Gyászhírek 2016. október 25.

Gyászhírek 2016. október 25.
Kiskereki Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége részvétét fejezi ki a tragikus hirtelenséggel elhunyt kolléga, TAKÁCS IMRE (Öcsi) családjának és hozzátartozóinak az elvesztése miatt érzett fájdalmukban.


Fájó szívvel emlékezünk TELEKI ÁRPÁDRA (Diószeg) halálának 20. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ID. KÖTELES SÁNDOR temetésén részt vettek, jelenlétükkel osztoztak fájdalmunkban. Szerető fiai Lóránt és Öcsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÁRÁNY JOLINAK szeretett testvére elvesztése miatt. „És maga az Isten lesz velük, és szemükről minden könnyet letöröl.” Ghitea Lőrincz és neje Olga, lányaik és azoknak családja, fia és annak családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÁRÁNY JOLIKÁNAK és családjának szeretett testvére, ICA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjál békében! Özv. Barcsa Gyuláné és családja.

*

„Világ teremtője, mindenható Istenünk, bocsásd meg emberi gyarlóságait és bűneit. Munkás éveinek befejezését kövesse az örök élet boldog nyugalma.” PELÁK RÓBERT, LADNAI MIHAI, MĂLAN LUCIAN DUMITRU, DURGHEU VIORICA, PORCAR PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a PELÁK családnak szeretett fiuk, PELÁK RÓBERT hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Debrenti család.

*

Soha el nem múló, mély fájdalommal emlékezem szeretett feleségemre, MIERLUŢ ÁGNESRE
(szül. VASGYURAI), akit ma egy éve ragadott el a kegyetlen halál, és egyetlen gyermekemre,
MIERLUŢ ÁGIRA, aki 15 éve távozott az élők sorából. Örökké sirató bánatos férj és apa Mierluţ György.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága MIERLUŢ ÁGI nénire. Akik őt soha nem felejtik: Zsuzsa, Marika és Péter.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és rokonra, BENDE SÁNDORRA, aki most 2 éve, búcsú nélkül távozott örökre közülünk. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emlékét. Csendes álma felett őrködjön a hála és, a szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Magdi, fia Sanyi családjával és az unokák.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára és dédnagymamára, KÉPÍRÓ LIDIÁRA (szül. ZOLTÁNI), aki ma 3 éve itthagyott bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti feleségével és imádott dédunokái: Kristóf és Dávid.

*

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,/Pihen a kéz, mely értünk dolgozott!” A mi drága szüleink emlékére, a feltámadás reményében: HEGYESI LAJOS aki 22 éve, és HEGYESI ILONA, aki 1 éve távozott el közülünk! Fájó szívvel emlékezünk reátok! Lányai: Erika és Valéria, vejei: Lőrincz és Öcsi, unokái: Márk, Klaudia, Panna és Gabika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló PUSZTAI családnak a szeretett férj, édesapa és nagytata, PUSZTAI JÓZSEF (Biharszentjános) elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A biharszentjánosi római katolikus egyháztanácsosok.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, BÓDI ILONA
életének 82. évében csendesen megpihent és távozott az élők sorából és szolgálatait a mennyben folytatja. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Temetése 2016. október 25-én 13 órakor a városi kápolnában lesz. Gyászolják gyermekei: Ibi, Laci, Éva és családjaik.

*

Őszintén együtt érzünk KIRI SÁNDOR családjával a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! A Balaban család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma 1 éve, október 25-én elhunyt a szeretett feleség, anya, nagymama és anyós, GIB MÁRIA-AURELIA. Emlékezünk: férje János, fia Attila, lánya Gabi, menye Gabi és unokái: Roland, Zoé, Vanessa.

*

„Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk,/soha el nem feledünk, szívünkben szeretünk,/rád örökkön-örökké emlékezünk.” Drága fiúnkra, a testvérre, nagybácsira, PELÁK RÓBERTRE. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, LADNAI MIHÁLYTÓL, aki életének 85. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Emléked örökké szívünkben őrizzük. Temetése 2016. október 26-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Katalin, fiai: Attila, László, unokája Orsi.

*

„Megpihen a drága, jó anyai szív, áldás és hála övezi e sírt./Szerető édesanya voltál, drága nagymama,/ Bánatos családodnak, most az őrangyala.” Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától,
VÁRADI ERZSÉBETTŐL (volt oncsai lakos). Lánya Ica, veje Misi, unokája Zsolti, anyatársa Kati.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett KICSI MAMÁNKTÓL Nyugodjon békében! Unokái Erika és Bogi, unokaveje László és Gergő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, VÁRADI ERZSÉBET (szül. SZŰCS, a Mioriţa volt dolgozója) életének 82. évében elköltözött az örök hazába. Temetése szerdán, október 26-án, d.u. 15 órakor a biharpüspöki temetőben. Pihenj békében! Leánya Erzsike és veje Józsi.