Gyászhírek 2016. szeptember 6.

Gyászhírek 2016. szeptember 6.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, id. TÖMŐ LÁSZLÓNÉ (szül. NÉMETH-BŐDI RÓZA, Nagyszalonta) 88 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2016. szeptember 6-án, d.u. 4 órakor lesz a nagyszalontai temető kápolnájából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a CSEGŐDI családnak és fájdalmukban osztozunk a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, TÖMŐ ROZÁLIA elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Juci, Erzsike, Vera és családjaik.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a Csegődi családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Tömő Rozália elhunyta miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk a családnak.
Rais-Wallner István és családja, valamint Wallner András.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, feleség, nagymama, dédnagymama,
PARDEK ILONA (ILONA NÉNI) örökre lezárta szemeit és áldot,t dolgos kezei megpihentek. Temetése 2016. szeptember 6-án 13 órakor a nagyváradi temető Steinberger kápolnájából. „Eltűnt egy tekintet, simogató kéz, meleg, gyógyító szív, és mégis mindez életünk végéig elkísér.” Drága emléke szívünkben örökké élni fog. A jó Isten, akiben egész életében hitt, vigyázzon rá. A gyászoló család: férje Andris, fia András és családja, fia István és családja.

*

Már néhány éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk mint egy drága kincset, a múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr mely szívünkben maradt. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Fájdalommal emlékezünk PAP KÁROLYRA halálának 15. évfordulóján. Családja: felesége Éva, fia és menye, Karcsi és Ildikó, unokája Marcos, sógora és sógornője, Feri és Irénke.

*

A boldog feltámadás reményében emlékezünk GERGELY MAGDÁRA, aki 2 éve ment el a minden élők útján. Emlékezik családja: férje, lánya, unokái, veje.

*

Szorgalmas munkával telt küzdelmes földi életének végén szomorúan búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ÖZV. BUZOIANU JONELNÉTŐL (szül. BAKCSY EMÍLIA), volt kémeri óvónőtől, a ruhagyár nyugdíjasától, a színház, az olaszi ref. kórus, a német kórus egykori tagjától. Nyugodjon békében. Emléke legyen áldott! Temetése kedden, szeptember 6-án 11 órakor a Steinberger kápolnából.
Dr. Benedek család.

*

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Ígéri Jézus, a halált legyőző Úr. KOVÁCS GYULA, PRÁDEK ISTVÁN, PITIS ANA – MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,/Nem volt időm arra, el kellett indulni./Szívetekben hagyom emlékem örökre,/Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” Emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, ÖZV. ANTAL SÁNDORNÉRA (szül. FURKO IRÉN, volt UAMT-dolgozó),
akinek jóságos szíve 6 éve megszűnt dobogni. „Hirtelen halál megtörte szívünket,/Örökké őrizzük drága emléked./Kegyetlen volt a sors,/Hamar elvett tőlünk,/De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.”
Örökké bánatos családja: Ibolya, Sanyi, Gyöngyi, veje, menye, 8 unokája, 5 dédunokája.

*

Őszinte részvétem kedves barátnőmnek, GÖLLE ILDIKÓNAK a szeretett testvér, GÖLLE BÉLA
elvesztése miatt ért nagy bánatában. Szigyártó Lenke.

*

Megtört szívvel búcsúzom a drága, tiszta lelkű ÖZV. MILE IRMÁTÓL. Volt élettársa Sanyi.

*

Őszinte részvétünk CSEGŐDI JULIKÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, RÓZSIKA NÉNI elhunyta miatti fájdalmukban. A Medvéssy család.

*

Az elválás fájdalmával, de Mennyei Atyánk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérem, a nagybácsi, ZEFFER PÁL elhunyt. Az Úr Jézus mondta „Feltámad a te testvéred.” (János 11.23)
Búcsúzik tőle nővére Katalin, Csaba és családja, Enikő és családja.

*

Szerettek téged. / Meghalt egy lélek, mely élni vágyott. / Pihent egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. / Könnyes az út mely sírodhoz vezet / A jó Isten őrködjön pihenésed felett! KIRÁLY GYULA Felesége Erzsike, fiai László, Ernő, Gyuszi és családjuk.