Gyászhírek 2016. szeptember 5.

Gyászhírek 2016. szeptember 5.
,,Aki hisz én bennem ha meghal is él,, – igéri Jézus a halált legyőző úr. Így búcsuzunk ZEFFER PÁLTÓL. Kívánunk Istentől vigasztalást Zsuzsának, Norbinak, két kisunokánknak, nászaszonyunknak Paulának és a többi kedves családtagnak. Balog László, Éva és családja.


Mély fájdalommal búcsúzunk a viszontlátás reményében ZEFFER PÁLTÓL. Kívánunk Istentől vigasztalást az egész családnak. Farkas Sándor és neje Borika.

*

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján Boţa Anat
és vigasztaló szavaikkal mellettünk álltak fájdalmunkban. Gyászoló családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk kedves Pali testvérünktől, aki ének-zenekarunk basszus szólamának hűséges, példamutató tagja volt. A próféta szavai adnak vígasztalást számunkra és a kedves gyászoló családnak: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” Akiben megvan ez a biztonságérzet, annak „az élet Krisztus, a meghalás nyereség”. A lélek él, és találkozunk a mennyei kórusban. Zeffer Pál, szerettünk és szép emléked a szívünkben él. Az ének-zenekar tagjai, karmesterek: Bokor Barnabás, Borbély Ferenc.

*

„Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, sógorra és nagybácsira, OROSZ LÁSZLÓ TIBORRA halálának 1. évfordulóján.
A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezem élettársamra, VICSAY ATTILÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen áldott. Bánatos élettársa Piri.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, KEREZSI KATALINRA és KEREZSI SZILVESZTERRE
(Éradony), akik 7 éve örökre itthagytak bennünket, de szívünkben őrizzük őket mint drága kincset. Nyugodjanak békében. Lányuk Ilus és szerető családja.

*

Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a szerető családapára, MÉRAI JÁNOSRA, aki ma 4 éve örökre itthagyott bennünket. Álmok, emlékek szép szavak, ennyi az egész ami a múltból megmaradt.
Bánatos feleséged, fiad, menyeid, unokáid.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékszünk TOTH LAJOSRA (Fugyivásárhely), akinek jóságos szíve szeptember 4-én örökre elcsendesedett. A gyászoló, bánatos család.

*

10 év telt el FÜLÖP DÉNES elvesztése óta, s 6 éve FÜLÖP JOLÁNTÓL (szül. SZÉKELY) is búcsút vettünk. Ha mindenki úgy élne ahogyan azt ők tették, nem dúlnának háborúk a Földön. Jó emlékezni szüleinkre! Joli és Frédi.

*

Szeretettel emlékezünk hat hónapja elhunyt drága fiamra, HATVANI GYÖRGYRE. „Örök álmod őrizze béke és nyugalom,/szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Bánatos édesanyád, lányod Edina, öcséd Csaba és a család.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, menyre,
SORBÁN ILDIKÓRA (szül. BIRÓ, Örvind) aki ma 10 éve távozott közülünk. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet./Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él a múlt egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozunk veled.” A bánatos család.

*

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él,” igéri Jézus, a halált legyőző Úr. ZEFFER PÁL, MILE IRMA, APOSTOL EUGEN SORIN-FLORIN, GOLLE BÉLA, FILIP MARIE, FILIP ALEXANDRU, BULZAN AUREL, COTET PETRU-DORU, GENCSI ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh, Isten, mindörökké (Zsoltárok könyve 73:26). Ezzel a bizonyossággal búcsúzik ZEFFER PÁLTÓL (élt 63 évet)
felesége Paula. Temetése 2016. szeptember 5-én, hétfőn 14 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából.

*

Szomorú szívvel, de a viszontlátás reményében búcsúzunk a legdrágább édesapától, ZEFFER PÁLTÓL,
akinek élete követendő példa számunkra is. „Nem a nap lesz többé neked nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol neked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod és Istened lesz ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz neked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.” (Ezsaias 60:19-20) Lánya Zsuzsa, veje Norbert, unokái Anna, Péter és fia Tamás, menye Alexandra.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,… Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.” (Jelenesek konyve 21:4-7) A viszontlátás reményében búcsúzunk szerettünktől. ZEFFER PÁLTÓL, aki, már győzőtt! Sógora Czirják Zoltán és felesége Juliánna, gyermekeik: Zoli, Klári és családjaik.

*

„Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újúl. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2 Korinthus 4:16-18) Őszinte tisztelettel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, ZEFFER PÁLTÓL, aki apa helyett, apa is volt. Találkozunk! Olga és gyermekei és azok családjai.