Gyászhírek 2016. szeptember 9.

Akt.:
Gyászhírek 2016. szeptember 9.
Szomorú szívvel búcsúzom SZABÓ ISTVÁN (Ottomány) tanár úrtól, Ottomány település köztisztelenben álló személyiségétől. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes. Kalmárné Kovács Erzsébet.

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott,
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.”
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, LOVAS MIKLÓS BÉLÁTÓL, aki 74 éves korában visszaadta nemes lelkét teremtő urának. Temetése 2016.09.10-én, szombat délután 14 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle szeretett lánya Enikő, veje Attila, imádott unokája Brigitta.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút az általunk nagyra becsült és szeretett keresztapától, nagybácsitól, LOVAS MIKLÓSTÓL, akinek jóságos szíve 2016.09.06-án örökre megszűnt dobogni.
Fájó szívvel búcsúzik tőle keresztfia Attila és annak családja, Ági, Zsófika és Énke.

*

Az Úr Jézus mondta „Feltámad a te testvéred” (János 11.23) Az elválás fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérem, LOVAS MIKLÓS (élt 74 évet) 2016.09.06-án örökre megpihent. Búcsúzik tőle öccse Lovas Jóska, sógornője Magdus, fiúk Csaba, felesége Boglárka és a kicsi Bence.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk a 19 éve elhunyt jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára,
ID. MÂNDRU LÁSZLÓRA (az Olajgyár volt mestere), aki életének 73. évében hagyott itt bennünket. Elmentél tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. 19 éve e temetőt járjuk, megnyugvást lelkünkben ma sem találunk. Sírod élőtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod.
Bánatos fiai Laci és Dezső, valamint lánya Hajnalka és azok családjai.

*

„Ahogy telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj, hogy minden már csak emlék.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, apósra, FEHÉR LÁSZLÓRA
(1943–2011). Őt éve távol vagy tőlünk mégis oly közel vagy. Mert szívünkben mélyen rejtettünk el. Könnyeim lefele peregnek, mert hiányzol nagyon. Hisz soha nem feledlek el. Óvd meg őt „Uram” odafent helyettem. Hiszen csak te tudod mennyire szerettem. Áldott legyen emléke! Emlékeznek könnyes szemmel bánatos felesége Irmuska, gyermekei, menyei és unokái.

*

Lelkünkben gyászoljuk, hitünkben örvendezünk, hogy szenvedését követően az örök boldogságba vitte az Isten kegyelme gyülekezetünk hitben és cselekedetben élen járó volt presbiterét, a nőszövetség oszlopos munkás asszonyát, az énekkar lelkes tagját, MILE IRMA testvérünket. Az erős lelket újítsa meg az Úr gyászoló családtagjaiban! Szép emléke legyen áldott közösségünkben! A nagyvárad-olaszi református gyülekezet.

*

„Az élőknek és holtaknak irgalmazzon Krisztus, aki valóban feltámadt sírjából.” BEKŐ ANDRÁS, NEAMA LIVIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KKft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, HAJDU JÓZSEF
a nagyváradi Grupul Şcolar volt adminisztrátora életének 83. évében, súlyos szenvedés után 2016. szeptember 4-én éjjel visszaadta nemes lelkét Teremtőjének, Debrecenben. Gyászolja bánatos felesége Magdi, leánya Mónika és két kis unokája.

*

Fájdalmas szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, BOROZSNYAI SÁNDORRA (Székelyhíd)
halálának 3. évfordulóján. Bús a temető, csendes a susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt már mára. Nehéz a kő, nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Ráborulunk fejfádra zokogva, fájó szívvel hagyunk ott magadra. De az élet megy tovább, emlékedet őrizzük egy életen át. Örökké bánatos szüleid, édesanyád és édesapád.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, nagybácsira, NAGY KÁROLYRA (Nyüved).
4 év telt el, de ugyanúgy fáj a seb, amit gyógyítani sosem lehet már. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Nővére, sógora és unokahúga Anikó.

*

„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” Az örök élet erejével emlékezünk KUCHARSZKI IRÉNKÉRE halálának 10. évfordulóján. Szerető fiai, menyei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleimre, a nagyszülőkre, KOVÁCS ÉVÁRA (szül. SERES), halálának első évfordulóján, KOVÁCS GÉZÁRA (Szentimre) halálának 24. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető leányuk Angéla és unokájuk Imi.

*

A biharpüspöki temető néma sírkertjében 12 éve alussza örök álmát a szeretett férj, édeasapa, após és nagyapa, ID. TÁRNOK VINCZE (volt UAMT-dolgozó). „De ahogy az idő múlik, elmúlik majd minden, / Állandó és örök itt e földön nincsen./ Mert elszáll az illat és lehull a virág, / Napok múlásával változik a világ. / Lehull a falevél, elhordják a szelek, / S én, ki porból lettem; ismét porrá leszek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Gyászoló felesége Gyöngyi, fia Vinczus, menye Bea, unokája Vivike, a Papdan és Antal család, keresztfiai és azokbnak családjaik.

*

Őszinte részvétem a gyászoló LOVAS és BARKOCZI családnak a szeretett apa, após, nagyapa, testvér,
LOVAS MIKLÓS elhunyta miatt. Pihenésed legyen nyugodt! Sógorod Lévai Ferenc, Ildi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, BAGDI ZSIGÁRA (élt 62 évet, paptamási)
halálának 2. évfordulóján. Te már ott vagy ahol nincs fájdalom, / Tied a csend és a nyugalom./ Miénk a könny és fájdalom. / Pihenése felett őrködjön Isten, /Hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.
Szeretett lányod Tünde, vejed Sanyi, unokáid Józsi és Iza, dédunokád Izabella.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEKŐ ANDRÁSNAK és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Bauman Vilmos és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEKŐ ZOLTÁNNAK és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmában. Bauman Vilmos és családja.

