Gyászhírek 2016. szeptember 23.

Gyászhírek 2016. szeptember 23.
„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat…” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon, a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.

Mélyen együtt érezve osztozunk a FAZEKAS család gyászában, fájdalmában szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA
korai elvesztése miatt. A Rév család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló VEKERDI családnak szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA
elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Laczikó család, Nagyvárad.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FAZEKAS JÁNOSNAK és családjának szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA
korai elvesztése miatt. Danicska János és neje.

*

Fájó szívvel emlékezünk családunk egyik legszomorúbb napjára, amikor egy évvel ezelőtt szeretett testvérünk,
NYAKÓ JÁNOS búcsú nélkül távozott közülünk, nagy űrt hagyva maga után. Nyugodj békében drága lélek, emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Még élünk, emlékét szívünkben megőrizzük! Szerető testvérei és azok családtagjai.

*

30 éves érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt osztálytársainkra: BUZÁSI ILDIKÓRA
és NÉMETH LÁSZLÓRA, és elhunyt tanárainkra: BÖKÉNYI BÉLÁRA, DR. INDIG OTTÓRA, DR. KOHN JÁNOSRA,
TORDAY LAJOSRA, VÁRADI ISTVÁNRA. A Nagyváradi Történelem-Filológia Líceum 1986-ban végzett XII. F. osztálya, osztályfőnök Papp Emma.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik drága szerettünket, SZILÁGYI SÁNDORT (Hegyközcsatár) utolsó útjára elkísérték és virágaikkal, együttérzésükkel osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk PORKOLÁB-JUHÁSZ ILONA kolléganőnknek édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A Tamási Áron Ipari és Mezőgazdasági Líceum munkaközössége.

*

„Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezze e sírt, szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most őrangyala.” DORMÁNY ISTVÁN Két évvel ezelőtt elhunyt szerettünkre emlékezünk. Özvegye, gyermekei, menye és unokája.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó apa, após, nagyapa, JUHÁSZ JÁNOS (Kisszántó) életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 24-én 14 órától a kisszántói temetőben. Gyászolják őt gyermekei Ilona és Enikő, vejei Krisztián és Dávid, imádott unokája Vilmos.

*

Fájó szívvel búcsúzom bátyámtól, JUHÁSZ JÁNOSTÓL (Kisszántó). Húga Gyöngyi és családja.

*

Őszinte részvétünk ILONÁNAK és ENIKŐNEK drága édesapjuk, JUHÁSZ JÁNOS elvesztése miatt. Bereczki János és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom jó barátomtól, JUHÁSZ JÁNOSTÓL. Tóth Sándor és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom apatársamtól, JUHÁSZ SÁNDORTÓL. Porkoláb Erzsébet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ILONÁNAK, ENIKŐNEK és családjuknak a szeretett édesapa, nagyapa, JUHÁSZ JÁNOS
(Kisszántó) elhunyta alkalmából. Keresztfia Kulcsár Árpád és családja, sógora Kulcsár Dezső és neje.

*

Megállt a szív, mely élni vágyott, nélküled üres és szomorú a házunk. Nem hisszük el, hogy már hiába várunk. Szomorú szívvel emlékezünk 6 hónapja elhunyt SÓS AURELRE, a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra. 2016. szeptember 26-án 18 órától megemlékező szentmisét tartunk a bélfenyéri római katolikus templomban. Soha nem felejtünk el! A bánatos család.

*

Őszintén együtt érzünk CSÁKI MARIKÁVAL testvére, SÁNDOR LÁSZLÓ elvesztése miatti fájdalmában. A Borzási család és Elena Cobârzan.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága sógortól és keresztapától, SÁNDOR LÁSZLÓTÓL. A Tóth család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, LAKATOS SÁNDORRA, akit 36 éve ragadott el tőlünk a halál, és az édesanyára, nagymamára, LAKATOS ERZSÉBETRE (szül. KALMÁR, Hegyközújlak). „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk.” A jó Isten adjon örök nyugalmat nektek! Örökké bánatos lányuk Piroska, unokáik Pirike, barátja Roland, Józsi, barátnője Krisztina, Sanyi, felesége Jutka és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, PAPP DEZSŐRE halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége, lányai, vejei, két kicsi unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egyetlen leányra, feleségre, anyára, DIÓSZEGI ANNA-MÁRIÁRA (szül. NAGY),
aki már 8 éve eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos édesapja, Klári mama és Zoja.

