Gyászhírek 2016. október 7.

Gyászhírek 2016. október 7.
Megrendülten értesültünk VIDA BÁLINT haláláról. Nyugodjon békében. Volt kollégái: Nagy Adél, Nagy Károly és családja, Kanalas Sándor és családja.

Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szerettek. A drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY BÉLÁRA szeretettel emlékezünk halálának első évfordulóján. Szerető felesége Éva, lánya Réka és családja, fia Robi és családja.
*
Szomorúan emlékezem drága édesanyámra, ÖZV. PRIBÉK JÁNOSNÉ HIGYED JULIANNÁRA halálának 21. évfordulóján. Leánya Zsuzsa.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki OLÁH PIROSKÁNAK és családjának OLÁH GYÖRGY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében! Edit, Jancsi és családja.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett ID. PATAKI ALBERTRE, aki 21 éve hagyott itt bennünket. Nyugodjál békében! Emlékezik rá felesége Rózsika, lánya Márta, fiai Öcsi és Attila, hat unokája és azok családjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra, TUCSEK GITTÁRA (nyug. Gyógyszerész) halálának 12. évfordulóján. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk. Isten áldja meg drága emlékedet! A gyászoló család.
*
Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívemben maradt. Könnyes szemmel emlékezem a legdrágább férjre, SZEBENI JÓZSEFRE halálának 1. évfordulóján, és szeretett gyermekemre, IFJ. SZEBENI JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Örökké bánatos felesége, és édesanyja, Szebeni Erzsébet.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a DALLOS családnak a szeretett édesapa és nagyapa, DALLOS LÓRÁND elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Lorántffy Zsuzsana Református Gimnázium II. osztályos tanulói, szülői közössége és a tanító néni.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, LŐRINCZ IMRE (köröskisjenői születésű) életének 88. évében hosszan tartó betegség után eltávozott szerettei köréből. Temetése szombaton, október 8-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Ági, fia Imi, lánya Ildi, menye Icu, unokái: Bálint, Detti és Bence.
*
„Urunk, erősíts meg minket abban a hitben, hogy életünk végén vársz minket az atyai házban, az örök menyországban.” LŐRINCZ IMRE, SZABÓ SÁNDOR, CODILĂ MARIA, CIUCIOIU DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, PAP ERZSÉBETRE (szül. BERECKI, Kémer, élt 59 évet) halálának 1. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. / De ő nekünk soha nem lesz halott, / Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékezik rá szerető családja: férje Tibor, fia Tibor, menye Szende, pici unokája Zita, nővére Berta és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága hallottainkra, KATONA ISTVÁNRA és KATONA IRÉNRE (szül. LÉTAI, Érkeserű). Nyugodjanak békében. Lányai, veje, unokái, unokavejei, unokamenye és dédunokái.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagytatára, NAGY ZOLTÁNRA halálának 1. éves évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos felesége Joli, lánya Szimike, veje Joci és unokája Petike.
*
Szomorú 6 hónap telt el amióta eltávozott a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédapa, VÁMOSI JENŐ (EUGENIU). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A jó Isten nyugtassa békében. Bánatos felesége Olga, lányai Gabriela és Angela, unokái Renáte, Tibi, Bobi, Jesika és dédunokái Sarah, Kevin, Dominik, Nikolász.
*
Mély és fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hónapja elhunyt élettársra, nevelő apára és tatára, ID. MÉSZÁROS SÁNDORRA. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Emlékét őrzi béke és nyugalom. Élettársa Ildikó, nevelt gyermekei, Vojtek Tibor és felesége Mónika, Mészáros Ildikó, férje Sándor, unokája Marci.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a drága, jó testvérre és nagybácsira, OLASZ JÁNOSRA (szül. Nagy-Szántó, volt pályi lakos). „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Arcunkat a könny mossa mert ő nincs többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Testvére Mariska és családja, Viola és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, NEMES IRMÁRA (szül. BALOG) halálának ötödik évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Emlékét őrzi béke és nyugalom. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Szerető családja.
*
