Gyászhírek 2016. október 28.

Gyászhírek 2016. október 28.
„Hiányzik aggódó és szelíd féltésed,/ mely minden egyes lépésemnél tudatta velem,/ hogy van még, aki óv, s van, ki rám vigyáz.” Soha nem múló hálával és szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, DUMA IDÁRA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója), aki ma hat hónapja örökre megpihent. A gyászoló család.


Fájdalommal emlékezünk a 4 éve elhunyt SZABÓ ESZTERRE (Síter). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

*

„Drága édesanyám, sokat küzdöttél, sokat dolgoztál, majd sokat szenvedtél, de emléked örökké megmarad.” Soha el nem múló szeretettel és kegyelettel emlékezem drága, jó édesanyámra,
JAKAB MÁRIÁRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Isten áldja meg drága hamvait. Szerető fia Titi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk tőled szeretett testvérünk, sógornőnk és nagynénink, PIKÓ PIROSKA. Örökre szívünkbe zárunk és soha nem feledünk téged! Testvéred Pista, sógornőd Karmen és unokaöcséd Márk.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, PIKÓ PIROSKA
életének 60. évében örök nyugalomra tért. Emlékét szívünkben hordjuk. Fia Gyuri, menye Edina, unokája Ármin.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága feleségem, PIKÓ PIROSKA (szül. DEBRENTI PIROSKA) életének 60. évében elhunyt.
„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké él, akit nagyon szeretnek.”
Temetése szombaton 2016. október 29-én 15 órakor a szentjánosi kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos férje Gyuri.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, PIKÓ PIROSKA
életének 60. évében örök nyugalomra tért. Emlékét szívünkben hordjuk. Búcsúzik tőled a te lányod Réka és férje Miki, unokáid akik nagyon szerettek: Roli és Krisztián.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, PIKÓ PIROSKA életének 60. évében örök nyugalomra tért. Emlékét szívünkben hordjuk. Fia Zsolti, menye Erika és unokája Tiffany.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. FODOR JULIÁNNÁRA (Hegyközújlak) halálának 4. évfordulóján. „Az évek múlnak, feledni nem lehet. Nagyon, de nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled. Kérjük Istent őrizze lelke nyugalmát és békéjét. Akik soha nem feledjük, bánatos férje és családja.

*

Október 24-én 5 éve annak a szomorú napnak, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós,
MIHALEK IRÉN eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagynéném, KIRÁLY ROZÁLIA 86 éves korában elhunyt. Temetése október 29-én, szombaton 11 órától lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Emike és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre és édesapára, BÉRES GYUSZIKÁRA (élt 31 évet),
aki már 14 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos szüleid és szerető leányod Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédire, ÖZV. PELEI DANIELNÉRE
(KURUCSÓ JOLÁN), aki ma egy éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Emlékeznek rá leánya Joli, unokája Zoltán, felesége Mihaela, dédunokája Stefania és Zolika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, jó férjre, édesapára, nagyapára, ERDŐDI ALBERTRE
halálának 1. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük! Felesége Ági, leánya Enikő, unokája Ferenc.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretteiknek KOCSOR MAGDOLNA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Terefere kör tagjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, CRISTEA PÁLRA (Fugyivásárhely, volt OTL-buszsofőr) halálának 4. évfordulóján. „Lehunytad szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el. Szívünkben hordjuk örökké emléked.” Nyugodj békében drága lélek. Soha nem feledünk.
Bánatos felesége és gyermekei.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett ikertestvérem, PIKÓ PIROSKA életének 60. évében elhunyt. Temetése szombaton 15 órakor a szentjánosi kápolnából. Gyászoló, szeretett testvére Vilma és férje Imi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, PIKÓ PIROSKA életének 60. évében elhunyt.
Gyászolja nagybátya Imike, élettársa Erzsike, édesanyja Zsuzsa, és fia Pátrik.

*

Eltelt szomorú 6 hónap amióta elvesztettük PANTIŞ OROS ERZSÉBET tanárnőt. Emlékét megőrizzük.
Férje Dan.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, KOCSOR MAGDOLNA 81 éves korában hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló lányai Emese, Melinda, unokája Edina, unokaveje Zsolt.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nővér, nagynéni, rokon és szomszéd, ANDRAS ILONA
(volt szakácsmester) életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése október 29-én, szombaton 14 órakor a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

„Gyászoló hozzátartozóit vigasztald meg Urunk, kérünk téged.” ANDRÁS ILONA, KIRÁLY ROZÁLIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezem férjemre, KABA JÓZSEFRE halálának egy éves évfordulóján. Pihenj békében.
Felesége Éva.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, apósra, ID. HEGYESI IMRÉRE, aki 3 éve távozott az Örök hazába, ahol nincs fájdalom csak nyugalom és béke. Sok szeretettel gondol rá bánatos családja. Ugyanakkor emlékezünk TÓTH JÁNOSRA, aki 14 éve, oly fiatalon hagyott itt bennünket. Kegyelettel őrizzük emlékét. Testvérei családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek GÉCZI LILIANANAK szeretett édesapja elvesztésekor.
Bauman Mária, Fándly Enikő, Balajti Annamária, Stanca Melinda és Chromec Krisztina.

*

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állni.”(Jókai Mór) Soha nem múló szeretettel emlékezünk SERDÜLT ILDIKÓRA, aki 3 éve már csak szívünkben él. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik őrzik emlékét. Gyermekei Princzinger Ildikó és Ákos családjaikkal.

*

„Sohasem halványul szívünkben emléked,/Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. FARKAS ATTILÁRA halálának 3. évfordulóján. Örökké sirató családja.

*

„Zúgnak a harangok, zengve-bongva zúgnak,/Szívünk mély sebei újra felszakadnak.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szeretett, jó édesanyánkra, HAUX IULIANNÁRA, akinek 2 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Bennünk él egy arc egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Pihenése legyen csendes a néma hant alatt,/Emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte, egy imát mondanak.”
Drága emlékét őrzi: férje, lányai, fia, vejei, menye és 7 unokája.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben, nem veszíted el.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS MIKLÓSRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében! Bátyja Jóska és családja, unokatestvére Pákozdy Edith Amerikából.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, testvérre, nagybácsira, SZÁNTÓ FERENCRE,
akivel most töltenénk be 50. házassági évfordulónkat, de a jó Isten 17 hónapja kiszakította közülünk. Nagyon hiányzol! Nyugodj békében! Felesége Panni és fia Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, RÁCZ RÓBERTRE,
aki 6 hónapja távozott szeretteitől. „Nélküled szomorú, üres a házunk,/Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Tiéd a csend a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom./Nélküled már semmi nem olyan mint régen,/Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged.” Emlékezik: felesége Ildikó, lánya Renáta, veje István, unokái: Sebi és Vanessza.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. IZSÁKI GÉZÁRA október 29-én, halálának első évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Szerető családja.

*

Kegyelettel emlékezünk a drága édesanyára és édesapára, ID. FODOR JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján és ÖZV. FODOR JULIÁNÁRA (Biharpüspöki) halálának 1. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Örökké gyászoló gyermekeik, menyeik és unokáik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, TÓTH ERZSÉBETRE
(szül. KOVÁCS), aki 12 éve, 51 évesen távozott közülünk. „Csillag volt, mert szívéből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben él, és örökké ott marad.” Férje Imi, lányai Melinda és Angéla, fia Robi, vejei Tibor és Csabi, unokái Dani és Alexa.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, az anyósra, nagymamára, JUHÁSZ IBOLYÁRA,
aki ma 6 hónapja itthagyott bennünket. Bánatos fia, lánya, veje és unokái.