Gyászhírek 2016. október 26.

Gyászhírek 2016. október 26.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa és testvér, TÖRÖK FERENC nyugalmazott albisi tanár, életének 70. évében hosszantartó, súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 27-én (csütörtökön) 15 órakor lesz az albisi ravatalozó kápolnából.


Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, TÖRÖK FERENCTŐL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Török családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Horváth János Társaság.

*

Mély megrendüléssel értesültünk kollégánk, PELAK RÓBERT haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának. A Partiumi Keresztény Egyetem filozófia mesterképzésének oktatói és hallgatói.

*

„Lelkük erősödjek abban a meggyőződésben, hogy a jó Istennel újra találkozunk velük.” HOSU IULIU,
CHIS VASILE, SILAGHI ANA, OPRISAN SILVIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett KICSI MAMÁNKTÓL, VÁRADI ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében!
Unokái Enikő és Bogi és unokavejei László és Gergő.

*

Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Ma szomorúbb lett a föld, fakóbb az ég színe, egy szív állt meg örökre, drága férjem szíve. PUSZTAI JÓZSEF (gálospetri születésű) életének 64. évében hirtelen elhunyt. Köszönetet mondunk mindenkinek akik részt vettek a temetésen. Fájó szívvel búcsúzik tőled örökké gyászoló feleséged Jutka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerett édesapámtól, az apóstól és nagyapától, PUSZTAI JÓZSEFTŐL. „Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élek.” Szeretett lányai Roledana és Beata, vejei Teodor és Roland, unokája Franceska.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, PUSZTAI JÓZSEFTŐL.
Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
Nyugodj békében! Sándor Irén és családja.

*

Szomorúan búcsúzom drága testvéremtől, PUSZTAI JÓZSEFTŐL.
Küzdelmes volt az út, mely most véget ért,
Fáradt tested megpihenni tért.
Végső utadra indulj megnyugodva,
Szeretetünk elkísér égi otthonodba.
Pihenésed legyen csendes! Nyisztor Maria és családja.

*

Köszönjük mindazoknak, akik mellettünk voltak a nehéz pillanatokban testvérünk, SELEJAN ILONA
(ICA) elvesztésekor, aki életének 64. évében eltávozott az élők sorából. Nyugodjon békében! Bánatos testvérei családjaikkal.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a drága, jó testvér, édesapa és nagyapa, BALOGH ENDRE (a Kolozsvári úti „Prestarea” volt autószerelője) 61 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle bánatos öccse Attila, sógornője Zsuzsa és unokahúga Anita.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a legdrágább édesapától és nagyapától, BALOGH ENDRÉTŐL, aki életének 61. évében, hosszú szenvedés után október 23-án elhunyt Ajkán. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőled szerető leányod Timea és két kis unokád Kristóf és Mira.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki sógorunknak, BALOGH ATTILÁNAK és családjának szerető testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Messer Tibor, felesége Ica és fiai Tibi és Zsolti.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 21 éve, a kegyetlen halál elrabolta tőlünk a szerető férjet, édesapát, apóst, nagyapát, MÁRKUS SÁNDORT (Nagyszalonta). „Minden mulandó a földön, csak egy állandó,/a szeretet és a halál utáni hű emlékezet./Feledni nem lehet kit nagyon szerettünk.” Bánatos felesége, fiai, menye és egyetlen unokája Anita.

*

Szomorú 2 év telt el, mióta meghalt a drága édesanya, nagymama, BÁLINT ERZSÉBET (szül. MOLNÁR, Magyarremete) Gyászolják fiai és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PELÁK családnak szeretett fiúk, PELÁK RÓBERT (a PKE hallgatója)
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.