Tíz éve annak a szomorú napnak, mióta elment a szeretett LÁSZLÓ SÁNDORNÉ (ETA). Szomorú szívvel emlékeznek lányai Anikó és Éva és azok családjai, valamint húga Rózsika és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, IÁKOB GYÖRGYRE halálának 4. évfordulóján. „Még mindig fáj nagyon, talán örökké így is marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető felesége Juci, lánya Rita, veje Norbi, unokája Amelie.
*
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk szüleinkre, a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, BALOGH KLÁRÁRA (Duci néni, Élesd), aki tizenöt éve távozott közülünk, és a drága édesapára, nagyapára, dédtatára, BALOGH JÓZSEFRE halálának 36. évfordulóján. Emléküket őrző szeretteik.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a legjobb testvértől, SZABÓ BÉLÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Öccse Öcsi és családja.
*
Fájdalmas szívvel emlékezünk a drága édesanyára és anyósra, TANKÓ KATALINRA, aki ma 1 éve távozott közülünk. Bús a temető, csendes a susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt már mára. Nehéz a kő, nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Ráborulunk fejfádra zokogva, fájó szívvel hagyunk ott magadra. De az élet megy tovább, emlékedet őrizzük egy életen át. Örökké bánatos lányod Magdika és vejed Karcsi.
*
Szemeimben könnyekkel emlékezem drága, jó férjemre, KUN LAJOSRA (élt 70 évet, Bihar) halálának első évfordulóján. „Múlik az idő, de a fájdalom marad. Betöltetlen az űr, mely szívemben maradt. Nem múlik úgy el óra, hogy ne jutnál eszembe, de szívem sebeit ez sem gyógyítja be. Hiába borul rád a temető csendje, szívemben te élni fogsz örökre.” Örökké bánatos felesége Erzsike.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, CSÁNYI ERZSÉBETRE halálának második évfordulóján. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkbe él, amíg élünk, rá emlékezünk.” Köszönjük az együtt töltött éveket, lelkünkbe drága emléked örökké megmarad. Nyugodj békében! Bánatos, szerető családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a FENESI és BÁLINT családnak a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, FENESI JULIÁNNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szabó és az Erdősi család.
*
Őszinte részvétünk a FENESI és BÁLINT családnak a drága feleség, édesanya, anyós és nagymama halála miatt érzett mély fájdalmukban. Nyika Erzsébet és családja.
*
Szomorú 6 hét telt el mióta a szeretett feleség, drága, jó édesanya és nagymama, KISS IRMA (MANYI néni, Hegyközszáldobágy) eltávozott közülünk. „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet / Amit tőlünk senki el nem vehet. / Múlhatnak hetek, hónapok, évek, / Szívből szeretünk, s nem feledünk téged. / Éltető reménységünk mely utunkon vezet, / Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Szerető családod.
*
Emlékezünk. 1944. október 9-én Nádudvaron bestiális módon meggyilkoltak 13 biharfélegyházi leventét, akik között ott volt édesapánk, DAROCZI BÁLINT. A sebesülteket négy család gondozta, akiknek ennyi év után is köszönjük fáradságukat, azt hogy étellel, gondozással voltak irántuk. Köszönet Erdei Józsefnek, aki mai napig is gondozza sírhalmukat. Annak ellenére, hogy akkor az orosz pribékek nem engedték eltemetni őket, a négy család ásott egy gödröt ahova keservesen eltemették az áldozatokat. Köszönet Deák Árpád művész úrnak, aki egy szép emlékművet állított nekik, és a biharfélegyházi lakosoknak, akik segítették és mai napig szeretettel ápolják az ifjakkal és iskolás gyerekekkel. Köszönet a tanároknak, akik felkészítik a résztvevőket az emléknapra. Daroczi Szerző Erzsébet és fia Daroczi Bálint.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább anyára, nagymamára és dédnagymamára, ID. NOSZEK ERZSÉBETRE halálának 15. évfordulóján. „Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.” Emlékét megőrizzük egy életen át. Lányod Erzsike és családja.
*
A kegyelet virágaival és fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, NAGY ANDRÁSNÉRA (szül. ZOLTAI ERZSÉBET, Erkörtvelyes), és ID. NAGY ANDRÁSRA halálának 28. illetve 9. évfordulóján. Szívünkben örökké élnek. Gyermekeitek András és Erzsike családjaikkal.
*
Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy PECZKÓ ZSUZSANNA KINGA nővér, kedden este csendesen elhunyt. Utolsó földi útjára október 7-én 11 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A Vincés Nővérek közössége.
*
Szeretettel a szívünkben emlékezünk édesapánkra, SZELLŐ SÁNDORRA (Érsemjén) halálának 14. évfordulóján. „Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Bánatos, szerető családod.

Címkék: