Gyászhírek 2016. szeptember 2.

Akt.:
Gyászhírek 2016. szeptember 2.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, /Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” FÜLÖP GYULA halálának egy éves évfordulóján emlékezik reá felesége Lídia, gyermekei Gyula, János és Judit, menyei Anikó, Hajnalka, unokái Ágota és Roland.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, KÓPIS KÁLMÁN (Asszonyvásár) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Testvére Sándor és a Deverdics család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, dédtatára, ID. PATAKI ISTVÁNRA
halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, ZSUPON FERENCRE. Két éve még együtt voltunk veled, kórházi ágyadon fogtuk a kezed, remegve figyeltük élni vágyó tekinteted, beteg tested megpihenni tért, elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és mindig szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre és édesanyára,
TÓTH GYULÁNÉRA (szül. FODOR JOLÁN, Bors), aki ma 6 éve hagyott itt bennünket örökre. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Bánatos férje és leánya.

*

„Nem él belőle több, és most sem él, / S mint fán sem nő egyforma két levél / A nagy időn se lesz hozzá hasonló!” Fájó szívvel, könnyes szemmel és el nem múló fájdalommal emlékezünk szerettünkre,
ID. PELLEI GÁBORRA halálának 7. évfordulóján. A szeretet soha el nem fogy. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra amikor 2 éve elkísértük utolsó útjára szerettünket,
GERGELY DEBRENTI MAGDÁT. Gyuszi és családja.

*

„Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.” PUSCAS FLOARE, TULEU DIMITRIE, SILAGHI GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel, szeretettel és hálával emlékezünk drága édesanyánkra, BORSOS ERZSÉBETRE
halálának 20. évfordulóján. Lánya Éva, fia Pali és családjaik.

*

Megemlékező szentmise lesz a Barátok templomában szeptember 4-én, vasárnap 18 órától
TÖRÉK MARGIT és férje, KISS GYÖRGY, és nemrég elhunyt vejük, VARGA VILMOS (színművész)
emlékére. A család.

*

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a szeretett ORBÁN MIHÁLYNÉRA (szül. SZABÓ MAGDA)
halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk NAGY LAJOSRA (volt margittai lakos) halálának második évfordulóján, aki búcsú és szenvedés nélkül hirtelen itthagyott bennünket. „Végleg itthagytál, vicces hangodat nem halljuk már./Telnek a hónapok, múlnak az évek,/Míg élünk, nem feledünk téged.” Bánatos felesége Manyi, két lánya Franciska (Babi) és Sárika, unokája Zsolti, vejei és az egész rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, a nagymamára, dédnagymamára, TÓTH MARGIT-MÁRIÁRA (szül. DOROGHÁZI) halálának 4. évfordulóján. „Te már ott vagyn ahol nincs fájdalom./Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom./Pihenése felett őrködjön Isten, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem!” Szeretett lányod Ica, unokája Costi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, nagyapától, apóstól, GAL JÁNOSTÓL, aki életének 66. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2016. szeptember 2-án 13 órakor a chisiridi kápolnából. Soha el nem felejtő felesége, Edit és két fia Robi és Tomi, kis unokája Ádám.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, GÁL JÁNOSTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. A Farkas család.

*

Fájdalommal emlékezünk PÉNZES FERENCRE (Nagyszántó) halálának 7. évfordulóján. „Távol van tőlünk, mégis oly közel,/mert a szívünk mélyén rejtettük el.” Gyászoló családja.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,/Nem volt időm arra, el kellett indulni./Szívetekben hagyom emlékem örökre,/Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” Emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, ÖZV. ANTAL SÁNDORNÉRA (szül. FARKAS IRÉN, volt UAMT-dolgozó),
akinek jóságos szíve 6 éve megszűnt dobogni. „Hirtelen halál megtörte szívünket,/Örökké őrizzük drága emléked./Kegyetlen volt a sors,/Hamar elvett tőlünk,/De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.”
Örökké bánatos családja: Ibolya, Sanyi, Gyöngyi, veje, menye, 8 unokája, 5 dédunokája.

Címkék: