Gyászhírek 2016. szeptember 8.

Gyászhírek 2016. szeptember 8.
Fájó szívvel emlékezünk JAKAB LAJOSRA (Pusztaújlak) halálának 15. évfordulóján. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a Te jóságos szíved.” Nyugodj békében! Emlékezik rád a családod.

Fájdalommal, de a megváltoztathatatlanba való belenyugvással vettük tudomásul volt kollégánk,
SZABÓ ISTVÁN tanár, ottományi és szalacsi iskolaigazgató, volt helyi tanácsos végleges távozását. Nevezhetjük az Ottományért, a Komáromi-kúriáért folytatott küzdelem egyik jelentős alakjának, az Érmellék flórája és faunája, történelme kitűnő ismerőjének és népszerűsítőjének, aki nyugdíjazása után is aktívan részt vett az ottományi közélet formálásában. Ennek a közért folyó munkának kézzelfogható eredménye az Ottomány központi parkjában felállított szobor. Halálával nagy űrt hagyott maga után. Emlékét szülőfaluja szeretettel őrzi velünk együtt. Nyugodjon békében! Bokor István és családja.

*

Már halálának kilencedik évfordulóján emlékezünk az én aranyos unokaöcsémre, a drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra és rokonra, TUDOR MIRCEA TIBIKÉNKRE. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető nagynénje Sütő Ibi, felesége Otilia, lánya Sandra, unokái Dania, Julia, veje Cristi és az egész Iuhas család.

*

Hálával és szeretettel emlékezünk nagynénénkre, SZABÓ JOLÁNRA (Püspöki) halálának 5. évfordulóján. „Pihenése felett őrködj ó Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Kati és családja és a Te MERCIKÉD.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára,
SIMON EMMÁRA (Nagykágya) halálának 1. évfordulóján – szeptember 8-án. „Egy váratlan percben életed véget ért,/Elhagytad a házat, akiket szerettél./Örök az arcod, nem száll el a szavad,/Szereteted, mosolyod, a szívünkben marad.” A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, NAGY MIHÁLY 90 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése az egy éve elhunyt és elhamvasztott édesanyánkkal együtt Marosvásárhelyen a Markodi temetőben lesz szeptember 8-án 14 órakor. Adjon nekik az Isten örök nyugalmat.
Gyászolják fiai Sándor, András és lánya Olga, menyei, veje, unokái, dédunokái és gondozója Irén.

*

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik utolsó útjára kísérték drága édesanyánkat, PARDEK ILONÁT és együttérzésükkel és virágaikkal enyhítették mély fájdalmunkat. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

„Az élőknek adja meg bűneik bocsánatát, a holtakat pedig vezesse a világosság és béke honába.”
NAGY MIHÁLY, POP LIVIU MIHAI, HURCULEAC MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FÉNYES JÁNOSRA (Bihar), aki ma 6 hónapja hagyott itt minket örökre. Bánatos édeanyja és testvérei.

*

Fájó szívvel emlékezünk testvérünkre, JUHÁSZ BARNÁRA, halálának 12. évfordulóján. „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünkben mélyen rejtettünk el.” Gyászolja két húga, sógora, Andi és Atti.

*

Felejthetetlen, jóságos feleségem, SZÁVÓ MÁRIA emlékére. Drága MÁRIÁM! Bár eltelt 49 nap mióta utolsót dobbant szíved és örökre elnémult ajkad, te, aki elfogadtad hittel és megbékélt lélekkel nehéz küzdelmed a betegségeddel Isten akarataként, meg kellene tanulnom tőled, hogy elfogadjam halálod és elengedjelek, de az idő múlása sem enyhíti hiányod, hiszen kis otthonunkban azóta beköltözött a kegyetlen magány, minden a te hiányod üvölti, hiszen minden hozzád kötődik, mindenütt csak téged látlak és hallak. Ma ez különösen fokozódik, hiszen ma van a névnapod és születésnapod, ma lennél 60 éves, már nem ünnepelhetünk, de egyetlen reményem és vigaszom, hogy az általad megérdemelt helyre kerültél és fentről is imádkozol érettünk és irányítod életünk, s a feltámadás reményében várom, hogy újra találkozzunk. Nyugodjál békében drága Máriám! Vigasztalhatatlan férjed Laci.

*

Könnyes szemmel emlékezem drága sógornőmre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, aki ma ünnepelné születés- és névnapját, de ezt személyesen neki nem mondhatom, mivel elragadta már a kegyetlen halál. Emléked legyen áldott, és pihenésed csendes! Sógornője Iosif Julianna.

*

Hálával és tisztelettel emlékezünk a szeretett édesanyára, SZÁVÓ MÁRIÁRA, aki 6 hete távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Neked szól a templom harangja,/Érted imádkozunk, halkan zokogva./Jóság és szeretet volt egész életed,/Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/Legyen sírodon Isten áldása.” Gulyás József és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága nővéremre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, név- és születésnapján. Nyugodj békében! Öccse Balázs János és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk keresztanyánkra és nagynénénkre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, akinek név- és születésnapján már csak sírjára tehetjük a megemlékezés virágait. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki! Unokahúgai Szegecs Kinga, Iosif Roxana és Meszáros Timea, Iosif Ramona és családjuk.

*

„Ha emlegettek, nyomban ott leszek, de fáj, ha látom hulló könnyetek. Nevem kimondva mosolyogjatok, s a fényem áldás lesz rajtatok.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, testvérre és nagymamára TÓTH ANNA GIZELLÁRA halálának 6. évfordulóján. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, TULKOS ERZSÉBET (szül. BALLA) hosszú szenvedés után 96 évesen elhunyt. Temetése Kémeren, szeptember 8-án 14 órakor a református kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, KIRÁLY LÁSZLÓRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógornőtől, MILE IRMÁTÓL (szül. KOVÁCS).
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Károly és családja.

*

Őszinte fájdalommal búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, BESSENYEI ISTVÁNTÓL (TOPSZITÓL),
aki tragikus hirtelenséggel 59 éves korában 2016.09.03-án elhunyt. Isten adjon nyugalmat neki és mennyei vigaszt szeretteinek. Az 1976-ban végzett IV. C és osztályfőnök Zelina Márton.