Gyászhírek 2016. szeptember 16.

Gyászhírek 2016. szeptember 16.
Őszintén együtt érzünk a Bekő családdal a szeretett édesapa, após, nagyapa, BEKŐ ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Wallner András és családja.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, MÁTYÁSY LAJOSNÉ (szül. KOVÁCS MARGIT, érkörtvélyesi matematika tanárnő), életének 69. évében rövid szenvedés után eltávozott közülünk. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Temetése szeptember 16-án, délután 4 órakor az érkörtvélyesi ravatalozótól. Szerető férje Lajos, imádott leánya Izabella.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett MÁTYÁSY LAJOSNÉ (szül. KOVÁCS MARGIT),
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Dérer Ferenc.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, GOSMAN ZSUZSA életének 76. évében hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése szombaton, szeptember 17-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Ahogy telnek a napok, múlnak az évek, úgy fáj, hogy minden már csak emlék. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, apósra, BARBU SÁNDORRA (ÖCSI, 1945–2004). Áldott legyen emléke! Könnyes szemmel emlékeznek: bánatos felesége Gyöngyi, gyermekei, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk JÉRE ISTVÁNRA, aki 18-án lenne 71 éves. Jóságos szíve 4 éve megszűnt dobogni. A hirtelen halál megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emléked. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. A bánatos család.

*

Szomorú egy év telt el amióta drága édesanyánk, a nagymama és dédnagymama, BARCSIK MARGARETA jóságos szíve megszűnt dobogni. Drága emléke örökké élni fog szerettei szívében.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, BÍRÓ K. PIROSKÁRA
(szül. BOROS) halálának 10. évfordulóján és drága édesapámra, BÍRÓ K. JÁNOSRA, aki már 18 éve nincs közöttünk. Megemlékezés vasárnap, 18-án 11 órakor a gyantai református templomban. Nyugodjatok békében! Gyászolják őket: leánya Anci, veje Feri, unokái Ferike, felesége Annamária, Szilárd és kicsi dédunokáik Dávid és Erik.

*

„Imádkozunk érte, hogy boldoggá tedd őket a szentek és választottak társaságában.” PRECUP JÓZSEF, MORUCZ LUCIA, UIVAROŞI AUREL, SIMONCA TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, nélküled üres és szomorú a házunk, nem hiszem el, hogy téged már hiába várlak. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből.” Szomorú szívvel veszek végső búcsút a szeretett férjtől, DOBOS IMRÉTŐL (Bubi),
aki 66 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, szeptember 16-án 14 órakor az érsemjéni református ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Búcsúzik tőle bánatos felesége.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal a szívemben veszek végső búcsút drága gyermekemtől, SANYÓ JÓZSEFTŐL,
akinek jóságos szíve 56 éves korában megszűnt dobogni. Amíg éltél, szerettelek, soha el nem feledlek. „Ha erőtlenségemben nem lesz szó ajkamon, akkor is maradj velem, fogadd el sóhajom.” Örökké bánatos édesanyád.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, SANYÓ JÓZSEFTŐL. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Velünk vagy a nyíló orgonában, nyáron a virágok illatában, ősszel a levelek sóhajában, télen a didergő fákban. Bánatos keresztlánya Anett, férje Zénó és a kicsi Zoé.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett nagybácsitól, SANYÓ JÓZSEFTŐL. Álmodj csendesen a csillagok között / Ahol nincs már fájdalom, / De a szívünkben még itt leszel, / Míg élünk e világon. Bánatos unokahúga Enikő és barátja Dani.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, SANYÓ JÓZSEFTŐL. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet, hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Fájó szívű testvére Irmus és sógora Józsi.