*

Fájó szívvel veszek búcsút szeretett sógoromtól, JUHÁSZ JÁNOSTÓL „Dolgos kezed most végképp megpihent./Csend és béke legyen mindörökké veled.” Özv. Bereczki Lajosné.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a keresztapától, nagybácsitól, JUHÁSZ JÁNOSTÓL. Borozsnyai Margit, férje Gábor és a gyerekek Margitka és Gabika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, ükmamára, özv. CSÁKI GYULÁNÉ SZABÓ BÖZSIRE (Biharpüspöki) halálának 1 éves évfordulóján. „Lelked mint a fehér galamb csendesen messzire szállt./Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál./De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel,/Utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” Nyugodjál békében! Bánatos lányod Erzsike, unokád Mónika és családja.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 4 éve elhunyt férjemre, PORKOLÁB SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Csak azok halnak meg, akit nem emlegetnek.” Szerető felesége Böbe.

*

Egy éve, hogy örökös gyász borult egész családunkra, egyetlen fiú gyermekünk, ifj. BUCZI LAJOS (Tóti, élt 45 évet)
elvesztése miatt. „Csak az hal meg akit elfelejtenek.” Gyászolják megtört szívű szülei, felesége Erika, fiai Lalika és Lóránd, nővére Enikő és családja, húga Emese és családja, az egész rokonság és volt barátai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, VERES MARGITRA (szül. SEPSI, Kügypuszta),
aki 13 éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Leányai Csilla és Margit és családjaik.

*

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a drága, jó anyára, nagymamára és dédire, GYÖRGY GIZELLÁRA (szül. BRAD GIZELLA)
halálának első évfordulóján. „Legyen nyugalma, békés, pihenése csendes./ A jó Isten őrködjön álma felett,/hogy nyugalmát ne zavarja semmi sem.” Emlékeznek: gyerekei és családjai.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága, jó férjemre, apára, apósra, nagyapára. Ma 2 éve, hogy a kegyetlen halál elvette tőlünk
TÖRŐ SÁNDORT (Bihar, 1941–2014). „Soha sem halványul szívemben emléked,/Soha sem szűnik meg lelkem gyásza érted,/Nem hiszem el, hogy hiába várlak,/Ha visszajönnél, hoznád a szeretetet,/Letörölnéd arcomról az érted hulló könnyeket./Arra kérlek továbbra is fogjad a kezem,/Álmomban vigasztald a lelkemet,/Köszönöm, hogy voltál nekem./Nyugodj békében te drága lélek,/A mi fájdalmunk ne zavarja pihenésed.” Gyászoló feleséged Ilonka és a szomorú család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett munkatársunktól, barátunktól, SÁNDOR LÁSZLÓTÓL és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. A Nagyváradi Prestarea szövetkezet munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk NYAKÓ JÁNOSRA (Ottomány) halálának 1 éves évfordulóján. „Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad.”
Bánatos felesége, gyermekei és unokái.

*

Fájdalommal emlékezünk kedves sógoromra, és nagybátyánkra, NYAKÓ JÁNOSRA (Ottomány), akinek 1 éve megszűnt dobogni jóságos szíve. Emlékét szeretettel őrizzük. A Jurjac család.

*

22 éve annak a szomorú napnak, amikor hirtelen elhunyt a szeretett feleség, édesanya, nagymama, sógornő, MÁRTON IRÉN
(szül. MURVAI). „Veletek vagyok a nap fényében, a szellőben, bennetek vagyok, s bennetek tovább élek… Szeressétek egymást és magatokat, így engem is tovább szerettek. S, ne felejtések, a felhők mögül mindig kisüt a nap!” Emléke legyen áldott, és a föld melyben pihen. Józsi.

*

Mély és fájó szívvel emlékezünk a 15 éve elhunyt fiúra és apára, CSOMPÓ ISTVÁNRA (szeptember 24.) és testvérre,
IFJ. CSOMPÓ ISTVÁNRA (január 24., Kémer) csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emléküket.
Szerető özvegy felesége, édesanya, testvérei Böbe, Ernő és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. KOVÁCS KÁROLYRA (Fugyi, a nagyváradi Hőerőmű – CET volt sofőrje). Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, hiába állnak el hónapok és évek. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom.
Szerettei.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága nővéremre, KOVÁCS MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Még éltél, nagyon szerettünk, még élünk, soha nem feledünk. A jó Isten adjon örök nyugodalmat. Nyugodj békében! Bánatos húgod Anuska.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH HAJNALKA 60 éves korában, nagyon sok szenvedés után megpihent. Temetése 2016. szeptember 23-án, pénteken 13 órakor lesz a margittai kápolnából. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. A gyászoló család.

*

„Kérünk, Istenünk, hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adj.” MANGRA IOSIF, MOGHIOROS FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: