Gyászhírek 2016. szeptember 14.

Gyászhírek 2016. szeptember 14.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nyagyapától, KÓCS SÁNDORTÓL, aki életének 85. évében eltávozott az élôk sorából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják: lánya Éva, és szerető unokái Réka és Zsombi.


Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, KÓCS SÁNDORTÓL, aki életének 85. évében eltávozott közülünk és megtért az égiekhez, szerető feleségéhez, a mi drága, jó édesanyánkhoz. Pihenése legyen áldott! Temetése csütörtökön 15 órától a Steiberger kápolnából. Gyászolják őt soha el nem felejtő lányai: Erzsike, Gyöngyi és Éva, valamint családjaik.

*

Szomorú 3 év telt el azóta amióta a drága feleség és édesanya, TÓTH EMIKE (Csatár) itthagyott bennünket. „Emlékezünk egy őszi napon, életed véget ért,/Hiába borul rád a temető csendje,/ Szívünkben élni fogsz mindörökre./De az élet csendben megy tovább,/Emléked megőrizzük egy életen át.” Azt kívánjuk neked, hogy nyugodj békében! Bánatos férjed Jani és a fiad Jancsi.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Ma 30 éve távozott az örökkévalóságba ORBÁN VILMA (szül. LENGYEL, Tenke). Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A szerető család.

*

Tíz éve annak a megrendítő napnak amikor a szeretett DEBELKA LAJOS KÁROLYT utolsó útjára kísértük. Nyugodj békében! Megemlékezés szeptember 22-én 6 órakor a Barátok-templomában.
Szerető családod.

*

Hálás szívvel fejezzük ki köszönetünket minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik utolsó útjára kísérték drága édesapámat, SZŰCS KÁLMÁNT és együttérzésükkel és virágaikkal enyhítették mély fájdalmunkat. Emléke legyen áldott és nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

„Kérünk, Istenünk, szabadítsd meg őket minden bűntől, és részesítsd mindnyájukat megváltó kegyelmedben.” KOCSIS GÉZA, KÜCS SÁNDOR, STEFAN NICANOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumulu) Kft. Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
MESTER ESZTER (Belényesújlak) 90 éves korában örökre lezárta szemeit és áldott, dolgos kezei megpihentek. „Eltűnt egy tekintet, simogató kéz, meleg, gyógyító szív, és mégis mindez életünk végéig elkísér.” Drága emléke szívünkben örökké élni fog. A jó Isten, akiben egész életében hitt, vigyázzon rá. Temetéséről a későbbiekben gondoskodunk. A gyászoló Pirtea család.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, és dédnagymama, MESTER ESZTER
(Belényesújlak) 90 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetéséről a későbbiekben gondoskodunk. Nyugodjon békében! A gyászoló Mester család.