Gyászhírek 2016. szeptember 12.

Gyászhírek 2016. szeptember 12.
Több mint két év telt el azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós, imádott nagymama, valamint feleség, KÖKÖVICS MÁRIA (szül. SZABÓ, volt szalacsi lakos) eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Fia Pityu, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, férje Pista.


Fájdalommal teli szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, MAGICS ETELKÁRA,
aki ma hat hónapja hagyott itt minket. A Magics család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BEKŐ ZOLTÁN kollégánknak és családjának a szeretett édesapa, BEKŐ ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján MILE IRMÁT
és vigasztaló szavakkal mellettünk álltak fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

„Éltél, ahogy kellett, vagy ahogy lehetett, most az örök béke ölel át és a végtelen szeretet.” Szomorú 2 év telt el azóta, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, após, KUDAR PÉTER hazaköltözött mennyei Atyjához. Emléket örökre szívünkben hordjuk. Felesége Margit, lánya Márta, veje István, unokái Noémi és Bálint.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, KUPIN LÁSZLÓRA (Szalárd), aki 5 éve már nincs közöttünk. Emléke legyen áldott! Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, KNOCH JÓZSEFRE halálának 40. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre őrizzük! Gyöngyike és családja, Marika és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (szül. DARABONT, Bihar), halálának 8. évfordulóján. „Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. A fájdalom örökre megmarad, de velünk lesz szép emléked, az idő bárhogy is halad.” Férje Mihály, lányai Henrietta, Hanga és veje Elek.

*

Szomorú szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (szül. DARABONT, Bihar), halálának 8. évfordulóján. „Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, elmléke szívünkben otthont talál.” Unokatestvére Irénke, keresztfia Sándor, Móni és Petra.

*

Szomorú szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (szül. DARABONT, Bihar), halálának 8. évfordulóján. „Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nékem mesél… nem maradt utánad más csak az emlék. Örökké szeretlek bárhol legyél.” Testvére Anikó, sógora Pál és keresztlánya Kitti.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, nagyapa és testvér, HUGYECZ LÁSZLÓ elhunyta miatti fájdalmukban. Búcsúzik tőle volt felesége Jutka, valamint Gizi és Ici a rokonságból.

*

Szomorú szívvel búcsúzik a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától, DEÁK ERZSÉBETTŐL
(szül. BALOG), bánatos férje Béla, fiai Zsolt és családja, Róbert és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől és nagynénitől, DEÁK ERZSÉBETTŐL
(szül. BALOGH, Székelyhíd), aki életének 70. évében súlyos betegségben elhunyt.
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Nyugodjon békében! Őt soha el nem felejtő testvére Edit, sógora János, keresztgyermekei Edit, Jancsi és családjaik.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló család minden tagjának a kedves, jó barát NELU DOBLE korai elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Barátai: Karcsi és Sanyi.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Boţa Dorel súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2016. szeptember 12-én, d.u. 3 órakor lesz a borsi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

„Add meg kegyesen, élők és holtak Istene, hogy akik hitük által Urunknak ismertek el téged a földön, egykor majd szüntelenül dicsőítsenek a mennyben.” HUGYECZ LÁSZLÓ, FARKAS ERZSÉBET, SZABADOS VALÉRIA, SZŰCS KÁLMÁN, GÖNCZI ISTVÁN-ADALBERT, HEGHEDŰS MÁRIA,
FILIMON MIRCEA, COSTA MARIA, LUPU DOINA-MARIA, MOCIAN PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott,
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.”
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagyapától, SZŰCS KÁLMÁNTÓL (szül. Gálospetri), aki 68 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtő Urának. Temetése 09.13-án, kedden délután 14 órakor lesz a biharpüspöki temető kápolnájában. Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége Mária, fia Csaba, menye Edina, unokái Vivien és Bianka (az ő csillagai).

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama, dédmama, özv. FARKAS KÁROLYNÉ (GONDOS ERZSÉBET) 95 éves korában, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése 2016.09.12-én délután 14 órától a nyüvedi kápolnából. A gyászoló család.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata,
HUGYECZ LÁSZLÓ életének 68. évében váratlanul eltávozott az élők sorából. Temetése hétfőn, szeptember 12-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Lánya Móni, veje Tavi és unokái Dávid és Dominik.