Gyászhírek 2016. október 3.

Akt.:
Gyászhírek 2016. október 3.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak BODÓ LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Viola és Szabó László.

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunk TELEGDI ALEXANDRA nagytatája és TELEGDI ENIKŐ édesanyja elhunyta miatti gyászában. Vigasztalódást kívánnak a gyászoló családnak a Szacsvay Imre Általános Iskola III. step by step osztályos tanulói, tanítói és szülői közössége.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Tér Gabinak férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást a családnak. Mirela és Mario.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Tér Gabinak férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást a családnak. Jutka és Jani.
*
A biharfélegyházai temető néma sírkertjében 3 éve alussza örök álmát ID. CSER GÁBOR (élt 62 évet, székelyhídi születésű). Bús a temető, csendes a susogása, Oda megyünk hozzád, ez maradt mára. Nehéz a kő, nehezebb a bánat. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, Nyugalmadat ne zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, Nem vagy feledve, szívünkben Örökké megmaradsz. Emlékeznek felesége, fia, menye.
*
Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ID. NAGY SÁNDORRA (volt Lemnul dolgozó) halálának második évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető felesége Magdi, fia Sanyi, menye Márti, imádott unokája Erika és férje Claudiu.
*
Édesapámnak, PAP GYULÁNAK örök nyugodalmat. Fia Gyuszi, Ancsa és unokája Krisztina.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, MOCZÁN MÁRIÁRA (szül. BIATOVSZKY), aki egy éve, és a drága édesapára, nagytatára, MOCZÁN JÓZSEFRE, aki 18 éve adták vissza lelküket Teremtőjüknek. Emlékük legyen áldott, pihenésük békés és az örök világosság fényeskedjék nekik! Fiuk Jóska, lányuk Marika, vejük Bandi, unokájuk Marika.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor egy éve örökre itthagyta családját a drága fiú, testvér, barát, LŐRINCZ JÁNOS ZSOLT. „Rád emlékeztet a szobád, a hangod, mely szavakat próbál. Könnycseppjeink csak folynak, mint véget nem érő zokogás, hisz te mi voltunk, belőlünk fogantál.” Örökké bánatos szülei, Lőrincz János és Éva.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, BALOG ANNÁRA, aki ma 1 éve távozott közülünk. Szívünkben nem szűnő szeretettel emlékezünk rá. Bánatos özvegye Árpád, gyermekei Erika és Árpád, veje, menye és unokája.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ERDÉLYI ANDRÁSRA, aki egy éve örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Marika, lánya Réka családjával, és Kinga családjával.
*
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy testvérem, SZÉKELY SÁNDOR 74 éves korában elhunyt. Temetése 2016.10.03-án a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott. Pihenése csendes. Bátyja László és családja.
*
Örökké tartó fájdalommal a szívemben emlékezem drága, jó férjemre, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma hat éve örökre itthagyott engem. Nem múlik el úgy nap, / Hogy ne jutnál eszembe, / De szívem sebeit még / Ez sem gyógyítja be. / A boldogság kék madara / Veled együtt tova szállt, / Tudom azt, hogy hozzám vissza / Nem repülhet soha már. / Az idő lassú múlásával / A napok színe kifakul, / De érted érzett szeretetem / Soha el nem halványul. Örökké bánatos felesége Nelly.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó apára, apósra és nagyapára, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma hat éve itthagyott bennünket. Örökké emlékezünk rá. Szerető fia Pisti, menye Zseni és unokája Stefi.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ JUDITH kollégánknak és családjának a szeretett édesanya, SZILÁGYI MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetősége és nagyváradi tagjai.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ JUDITHNAK és családjának a szeretett édesanya, SZILÁGYI MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Zatykó Gyula és családja.
*
SZILÁGYI MÁRIA szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem az nem hal meg soha.”
*
„Maga Isten lesz velük (az üdvözültekkel), és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” SUNDAS ETELKA családjának és szeretteinek kívánunk Isten lelke általi vigasztalódást. Az Agnulli Dei Idősek Otthona lakói és munkatársai.
*
„Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz.” SZABO ANAMARIA, SZABO ROZALIA, SZABO ADALBERT, SZÉKELY SÁNDOR, SZILÁGYI MÁRIA, TÉR SÁNDOR-TIBOR, VIDA BÁLINT, NEMES MÁRIA, VIDICAN SILVIA, DURDEU IOAN, SOTIUT IONEL, SIM MARIA, VARGA NICOLAE, BODO LÁSZLÓ. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, FAZEKAS PIROSKA (szül. SZABÓ) életének 83. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, október 3-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos lánya Éva és veje József.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett élettársam, SZÉKELY SÁNDOR életének 74. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. október 3-án a Steinberger kápolnából 15 órától. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki.” Szerető élettársa Marika.
*
Búcsúzunk szeretett sógorunktól, SZÉKELY SÁNDORTÓL. Isten adjon neki örök nyugodalmat! János és felesége, Aranka, Anikó, Imi és felesége, Irénke és Anna.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó feleségtől, édesanyától és anyóstól, SZABÓ ROZÁLIÁTÓL, aki életének 81. évében elhunyt. Temetése október 3-án a Rulikowski temető városi kápolnájából 14 órakor. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, s ha látni akarunk, csak felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább.” Szerető férje Sanyi, lánya Rózsika és veje Öcsi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ ROZÁLIÁTÓL, aki életének 81. évében elhunyt. Temetése a Rulikowski temető városi kápolnájából 14 órakor október 3-án. „Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi. Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek darabja voltam, mit nem lehet pótOlni.” Szerető unokái Kriszti és Hajni családjaikkal.
*
SZABÓ ROZÁLIÁTÓL búcsúzik nászasszonya Juci és násza Sanyi. Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni! Szerető jóságod nem fogjuk feledni.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, TÉR SÁNDOR (a SUT volt dolgozója) 65 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 4-én, kedden 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt! Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt!” Örökké bánatos felesége Gabi, lánya Gabriella, veje Sanyi és unokája Antónia.
*
Szomorú szívvel veszünk végső búcsút apatársunktól, TÉR SÁNDOR-TIBORTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk. Sándor, Anna és lányuk Babi családjával, Victor és Andrei.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, nagybácsi, nagyapa, DRIMBA MIRCEA
64 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, DRIMBA MIRCEA életének 64. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik felesége Irénke és gyermekei.
*
„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha szép idő van és kék az ég, jusson eszetekbe a sok szép emlék! Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok! Inkább a szép dolgokon kacagjatok! Ha telihold van, az értem ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hulló csillag száll az égen, akkor mondjatok egy imát értem! Én is mondok értetek, hogy boldog lehessen a szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZILÁGYI MÁRIA 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése hétfőn, október 3-án 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott! Búcsúznak tőle fia Pisti és családja, lánya Jutka és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZABÓ ADALBERT október 1-jén elhunyt. A temetés későbbi időpontban. A gyászoló család.
*
Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a drága anya, feleség, gyermek és unoka, SZABO ANAMARIA (STOLERU) 39 éves korában itthagyott bennünket. Emlékét örökre megőrizzük.
Végső útjára kedden, október 4-én 13 órakor kísérjük a Rulikowski temető Frenţiu kápolnájából. A gyászoló család: fia Cristi, férje Gyula, édesanyja és nagymamája.

Címkék: