Gyászhírek 2016. október 6.

Gyászhírek 2016. október 6.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, Bone Gabriela elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Anyatársa Erzsike, Ildi és Levi.

Halálának 4. évfordulóján szomorú szívvel emlékezünk BALÁZSHÁZI PIROSKÁRA (Hegyközszentimre). Nyugodjon békében. Őt soha el nem felejtő, szerető családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, ID. VÁRDAI ISTVÁN (Bihardiószeg) 82. születésnapjának előestéjén szerető családja karjai között örök nyugalomra tért. Temetése október 6-án, du. 2 órakor lesz, a bihardiószegi hegyaljai ravatalozóban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló VASS családnak a szeretett férj és apa, VASS KÁLMÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Unatovszki és Holczman család.
*
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik utolsó útjára kísérték drága halottunkat, az édesanyát, FAZEKAS PIROSKÁT és együttérzésükkel enyhítették fájdalmunkat. Emléke legyen áldott! Nyugodj békében! A gyászoló család.
*
„Fájdalommal intünk búcsút halott testvérünk felé és kérünk téged, váltsd be reményünket és hallgasd meg érte végzett imánkat.” PECZKÓ SUSANA KINGA n., BALOG DOINA, CÎMPEAN ANA, SERGHIŞAN VERONICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. DÉZSI GIZELLÁTÓL, aki életének 80. évében hirtelen elhunyt. „Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok, drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi nagymamánk! Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled!” Temetése október 7-én délután 14 órától a biharpüspöki kápolnából. Búcsúznak tőle unokái László, Andrea és párja Gyuszi és a kicsi Anasztázia.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, apa, nagyapa, dédapa, SZABÓ BÉLA hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése október 8-án, szombaton 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki THALMEINER ZOLTÁNNAK édesapja, THALMEINER OSZKÁR elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében. Lonci néni és Irénke néni.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki THALMEINER ZOLTÁN kollégánknak édesapja elhunyta miatt. A Traian Vuia Műszaki Kollégium tanárai és diákjai.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. GERHARDT LÁSZLÓ iskolatársunknak szeretett felesége, GERHARDT ANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Premontrei Öregdiákok.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, BENKE PIROSKÁRA halálának 5. évfordulóján. „Csillagok közt él, / Már angyalok közt jár, ott hol csendből épül vár, / S igaz lelkére az Isten vigyáz már. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rá leánya Ildikó és unokája Kinga.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek VASS KÁLMÁN búcsúztatásában. A gyászoló család.
*
Megrendülten értesültünk szeretett nagynénénk, KOVÁCS MÁRIA (szül. JUHÁSZ, volt nagyváradi lakos) elhunytáról, aki 2016. szeptember 27-én, életének 93. évében hagyta itt földi létét. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kedves emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodjon békében. Unokahúga Jámbor Mária és családja, valamint a rokonság.
*
Fájó szívvel búcsúzunk GERHARDT ANNA (szül. CSÖRSZ ANNA) volt osztálytársnőnktől. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A 2. Számú Leány Líceum 1954-ben végzett X. osztály diákjai.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy OLÁH GYÖRGY, a szeretett férj, apa, nagyapa és rokon hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 7-én a városi kápolnából 15 órakor a Rulikowski temetőben. A gyászoló család: felesége Piri, lányai Jutka és Györgyi, unokái Dorka és Tamás.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, OLÁH GÖRGYTŐL. A Halász család, lánya Györgyi, veje Zoli, unokái Dorka és Tamás.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SZILÁGYI GÉZÁRA (Biharvajda), aki 3 éve örökre távozott közülünk. Emléke legyen áldott. Felesége Viola, fiai, menyei és unokái.
*
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk szerettünkre, KENDERESI ETELKÁRA (szül. CSIRI, Paptamási) halálának első évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek, / De fáj látnom könnyetek. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Mert én már jó helyen vagyok.” Emlékét szívében őrzi férje Feri, leányai Ibolya és Etus és családjaik.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FARAGÓ MÁRTA 86 éves korában elhunyt. Temetése október 8-án lesz a belényesi temetőben 12 órakor. A gyászoló család.
*
„Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.” (Jób 10,12) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak FARAGÓ MÁRTA tanárnő, a 11-es iskola volt igazgatónője elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Szerető jóságát nem fogjuk felejteni. Búcsúzik Varga Csaba és családja.
*
Már három éve életem legtragikusabb napja amikor magához szólította a jó Isten a drága, jó férjet, édesapát, nagyapát, apóst, vőt és sógort, LÁZÁR LÁSZLÓT (élt 62 évet, Szentjános). Azóta értelmetlen az életem, könny és szenvedés. Nincs aki becézgessen, szeressen, ő volt az életemben mindenem, a legjobb férj, társ és ápoló, közel 42 évig minden óhajom teljesítője, türelmes, soha nem éreztette velem, hogy beteg vagyok. Nem tudtam soha megköszönni azt a sok szépet és jót, amit tőle kaptam. Örök hálám, szeretetem iránta és a remény, hogy hamarosan találkozunk a végleges kis örök lakásunkban. Addig marad a sok fájdalom és könny. Vigasztalhatatlan, beteg felesége, gyermekei családjaikkal és az egész család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kedves nászasszonyunknak és a VÁRDAI családnak a drága férj, édesapa, após, nagyapa, ID. VÁRDAI ISTVÁN (Diószeg) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gombos Gyula és családja, Bihar.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, anyától, nagymamától, FENESI JULIÁNNÁTÓL (szül. ANTAL, élt 75 évet). Temetése Magyarremetén pénteken 13 órától. Szerető családja, férje Imre, fia Sándor, lánya Babi és unokáik.

Címkék: