Gyászhírek 2016. szeptember 19.

Gyászhírek 2016. szeptember 19.
Tizenegy éve már, hogy búcsú nélkül, hirtelen eltávozott körünkből CSUTAK GYÖRGY (Miki, a borbély). Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Szerető özvegye Zsuzsika, gyermekei Gyöngyi és Miklós családjaikkal.


Mély fájdalommal búcsúzom drága feleségemtől, BOCACIU AGNETATóL. Temetése hétfőn 16.09.19-én a városi kápolnából 14 órakor. Szerető férjed Emil.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, BOCACIU AGNETATÓL. Fia Gabi, Ioana, Norbi, Gabika.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára, VÖLGYESI TIBORRA, aki már 1 éve nincs köztünk nagy űrt hagyva maga után. „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló férjnek és szeretett lányának, MÁTYÁSI LAJOSNÉ
(szül. KOVÁCS MARGIT) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét szívünkben őrizzük.
Bíró Lajos és Edith.

*

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk, némán, csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk IFJ. KIS KÁROLYRA (Éradony) halálának 11. évfordulóján és KIS GYULÁRA
(Éradony) halálának 22. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Örökké bánatos családjuk.

*

Mély fájdalommal a lelkünkben búcsúzunk szeretett sógorunktól, SIMON GYULÁTÓL,
akinek drága szíve megszűnt dobogni. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk.” A jó Isten adjon örök nyugalmat Neked! Bánatos szívű sógorod Lajcsi, sógornőd Kati.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig fájó szívvel emlékezünk.” Ma 3 éve távozott az örökkévalóságba édesanyánk, RAUCH IRÉN (Szentjobb). Kérjük a jó Istent, akiben egész életében hitt, vigyázzon rá. Legyen áldott emléked, nyugodj békében! Gyermekeid: Kati, Öcsi, Dezső és családjaik.

*

Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, SIMON GYULÁTÓL,
aki életének 67. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Mint űrben égitest kering a lelkemben hiányod.” Pihenése legyen áldott! Szerettei.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak a szeretett SIMON IULIU elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Kollégái a SCM Telepreciziától.

*

Megrendülten értesültünk a szerető férj, apa, nagyapa, barát, SANYÓ JÓZSEF korai haláláról. Ezúton fejezzük ki együttérzésünket gyászoló feleségének, EDITNEK és családjának. Nyugodjon békében!
Hajdú Géza és családja.

*

Ezúton fejezzük ki részvétünket EDITNEK és családjának szerettük, SANYÓ JÓZSEF elhunyta alkalmából érzett mély fájdalmában. Rácz József és családja.

*

Szomorúan búcsúztunk szeretett keresztapánktól, SANYÓ JÓZSEFTŐL. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Keresztfia Józsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokaöcsémtől, SANYÓ JÓZSITÓL, és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodjon békében! Sanyó Géza és családja.

*

Mély fájdalommal osztozunk kolléganőnk, HORVÁTH-SIMON ERIKA gyászában melyet édesapja hirtelen elvesztése okozott. A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége.

*

„Már néhány éve, hogy itthagytál bennünket,/de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset./Múlik az idő, de a fájdalom marad,/Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt./Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk./De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.” Fájdalommal emlékezünk ZATYKÓ FERENCZRE (Tóttelek) halálának 11. évfordulóján. A gyászoló családja.

*

„Imádkozunk, hogy minden meghalt hívőnek a menyországban adj örök lakóhelyet.”
KOCSIS GYÖNGYI-MÁRIA, SIMON GYULA, HEVESI ERZSÉBET, TERNYAK IOAN, SELEGEAN TRAIAN, BUT ANA-ILEANA, MUSCA SILVIA, GAVRILAS ZAHARIA, COVACIU FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BUT ANA-ILEANA
életének 76. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, szeptember 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, KOCSIS GYÖNGYI
életének 70. évében örökké megpihent. Temetése szeptember 20-án 15 órától lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolják: lányai Ági, Móni és Enikő, vejei Cristi, Gábor és Jancsi, unokái Roli, Valti és Janó.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, KOCSIS GYÖNGYITŐL, aki életének 70. évében eltávozott közülünk. „A szeretet soha meg nem szűnik.” Karcsi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, édesanya és nagymama, KOCSIS GYÖNGYI
életének 70. évében súlyos szenvedés után eltávozott közülünk. Testvére Ági és családja.