Gyászhírek 2016. szeptember 7.

Gyászhírek 2016. szeptember 7.
Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós és nagymama, MILLE IRMA elvesztése miatt. A Várad-Olaszi Ref. Nőszövetség.

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagyapára, PAP JÓZSEFRE, aki 20 éve örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyermekei Jóska, Kornel és Kati.

*

Szomorú szívvel emlékezünk IONESCU ILDIKÓRA (szül. PÁLFALVI) kinek korai távozása (12 éve) mély fájdalmat hagyott szívünkben. A jó Isten adjon csendes nyugalmat néked. Szeretett öccse Pálfalvi István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága és szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, MILE IRMÁTÓL (szül. KOVÁCS),
aki életének 76. évében elhunyt. Temetése 2016. szeptember 9-én 15 órakor a püspöki kápolnából. Soha el nem felejtő családod.

*

Műlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr mely szívünkben maradt. Szemünkben könnyekkel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, apósra, PAP ZSIGMONDRA (kémeri születésű) halálának 3. évfordulóján.
Soha nem felejtő, szerető családod.

*

„Adj, Urunk örök nyugodalmat a meghalt híveknek! És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében.”
LOVAS NICOLAE ADALBERT, VARGA MARIA, FECHETE FLORICA, BARCAS VASILE FLAVIUS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünk CSEGŐDI JUTKÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,
RÓZSIKA NÉNI elhunyta miatti fájdalmukban. A Medvéssy család.

*

„Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azokon.” (Hóseás 14.10)
Az örök élet reményével emlékezünk a 3 éve elhunyt édesanyára, nagymamára, ZEFFER JULIÁNNÁRA. Őszinte együttérzéssel kísértük utolsó útjára ZEFFER PÁLT, osztozunk Paula és családja mély fájdalmában. Zeffer Erika és fia.

*

Az L&P Autocenter közössége részvétét fejezi ki PARDEK PISTINEK és ANCSÁNAK kedves édesanyja, nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmukban.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, NAGY JOLÁNKÁRA (Jákóhodos) halálának második évfordulóján. „Istenem súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam./Álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem./Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak hadd lássam még egyszer drága anyukámat!/Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan,/Hogy nagyon szeretem és én minden nap várom!” Örökké bánatos lányod Tünde, veje Gyula és unokái Zsolt és Henrietta, unokamenye Henrietta.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára,
ERŐS IRÉNRE (szül. BIRÓ), aki már 3 éve végleg itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerető családja.

*

GRÓF DIANA ERZSÉBET (1961.09.07. – 2015.09.27) születésnapja évfordulójára: „Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?/Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk?/Nem sokat kértem, csak, hogy gyógyuljon meg,/S élje át velünk, mit ő már nem élhet meg./Gyönyörű szemében a fény még csillogott,/Még utolsó napokban is csak mosolygott./Mosolygott mert hitt, mosolygott mert élt,/Semmi mást nem akart ő csak élni még./Hosszú útra ment és a csillagok vezetik,/Vezetik útját, amíg csak álmodik./Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,/Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él./Súgják meg az üzenetünk: hogy szeretünk,/Mondjátok meg azt neki, hogy soha nem feledünk!!!”
Bánatos férje Sanyi.