Gyászhírek, 2017. augusztus 28.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. augusztus 28.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, HORVÁTH OTTÓ, életének 67. évében elhunyt. Temetése kedden, augusztus 29-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos felesége Ani, fia Krisztián.

„Urunk, Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nem csak test temetése, hanem a feltámadás reményének növelése is.”
LUPSE MARIA, KóSA LAJOS, BUDA CLARA, TESEDAN ALEXANDRU, CIORTIN OLGA, BANDICI ECATERINA, GAIDOS ANDREI, LUNKULY ZOLTáN, HORVáTH OTTó, TOPALICA CATRINA, FEIER IOAN, TOMA ZOE-CORNELIA, KOMSA ERZSéBET, SIDEA FLORITA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább apa, nagyapa, após, HORVÁTH OTTÓ életének 67. évében elhunyt. Temetése kedden, augusztus 29-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos fia Tibi, unokád Fatima, menye Anita.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat, HORVÁTH OTTÓT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, TOPALICA KATALIN életének 92. évében csendesen elhunyt. Temetése kedden, augusztus 29-én 11-kor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik fia, menye, unokája, unokaveje és dédunokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, LUNKULY ZOLTÁN hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, hétfőn, augusztus 28-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolja őt szerető felesége Gabi, lánya Felicia.

*

Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett unokabátyámat, FODRE LAJOST (Biharpüspöki) elkísérték utolsó útjára és együtt éreztek a családdal fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gábor és Babuci.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. RAIS ISTVÁNRA halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, FODRÉ LAJOS elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Németh-Rais család és Rais Erzsébet.

*

Mély megrendüléssel értesültünk a legkedvesebb szomszéd és barát, FODRÉ LAJOS haláláról. Segítőkészsége, embersége nagyon fog hiányozni. Emlékét szeretettel megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szabó József és családja, id. Bárány István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legkedvesebb szomszédtól, FODRÉ LAJOSTÓL, akinek a szeretetét, segítőkészségét soha nem feledjük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szomszédai: Rácz Editke, Király Ferencz és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SALÁNKI JÓZSEFRE halálának 30. évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék neki. A család.

*

Szomorúan emlékezünk a ma 3 éve elhunyt gyermekre, édesapára, nagytatára és élettársra, IFJ. MIKUCZ JÁNOSRA (élt 57 évet), aki itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodj békében. Örökké bánatos szüleid, gyermekeid és unokád Dávid.

*

Mély megrendüléssel értesültünk anyatársunk, IANO MÁRIA váratlan haláláról. Emlékét szeretettel őrizzük. Erzsike és Öcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, nagybácsitól, FODRÉ LAJOSTÓL. Részvétünk a gyászoló családnak. A Tárnok család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KUN ILDIKÓ kolléganőnknek a drága édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége.

*

Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket nyilvánítjuk ki kolléganőnknek, POP ANIKÓNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Felsőrész Varroda munkaközössége és mesternője.

*

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, / ne zavarjátok édes álmomat. / Boruljatok le halkan, csendesen, / s gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem. / Ha majd rátértek ti is erre az útra, / megyek elétek, találkozzunk újra!” A viszontlátás reményében bízva, szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, FARKAS ERZSÉBETRE (szül. IMRE ERZSIKE, Biharpüspöki), akinek jóságos szíve 6 hónapja szűnt meg dobogni. „Mikor nincs mellettetek, s úgy érzed, hogy vége, / Kulcsold össze két kezed, és nézz fel az égre. / Ott van Ő, ki meghallgatja szíved minden bánatát. / Ott van Ő, ki megérti, hogy neked mennyire fáj, / Ő, vigasztal, ha sírni lát, mert Ő vigyáz rád.” Jóságos szívét, szeretetét örökké őrizzük. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BARNUSNAK és ANIKÓNAK szeretett édesanyjuk, JANÓ MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Volt és jelenlegi kollégáik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ANIKÓNAK és BARNUSNAK szeretett édesanyjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lucskai Cinca István és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, VARGA ILONÁRA (szül. DÉZSI) kinek elfáradt teste végleg megpihent. „Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élni fogsz, és ott is maradsz. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét mely takarja drága édesanyánk sírhelyét.” Isten nyugtasson békében. Búcsúznak szeretett lányai és azok családjai: Ilonka, Irénke és Erzsike.

*

Elmentél MAMA és veled együtt a remény. De lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Bánatos szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamánktól, VARGA ILONÁTÓL (szül. DÉZSI). Unokái és annak családjai: Tünde, Arnold, Zoltán és Zsolt és dédunokái: Tímea, David, Derrien, Zoe és Stefi.