*

Minden veszve, siratlak egy éve, drága férjem, LOVÁSZ GÁBOR. „Te elmentél, veled a nyár, az álmok,/És veled együtt eltemettem a világot./Haldoklik a lelkem… talán az idő majd segít./Beteg szívem egyetlen vágya… hogy szeretnélek újra megtalálni.” Nyugodj békében! Szerető feleséged Gyöngyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett sógorunk, LOVÁSZ GÁBOR halála első évfordulóján. Malita Dumitru és családja.

*

Drága jó édesapámra, a tiszteletre méltó apósra, unokáját imádó nagyapára, LOVÁSZ GÁBORRA
fájó szívvel emlékezünk, halálának első évfordulóján. Nagyon hiányzol nekünk. De Te voltál, vagy és leszel egy életen át. Nyugodj békében! Mi örökké szeretni fogunk. Leányod Tímea, vejed Rémusz, és imádott unokád Rémuszka.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, LOVÁSZ GÁBORRA halála első évfordulóján. Emléked egy életen át velünk marad. Lebovics Ildikó és Ács Tibor családja, Lebovics Ilona és családja Izraelből, valamint Lebovics István és családja.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek BUZOIANU EMILIA végtisztességén való megjelenésükért, koszorúkkal, virágokkal, szavakkal kifejezett együttérzésükért. A gyászoló család.

*

Köszönjük az „Agnulli Dei” szeretetotthonnak BUZOIANU EMILIA szakszerű, gondos ápolását, a sajtóbeli megemlékezést, a végtisztességen való személyes részvétet, koszorút, Kontsek Zita igazgató-közgazdász vezetésével. A gyászoló család.

*

IFJ. COVACIU SÁNDOR (KIS SÜKET) élt 38 évet. „Nélküled szomorú a házunk,/Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Tiéd a csend a nyugalom,/Miénk a könny és a fájdalom.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, sógorra és nagybácsira. Örökre gyászoló édesanyád és testvéreid.

*

„Egy szál virág, egy gyertyaláng,/Egy fénykép, amiből mosolyogsz ránk./Emléked még élünk, velünk marad.” Fájdalommal emlékezem drága testvéremre, LOVÁSZ GÁBORRA halálának első évfordulóján.
Julika és Péter.

*

„Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Fájdalommal emlékezünk drága nagybátyánkra, LOVÁSZ GÁBORRA halálának első évfordulóján. Keresztlánya Évike és családja, Laci és családja.

*

„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élőnek ura legyen.” (Rom. 14, 8-9) Szeretettel emlékezünk a szerető, jóságos szívű férjre, apára, apósra, nagyapára,
BŐR LÁSZLÓRA halálának 6. évfordulóján. Akik őt nagyon szeretik: felesége Anna, lányai, veje és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEKŐ ZOLTÁNNAK édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában, és együtt érzünk a BEKŐ családdal. A Vida család.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának második évfordulóján a drága. jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, BURAI ANNÁRA (Nagyszántó), „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi/Nyugalmadat nem zavarja senki,/Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve szívünkben örökké megmaradsz.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára,
TOMA ERZSÉBETRE (szül. MAXIM) halálának 2. évfordulóján. Két szomorú éve, hogy nem vagy már velünk. „Sírod előtt állunk, talán te is látod./Körülötted van szerető családod.” Pihenése legyen áldott!
Örökké bánatos lányod Erzsike és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága gyermekünk,
LACIKA 9 éve tragikus hirtelenséggel itthagyott bennünket. „Megtört lelkünk csupa könny és bánat,/A virágos rét nélküled sivár és száraz,/Megszakad a szívünk, mert örök búcsút vettél,/Csillagok között a legfényesebb lettél!/Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,/De Te a szívünkben élsz mindörökké!!”
Örökké sirató szüleid és nővéred Beáta.

*

„Egyedüli reményem ó Isten csak Te vagy!” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, KŐSZEGI ISTVÁNNÉ (Hegyközcsatár), aki 4 éve visszaadta lelkét Teremtőjének. „Kit őriz a szívünk nem hal meg soha,/Kit lelkünkben látunk nem megy el soha.” Csendes pihenése legyen áldott! Szeretettel emlékeznek rá férje, lánya, veje, unokái, unokaveje és nem ismert dédunokája.

*

„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,/Halálod még élünk, fájó emlék marad.” Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ILONÁRA (1942–2006) halálának 10. évfordulóján. Szerető családod.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, legdrágább férjre, a legjobb nagytatára és dédtatára,
BIRÓ SÁNDORRA (élt 72 évet, Paptamási) aki 1 éve, szeptember 11-én, távozott az élők sorából. „Ott pihensz ahol nem fáj semmi,/Nyugodalmad nem zavarja senki./Életed elszállt mint a virágillat,/De emléked ragyog, mint egy fényes csillag./Virágot viszünk egy néma sírra,/De őt ezzel már nem hozhatjuk vissza.” Őt soha el nem felejtő családja.

*

Az érmihályfalvi líceum 1971-ben végzett diákjai 45 éves találkozójuk alkalmából, kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: BÁTORI FERENC, BODONI LAJOS, FACSAR GYULA, FEJÉR JÁNOS, HACH KÁROLY, KIS GYÖRGY, KOZMA LÁSZLÓ, PAPP GYÖRGY, PORSZTNER TERÉZIA, SZENTES ÁRPÁD, SZENTES KLÁRA, SZÉKELY DÁNIEL és elhunyt osztálytársainkra: BELÉNYESI ISTVÁN, NAGY ISTVÁN, VIG JÓZSEF, TÓTH LAJOS, ZSOMRÁK ZOLTÁN.

Címkék: