Gyászhírek 2016. október 27.

Gyászhírek 2016. október 27.
Fájdalommal vettük tudomásul kollégánk, TÖRÖK FERENC távozásának hírét! Ismét itthagyott bennünket egy jó ember, kitűnő tanár, az Ér-kupa kézilabda-verseny „kitalálója”, aki az albisi-bogyoszlói közösség igazi lámpásaként hosszú évtizedekig igazgatta, tanította, oktatta és nevelte az ott élő gyermekeket. Feleségével együtt „szolgálták” közösségüket a szó legnemesebb értelmében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Bokor István és családja, valamint a régi és új szalacsi-ottományi kézilabdások.


Fájó szívvel veszünk végső búcsút egy kiváló és példaértékű kórustagtól, kórusvezetőtől, TÖRÖK FERENC (tanár úrtól), aki már a mennyei kórusban zengi énekét. „Elfogy az énekem,/Ámde az égbe fenn,/Angyalok kórusa zeng./Ott fogom hallani/És Vele vallani:/Szent vagy, ó, Menny Ura, szent!”
Az albisi református énekkar.

*

Döbbenettel értesültem, hogy szeretett barátnőm, PASCUI KATALIN hirtelen eltávozott az élők sorából. Őszinte részvétemet fejezem ki lányának ANDINAK. Sikes Éva, Izraelből.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, PASCUI ECATERINÁTÓL (szül. GÁL – SZABÓ KATALIN, élt 59 évet). A temetés időpontja péntek, október 28. 14 óra a Steinberger kápolnából. Lánya Andrea és veje Filip.

*

Fájó szívvel búcsúzom a legjobb barátnőmtől, PASCUI KATALINTÓL. Őszinte részvétem lányának ANDINAK édesanyja elhalálozása miatt. Robitsek Éva.

*

Őszinte részvétünk ANDINAK szeretett édesanyja, PASCUI KATALIN (szül. GÁL SZABÓ) elvesztése miatti mély fájdalmában. Pătcaş Ildikó és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, BALLA MIHÁLY (élt 38 évet, Belényesújlak) türelemmel viselt betegség következtében 2016. október 11-én elhunyt. Hamvasztásos temetése 2016. október 29-én 13 órakor a belényesújlaki református templomban lesz. A gyászoló család.

*

„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./Csendes a temető, nem jön felelet,/Arcunkat mossák a keserű könnyek./Hideg sírköveden a kezünk megpihentetjük,/Itt vagyunk és rád emlékezünk.” Fájó szívvel emlékezünk a drága keresztapára,
PALÁSTI IMRE-SÁNDORRA. Egyetlen keresztlánya Melinda és férje István.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt PALÁSTI IMRE-SÁNDORRA. Legyen áldott az emléke, szóljon a harang Ő érte. Kovács Ica és családja.

*

Elmentél oly fiatalon, pedig sok dolgod lett volna még,/Megtölteni szépséggel családod életét./Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál itt, a szereteted.” Az elmúlás örök fájdalmával emlékezünk drága halottunkra, PALÁSTI IMRE-SÁNDORRA (Hegyközszáldobágy) halálának 1 évfordulóján. „Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad./Zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt./Te már nem vagy velünk, hosszú útra mentél,/Ahol most vagy, ott nyugalmat leltél./Veled vagyunk most is, Te pedig velünk,/Mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy./Istenem, de nehéz egyedül lenni,/Az együtt töltött időt sohasem feledni.” Örökké gyászolják: felesége Ildikó, fia Szilárd és barátnője Kati.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak ismerősöknek, az N4-es blokk lakóinak, akik drága halottunk, GÓZ IBOLYA temetésén részt vettek és mellettünk álltak a nehéz pillanatokban.
A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GÉCI LILLI tanító néninek édesapja elvesztése miatti mély fájdalmában. Az 1.D osztály tanulói és szülői közössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, KOCSOR MAGDOLNA 81 éves korában hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése október 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló lányai Emese, Melinda, unokája Edina, unokaveje Zsolt.

*

„Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet, hogy fiatalon tört ketté az életed. Temető csendje ad neked nyugalmat, Szívünk bánata örökké megmarad.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSRA halálának évfordulóján, aki ma két éve, 37 évesen távozott szomorú családja köréből. Vigasztalhatatlan szülei, testvérei, sógorai, unokahúgai és akik szerették…

*

Mélyen együtt érzünk EMESÉVEL és MELINDÁVAL szeretett édesanyjuk, KOCSOR MAGDOLNA
elhunyta miatti fájdalmukban. Fájó szívvel búcsúzunk, emlékét megőrizzük. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége és kórusa.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó apánkra, HOLCZMANN KÁROLYRA, aki 50 éve távozott el közülünk, valamint az önfeláldozó, drága, jó anyánkra, HOLCZMANN IRMÁRA halálának 13. évfordulóján.
Örökké bánatos gyerekei és azok családja.

*

Már 3 éve, hogy elment az, kit legjobban szerettem, kinek az életem köszönthetem, ki mindig kiállt mellettem, drága, jó anyám, PLES ERZSÉBET. Amíg csak élek, rá emlékezem, az együtt töltött időt, soha nem feledem, lelékben mindig itt lesz velem, odafentről féltőn figyel engem. Áldott legyen az emléke, pihenése csendes. Irénke, Ciprian és Gabika.

*

„Fogadd szeretettel Urunk, hozzád érkező testvéreinket.” MORAR MARIA, PREOTEASA GHEORGHE,
ROCACIU STEFAN, DUMEA DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, SANYÓ JÓZSEFRE, akit 6 hete ragadott el a kegyetlen halál. Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd reánk. Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk. Szerető családja.

*

Ezúton fejezem ki őszinte részvétemet TÖRÖK ANNÁNAK és családjának nagyrabecsült pedagógus kollégám, TÖRÖK FERENC (az albisi általános iskola nyugalmazott igazgatója) elhunyta miatti gyászukban. A bihari magyar pedagógus közösség ismét elveszített egy elkötelezett tanárt, aki éveken keresztül intézményvezetőként is szolgálta anyanyelvi oktatásunkat. Nyugodjon békében! Tisztelettel, főhajtással: Pető Csilla tanfelügyelő.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, apa, UGOCSA MIHÁLY 60 éves korában elhunyt. A gyászoló család.

*

Kegyelettel emlékezünk szeretett halottunkra, MAZSU SÁNDORRA, akit 20 éve ragadott el a kegyetlen halál. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága öcsénktől, BALÁZS RUDOLF BÉLÁTÓL. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle Tubi, Öcsi és családja, és lánya Krisztina.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett párom, BALÁZS RUDOLF tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindazok, akik ismerték és szerették végső búcsút vehetnek tőle október 27-én, csütörtökön 14 órakor a biharpüspöki kápolnában. Nem haltál meg csak, álmodni mentél. Szerető élettársa Marika és lánya Alexa.