Gyászhírek 2017. április 03.

Gyászhírek 2017. április 03.
Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük emlékedet CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (BETKE tanító néni), akit 6 éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors, életének 55. esztendejében. Örökké bánatos férje, fia, unokái és menye.

Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE (BETKE tanító néni) halálának 6 évfordulóján. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. / Most már nélküled jön el a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. / Amikor elmentél, kialudt egy csillag, / Az angyalok a mennyországba hívtak. / De sajnos itt lent elveszítettelek téged, / A legtisztább angyalát a földnek, s az égnek. Szívemben őrzöm emlékedet, örökké gyászoló és sirató idős édesanyád.

*

Halálának 6. évfordulóján szeretettel emlékezünk drága húgomra, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE (BETKE), aki oly fiatalon hagyott itt minket. Hirtelen halálod megtörte szívünket, / Örökké őrizzük drága emlékedet. / Előtted volt még a hosszú élet, / De a kegyetlen halál mindent összetépett. / Míg éltél, mindig nagyon szerettünk, / Míg élünk, soha nem feledünk. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen, a jóságos szíved nyugodjon békében! Örökké gyászoló, szerető nővéred és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, LUCZAI CAROL, (volt OTL-dolgozó) 74 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése április 4-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja felesége és fia.

*

Szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS JÁNOSRA halálának 14. évfordulóján. Felesége, fiai, menye, lánya, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, KRÁMLI JÁNOSRA (tanár) halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében! Családja.

*

Halálának 22. évfordulóján fájdalommal emlékezünk NAGY GYULÁRA (Székelyhíd). Emléke legyen áldott! Felesége Irén, fia Gyula és családja, lánya Andrea és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, PINTYÁK RÓBERTRE, aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. Emlékeznek rá bánatos szülei, húga és családja, keresztszülei, unokatestvérei és nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk ZBORAY ETELKÁRA halálának 16. évfordulóján. „Lelke elszállt, teste megpihent, de hiánya örökké itt maradt.” Bánatos lánya Ildikó, unokája Kinga.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzik családja NAGY LÁSZLÓTÓL. Emléked örökké él szívünkben! A viszontlátás reményében búcsúzik tőle felesége, lánya, fia, unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, Özv. Szabó Máriától (kárásztelki születésű), aki életének 81. évében elhunyt. Temetése április 3-án 15 órától a borsi kápolnában lesz. Gyászolják szeretett lányai: Ági, Marika, Kati és csaladjaik.

*

„Ő emberi gyarló nemzetség, minden dolgod csak hivság, kétség/ Miben bizol? Arany és ezüst elenyészik majdan, mint a füst.” HALECZKI ERZSÉBET, TANKA ERZSÉBET, JUHÁSZ LÁSZLÓ, CZIRJÁK ILONA, BARNA MIHÁLY, BARNA TUDOR,
CARP ELENA, MARIAN VIORICA, TOIA FLOARE, MURESAN IOAN, HOTEA DOMNICA, NEDELCU LAURA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, TANKA ERZSÉBET életének 83. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése április 3-án délután 2 órakor az érkeserűi ravatolozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Búcsúzik tőle lánya Katalin, veje Béla, unokái Béla, Csaba és unokamenye Beáta.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, LOVAS VIOLA életének 83. évében eltávozott közülünk. Utolsó útjára szombaton kísértük a Rulikowski temetőben. Emléke szívünkben él. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, CZIRJÁK ILEANA 94 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése 2017. április 4-én 14 órától lesz a püspöki kápolnából. Búcsúzik tőled lányod Ilona és Gabriella, veje István, unokái Zoltán és István és családjuk.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett Édesanyától, CZIRJÁK ILEANATÓL. Nyugodj békében! Lányod Gabriella és vejed István.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, CZIRJÁK ILEANATÓL. Nyugodj békében!
Unokád Zoltán és felesége Aliz, dédunokái Csongi és Balázs.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától. CZIRJÁK ILEANATÓL. Ifj. Szonyi István és családja.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában CZIRJÁK ILEANA elhunyta miatt. Nyugodj békében! Az Alföldi család.