Gyászhírek 2016. szeptember 29.

Gyászhírek 2016. szeptember 29.
Ha hét telt el azóta, hogy elveszítettük drága feleségemet, FECHETE IRINÁT. A megemlékezés szombaton, október 1-jén 10 órakor a velencei ortodox templomban lesz. Férje Fechete Pavel.

Fájó szívvel búcsúzom LAKATOS LAJOSTÓL. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, el nem feledünk. Id. Molnár István, felesége Margit, lánya Andrea, férje István és ifj. Molnár István.
*
Mély gyásszal tudatjuk kedves rokonok, barátok, ismerősök: elhunyt LAKATOS LAJOS, életének 46. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 30-án 16 órától a hegyközcsatári kápolnából. „Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága, jó szívét, két dolgos kezét, Áldd meg Atyám, S mi köszönjük, hogy te lehettél a szerető férjem és édesapám!” Örökké szerető feleséged Kati és fiad Norbi.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, GAZDA AURELIA (RELY) életének 77. évében eltávozott közülünk. Temetése pénteken, szeptember 30-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle a Debreczeni család, Éva és Karcsi.
*
Összetört szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól, LAKATOS LAJOSTÓL. Te voltál a legjobb testvér a világon, Itthagytál szó nélkül, el sem búcsúztál. Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Emléked legyen áldott, nyugodj békében! Örökké bánatos húgod Aranka, sógorod Zsolt, keresztlányod Melánia, barátja. András, és unokaöcséd Zsoltika.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa és rokon, ERDEI LAJOS életének 89. évében elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 30-án 11 órakor a városi ravatalozóból. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló MAMUIE családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, SABĂU LENKE elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szathmari Csaba, Tünde, Adrienne és Cristi.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára és nászra, ID. VARGA LAJOSRA, a Romtrans nyugdíjasára, aki ma lenne 75 éves, de már 8 és fél éve a mennyei Atyához költözött. Telnek a hónapok, múlnak az évek, míg élünk, nem feledünk téged. Felesége Erzsike, fia Lajos, menye Évike, unokái Dávid és Ádám, nászasszonya Éva.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Lakatos Norbertnek és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Ifj. és id. Nagy Sándor és családja. *
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Lakatos Norbertnek és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vitályos Barna és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa és testvér, KISS KÁLMÁN (Margitta) életének 74. évében hosszan tartó, súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 30-án, pénteken 13 órakor a margittai református kápolnából. Gyászolja felesége, két fia, két menye, 5 unokája és testvére.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, KISS KÁLMÁNTÓL (Margitta). Irénke és Jocó.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, KISS KÁLMÁNTÓL (Margitta). Aranka és Gyula.
*
Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, KISS KÁLMÁNTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Kiss családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Horváth János Társaság.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, SZAKÁL DEZSŐTŐL, aki itthagyott minket szeptember 27-én. Utolsó utadon elkísérünk és melletted leszünk a pusztalújlaki templom kápolnájából csütörtökön, szeptember 29-én. Fájó szívvel búcsúztatja a Szakál család és hozzátartozói.
*
Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. BÓDIS KÁROLYNÉRA (Pusztaújlak), halálának egy evés évfordulóján. Keresztlánya és családja.
*
Szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KOVÁCS ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenj békében! Őt soha nem feledő családja, felesége, lányai, vejei, unokái, anyósa, apósa és akik még nagyon szerették.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 7 éve örökre itthagyta családját a drága fiú, férj, édesapa és nagyapa, IFJ. PAPP KÁROLY GEDEON (tanár, Bihardiószeg). „Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szívünkben örök gyász és fájdalom. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Az emlékező család, unokái: Botond, Roland, Hunor és Zsófika.
*
Őrzöm szíved dobbanását, lelked ragyogását, / Mosolyod szépségét, tekinteted varázslatos fényét… / Nem temetlek… Nem temethetlek, mert bennem élsz / Emléked nem lehet „fakó kép” / Voltál minden, ami értelmet adott / „Megfáradt” életemnek, Te jelentetted a boldog napot / szívem fájdalma, szomorú élet, boldogságod ára / Másom nem maradt, csak álomkép / Könnyet fakasztó emlék. / Álmomban velem vagy, de nem érinthettek, mert akkor véget ér / Utamon a magány kísér. / Szívem a Tiéd… Örökké bennünk élsz. A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett, jó feleségre, édesanyára, anyósra, SÁNDOR MÁRIÁRA, akinek 1 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. Gyászoló férje Jenő, lánya Ildikó és veje Vili.
*
Őszinte részvétünk SZILÁGYI GYULA kollégánknak és családjának édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Tehnologistica Kft. és Bruno Logic Kft. munkaközössége.
*
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett komámtól, PAP GYULÁTÓL. Gyászolja komaasszonya Éva és férje Alfred.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztapámtól, PAP GYULÁTÓL, aki hosszú szenvedés után elhunyt. „Lelked remélem békére talál, s te majd a mennyből vigyázol ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Gyászolja keresztlánya Andrea, férje Bernd és lánya Michelle és Isabelle.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom a legdrágább férjtől, nevelőapától, PAP GYULÁTÓL (a Sinteza volt dolgozója), aki hosszú szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, szeptember 30-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos felesége Marika.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett nevelőapámtól, PAP GYULÁTÓL, aki fájdalmas betegség után 72 évesen csendesen elhunyt. „Csillag volt, mert szívből szeretett. S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap. De a szívünkben él, s örökre ott marad. Bánatos lányod Brigitte és vejed Csaba.
*
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, NAGY SÁNDORTÓL, aki 60 évesen hunyt el. Temetése október 1-jén 15 órától a biharpüspöki ravatalozótól. Nyugodjon békében. Gyászolják fiai Sanyika és Attila.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki NAGY ATTILÁNAK és családjának a szeretett apa elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakiskola XI osztálya, osztályfőnöke és az iskola munkaközössége.
*
Szívünkben örök fájdalommal emlékezem szeretett, drága férjemre, LÁSZLÓ MÁRTONRA (Nagyvárad). Már 12 éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, remegve figyeltük élni vágyó tekinteted. Most letesszük sírodra virágaink csokrát. Örök álmodért elmondunk egy imát. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá: özvegye Marika és a szerető család.
*
Örökké fájó szívvel emlékezem drága, jó fiamra, RÁCZ PÁL LÁSZLÓRA, aki 9 éve távozott az élők sorából. Az évek telnek, de emléked soha nem fakul. Az örök világosság fényeskedjék neked. Viszontlátásra, édesanyád.
*
„Istenünk, Te bűnei ellenére is boldogítani akarod az embert, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél.” NAGY SÁNDOR, SZABÓ LENKE KATALIN, MORGOVAN JULIÁNNA, GAZDA AURELIA, SUNDAS ETELCA, TONCA VIOREL FLORIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.