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos lánya Gabi, veje Attila és szeretett unokája Ronald.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/Pihen a kéz, mely értünk dolgozott./Számunkra te sosem leszel halott,/Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, CHEVARI ILONA (szül. VARGA ILONA) életének 72. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 20-án, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes! Szerető férje Chevari Gavril.

*

„És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel. 14.13) Fájó szívvel búcsúzunk mindenki „Mamókájától” CHEVARI ILONATÓL. Őszinte részvétünk drága barátnőmnek, CSÓKA GABRIELLÁNAK édesanyja hirtelen elvesztése miatti fájdalmában. Carmen, Levi, Márk és Brigi.

*

Őszinte részvétünk FÜLÖP VALINAK és családjának szeretett fia elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Terike, Marika, Gyula, Tünde és Pista.

*

Hálával és szeretettel emlékezünk a drága, jó szülőkre, nagyszülőkre, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI, volt egészségügyi asszisztens) és ID. FONÓDI JÓZSEFRE, akik már nem lehetnek velünk és akiknek hiánya pótolhatatlan. Őket soha el nem feledő, bánatos családjuk.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem drága testvéremre, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI), aki ma tíz éve hagyott itt minket örökre. Gondoskodó szeretete mindig hiányozni fog. A jó Isten nyugtassa békében! Bánatos húga Incike, unokahúga Andrea és családja.