Gyászhírek 2016. szeptember 22.

„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat…” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett, drága unokánk, unokahúgunk és unokatestvérünk,
FAZEKAS RÉKA (élt 20 évet) szíve megszűnt dobogni. Kedves mosolyát, szeretetteljes lényét örökre a szívünkbe zártuk. Búcsúznak tőle apai nagyszülei, nagybátyja, nagynénje és a kicsi Zsombi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAZEKAS JÁNOSNAK és családjának, osztozunk velük fájdalmukban, amit szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA korai elvesztése okozott. Nyugodjék békében! Domján Ferencz és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. MEZŐ IMRE 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2016. szeptember 22-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Isten nyugtassa. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, keresztapa, sógor, SÁNDOR LÁSZLÓ
életének 69. évében elhunyt. Temetése szeptember 23-án 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Küzdöttél, de már nem lehetett. / A csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek, / S örökké él, akit nagyon szerettek. / Dolgos kezed most végképp megpihen, / Csend és béke legyen mindörökre veled. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH HAJNALKA 60 éves korában, nagyon sok szenvedés után megpihent. Temetése 2016. szeptember 23-án, pénteken lesz a margittai kápolnából. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. A gyászoló család.

*

„Kérünk téged, Urunk, hogy bűneinket megbocsásd.” FAZEKAS RÉKA, DR. MEZŐ IMRE, LASCU IOAN
IANCU STEFAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Eltelt már 3 év amióta itthagytál bennünket drága édesapa, nagyapa és dédnagyapa, POCSAI GYULA,
de szívünkben emléked örökké megmarad. Álmod legyen csendes! Szerető lányaid: Erzsike és Jutka családjaival.

*

Fájó, megtört szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, a nagymamától, dédnagymamától, özv. KUZSMA JULIÁNÁTÓL (szül. KISS), aki életének 83. évében elhunyt. Temetése szeptember 22-én 16 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog! Fia Mihály, unokái Emese, férje Feri, dédunokája Ferike, unokája Zoltán, élettársa Judit.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, a nagymamától, dédnagymamától, özv. KUZSMA JULIÁNÁTÓL (Hegyközszáldobágy, élt 83 évet). Temetése szeptember 22-én a hegyközszáldobágyi kápolnából 16 órakor. Emléked szívünkben élni fog! Búcsúzik lánya, veje, unokái és unokavejei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre a 12 éve elhunyt, családját önzetlenül szerető édesapára, nagyapára, CHISE GYÖRGYRE (Biharfélegyháza) és a felejthetetlen édesanyára, nagymamára, özv. CHISE GYÖRGYNÉRE, aki 19 hónapja borzalmas űrt hagyott az életünkben. Végtelen szeretetük örökké kísérni fog bennünket. Áldja meg az Isten őket, adjon nekik örök nyugalmat.
Vigasztalhatatlan családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, PAPP DEZSŐRE
halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége, lányai, vejei, két kicsi unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 20. évfordulóján TÓTH GIZELLÁRA (szül. SZŰCS, Hegyközkovácsi).
„Bús a temető csendes suttogása,/Ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra./Pihensz sírodban örökre, csendesen,/Elfeledni téged nem fogunk sohasem.” Fia Sanyika, menye Manyi és unokája Adrienn.

*

Fájó szívvel búcsúzunk Nagyitól, JUHÁSZ OLGÁTÓL. Nagyon fogsz hiányozni és mindig szeretni fogunk! Nyugodjon békében a kis lelked! Unokái Edina és Roland.