*

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.” Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki barátnőknek, EDITNEK és gyermekeinek a szeretett férj, édesapa, nagyapa, drága barátunk,
SANYÓ JÓZSEF elhunyta miatt. A baráti kör.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett vőnktől, SANYÓ JÓZSEFTŐL (Szentjános), aki élete virágában, 56. évesen csendesen megpihent. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. Anyósa és apósa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SANYÓ családnak a szeretett, drága férj és édesapa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Násza Burai Imre és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZEBENI LAJOSRA.
„Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk, ma van 3 éve, hogy elmentél tőlünk. Szívünkben itt leszel míg élünk a világon. Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom. Sírodról a virágot elfújja a szél, de emléked szívünkben örökké él.”
A bánatos család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és drága családtagra, CZAHOLI JULIÁNNA – MARGÓRA,
akit 4 esztendeje tragikus hirtelenséggel ragadott el a kegyetlen halál. Szentmise a Rogériuszi Szent József Templomban, hétfőn szeptember 19-én 18 órakor. Szerető férje, fia, sógornője, anyósa és apósa.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett lányunkra és testvérünkre, LŐRINCZY BABIRA, aki szeptember 18-án lesz 2 éve, hogy itthagyott minket. Szerető szülei és testvére.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, MÁTYÁSI MARGITKA (Érkörtvélyes) elhunyta miatti fájdalmunkban. Dr. Farkas Antal és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és az imádott JÓZSI tata, SANYÓ JÓZSEF (Szentjános) életének 56. évében csendesen megpihent. Temetése szeptember 17-én du. 4 órakor a szentjánosi kápolnából. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a jóságos szíved itt maradt közöttünk. Velünk vagy a nyíló orgonában, nyáron a virágok illatában. Ősszel a levelek sóhajában. Télen a didergő fákban. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Búcsúzik tőled feleséged Edit, fiad Lóri, lányod Bea, menyed Erzsike, vejed Balu és az imádott kis unokád Jázminka.

*

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DOBOS IMRE életének 66 évében elhunyt. Temetése 2016. szeptember 16-án, pénteken 14 órakor lesz az érsemjéni református ravatalozóbol. Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Búcsúzik tőle sógórnője Doina, unokahúga Cristina, unokahúga Carmen és családja, unokaöccse Robert és családja.

*

Hálás szívvel fejezzük ki köszönetünket, azoknak, akik utolsó útjára kísérték drága halottunkat, BALOGH LÁSZLÓT
(Nagyszalonta) és együttérzésükkel, virágaikkal enyhítették fájdalmunkat. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében!
A gyászoló család.

*

Szeretettel, hálával és tisztelettel gondolunk drága, jó szüleinkre, ID. HERMAN ISTVÁNRA és HERMAN LUJZÁRA (Szentjobb) haláluk 40. illetve 15. évfordulóján. Isten áldását kérjük poraikra! Emlékeznek: István és Gyöngyvér családjaikkal és elhunyt Zoltán fiúk felesége Katalin családjával.

*

Hálás szívvel, szeretettel emlékezünk drága, jó édesapámra, a nagytatára, dédire, NEGREÁNU JÓZSEFRE (szül. Éradony)
halálának 15. évfordulóján. „Legyen nyugalma békés, pihenése csendes./A jó Isten őrködjön álma felett, hogy nyugalmát ne zavarja semmi sem.” Kérjük, akik ismerték áldozzanak egy jó gondolatot emlékének. Köszönjük. Emlékeznek rá lánya: Erzsike, unokái Gyuszi és Csabi, valamint kis dédunokája Ricsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk PEREI IMRÉRE halálának 1 éves évfordulóján. „Ő nekünk soha nem lesz halott,/Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” Szerető felesége, gyermekei és családjaik.

*

„Isten mondja: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer. 31,3) Szomorú szívvel emlékezünk
DEÁK ERZSÉBETRE (Biharvajda) halálának első évfordulóján. Szerettei: fia Gyula, menye Gyöngyi, unokái Imola és Alpár, nászasszonya Irma.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 3 éve örökre itthagyott bennünket a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, KOCSIS EMMA (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Egy mese volt, egy pillanat, egy álom tán mely megszakadt./Hogy volt egy kéz mely ringatott és volt egy dal, mely altatott,/És volt egy szív, egy drága szív,/Mely itthagyott.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára és nagyapára, BÖSZÖRMÉNYI FERENCRE (Diószeg) halálának 32. évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika és annak családja.

*

Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége,/Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.” Hat hónapja, hogy örökre eltávozott családja köréből a drága férj, édesapa és nagyapa, STEIN JÓZSEF (élt 70 évet). Lelki üdvéért tartandó gyászmise 2016. szeptember 19-én, hétfőn a 18 órai mise keretén belül a Római Katolikus Székesegyházban. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, DÉCSI LÁSZLÓRA (Maláj) halálának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre őrizzük! Felesége Piros, lánya Katika, veje Lackó, unokái Geri és Levi.

*

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában soha sem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványodhat a szeretett személynek, de hiánya mindig megmarad.” 25 éve kísértük utolsó útjára ID. B. ORBÁN ISTVÁNT (Tenke). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségem, DEÁK ERZSÉBET végső búcsúzásának 1 éves évfordulóján. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./Nélküled szomorú és üres a házam,/Nem hiszem, hogy téged már hiába várlak.” Bánatos férjed Deák Gyula.

Címkék: