Gyászhírek 2016. szeptember 13.

Gyászhírek 2016. szeptember 13.
Mélyen megrendülve vettem hírül a TÓTH családot ért veszteséget. Őszinte részvétem ÉVÁNAK, ANDINAK, ZOLTÁNNAK a szeretett férj és édesapa elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében! Pető Csilla tanfelügyelő.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, após és nagyapa, BALOGH LÁSZLÓ (volt szalontai Mezőgazdasági Bank igazgatója) 2016. szeptember 9-én hosszú szenvedés után 86 éves korában elhunyt. Temetése 2016. szeptember 13-án, kedden, d.u. 15 órakor lesz a szalontai kápolnából. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk.” A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, SZAKÁCS ROZÁLIA-BABI (Nagyszalonta) életének 64. évében hosszú szenvedés után nyugalomra lelt. Temetése 2016. szeptember 14-én, szerdán 16 órától a szalontai kápolnából lesz. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk tőled drága barátunk, HUGYECZ LÁSZLÓ. Sok-sok év emléke tovább él szívünkben. Őszinte részvétünk MÓNIKÁNAK és családjának. Nyugodj békében Laci! Cseresnyés Gabriella és János.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, testvér, MARKOVITS MAGDOLNA
életének 91. évében szeptember 11-én eltávozott szerettei köréből. Temetése szerdán 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle unokája Kinga, testvérei Pista, Gyuszi, unokaöccse Pityu, családjaikkal.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós, nagymama, dédnagymama,
ÖZV. PAP ZOLTÁNNÉ elhunyt. Temetése a pusztaújlaki kápolnából szeptember 13-án 15 órakor lesz.
A gyászoló család.

*

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján BOŢA DORELT,
és vigasztaló szavaikkal mellettünk álltak fájdalmunkban. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BOŢA családnak szerettük, BOŢA DOREL
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Borsi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk munkatársunktól, BOŢA DORELTŐL, aki rövid és súlyos betegség után hazaköltözött Mennyei Atyjához. A Transprest Serv Bors Rt. és az Apă Canal Nord-Vest Rt. munkaközössége.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a BOŢA családnak a szeretett apa, BOŢA DOREL
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bátori Géza és családja.

*

Fájó szívvel kísérjük utolsó útjára a szeretett feleséget, anyát és nagymamát, FODOR MÁRIÁT.
Temetése szerdán 15 órától a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából. Isten őrködjön pihenésed felett! Búcsúzik tőle férje György, fia Gyuri, menye Didi, lánya Mária, és veje Nicu és két unokája Denis és Nicuşor.

*

Hálás szívvel fejezzük ki köszönetünket minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik utolsó útjára kísérték drága édesapámat, SZŰCS KÁLMÁNT és együttérzésükkel és virágaikkal enyhítették mély fájdalmunkat. Emléke legyen áldott és nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

„Megállt a szív, mély élni vágyott, / Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, / Nélküled üres és szomorú a házunk, / Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.” Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagyapától,
SZŰCS KÁLMÁNTÓL (szül. Gálospetri), aki 68 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtő Urának. Temetése 2016.09.13-án, kedden délután 14 órakor lesz a biharpüspöki temető kápolnájában.
Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége Mária, fia Csaba, menye Edina, unokái Vivien és Bianka (az ő csillagai).

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZŰCS KÁLMÁN elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Máriás család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nászasszonyunknak, SZŰCS KÁLMÁN elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Az Ács család részéről.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, KISS IBOLYÁRA (szül. HANIZS, Bors) halálának 15. évfordulóján. Emléked egy életen át velünk marad. Férje Jóska, fia Józsi, felesége Zita és a kis Milán.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. LOVAS TIBORRA, aki ma 2 éve, hogy örökre itthagyott bennünket.
Felesége, fia, lánya, menye és 2 unokája.

*

„A mélyben csak a teste merült el, / Csak Ő tűnt el a föld alatt, / De a lénye lényege ezerfelé / Szóródva köztünk marad.” Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a KRIVÁCS családnak a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, jó barát és osztálytárs, ÖZV. KRIVÁCS VILMOSNÉ
PATKA ILONA (PATI) elvesztése miatt ért nagy fájdalmában. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Pénzügyi Technikum 1954-ben végzett osztálytársai.

*

„Az élők és a holtak üdvösségéért hívjuk bizalommal segítségül a mindenható Atyaistent.”
MARKOVITS MAGDOLNA IRMA, FODOR MÁRIA, CIGHIR FLOARE, PANDREA TRAIAN,
STOICA GABRIELA, ILIES DUMITRU. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.