Gyászhírek 2016. október 21.

Gyászhírek 2016. október 21.
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, nagyapára és dédnagyapára, SASS GYULÁRA (Szalárd) halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A bánatos család.

Szomorú szívvel emlékezünk Ft. Györfi József, volt érmihályfalvi esperes-plébános úrra halálának negyedik évfordulóján. A síremlékén található szentírási idézettel mi is valljuk:
„Az ember olyan, mint a fű,
A dicsősége, mint a rét virága.
Elhervad a fű,
S lehull a virága,
De az Úr szava örökre megmarad.” (1 Pt 1, 24) Emlékét szívünkben örökké megőrizve kérjük Jézust, az örök Főpapot, hogy engedje őt égi örök asztalához. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az érmihályfalvi egyházközség hívei.

*

Tisztelettel meghívunk mindenkit, aki szeretne elbúcsúzni MEMITŐL POYNÁR MÁRIA-ESZTER
kísérjen el minket folyó hó 24-én, délután 4 órakor a nagyvárad-olaszi református templomban tartandó istentiszteletre és az azt követő megemlékezésre. A gyászoló család.

*

Kilenc éve annak, hogy a legdrágább férj, édesapa, após, ELLENES MIKLÓS itthagyott bennünket. „Emlékezni szeretnénk milyen volt a szó,/Amit tőled kaptunk, mindig nagyon jó./Minden egyes szavad a szeretetről szólt./ Pihenj békességben, aludj nagyon jól.” Örökké sirató felesége Klárika, lánya Gyöngyike és veje Doru.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett gyermek, apa, nagyapa és testvér,
ID. KISS GÉZA-LÁSZLÓ egy évvel ezelőtt itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára,
SZABÓ LÁSZLÓRA (szül. Diószeg, volt szalontai lakos), aki holnap lesz 8. éve, hogy itthagyott bennünket. Örökké emlékezünk rá! Felesége, három lánya és családjaik.

*

Fájdalommal, de az Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ID. MOLNÁR JÓZSEF (a Lemnul Szövetkezet volt dolgozója) életének 69. évében eltávozott az élők sorából. Temetése október 21-én 14 órakor a belényesújlaki református templomból lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló HORVÁTH családnak a szeretett anya, anyós, nagymama elvesztése miatt. Az AN6-os tömbház lakói.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, IRINYI ERZSÉBET
89 éves korában elhunyt. Temetése október 22-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes! Gyászolják lányai Kati és Erzsike, vejei Sándor és János, unokái Andrea, Sándor, Zoltán, Mónika, dédunokája Balázs.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, TATAI SÁNDORRA (ÖCSI, Székelyhíd) halálának 3. évfordulóján. „Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.” Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

Október 23-án lesz 11 éve, hogy a drága édesanyát, anyóst, nagymamát, GERGÁCZ IRÉNT (szül. KOKOVECZ) hazahívta az Úr. Szívünkben nem szűnő szeretettel emlékezünk rá. Lánya Irénke, veje Öcsi, unokája Levente.

*

Őszintén együtt érzünk kedves barátunkkal, dr. MOLNÁR JÓZSEFFEL édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Gábora András és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre, édesapánkra,
KOVÁCS GYULÁRA (Biharszentjános) halálának 20. évfordulóján és szeretett édesanyánkra,
KOVÁCS IDÁRA (szül. SZILÁGYI) halálának közelgő 19. évfordulóján. Elmentek oda hol az angyalok vezetik, hol az Úr Jézus karjai védik őket. Ha még egyszer láthatnánk, átölelnénk, és elmondanánk tiszta szívből, szeretünk édesapánk és édesanyánk. Nyugodjatok békében! Szerető lányaitok, Irénke és Idu családjaikkal.

*

„Ha lelkünkben lehall egy csillag nyomában égő seb fakad, de vérrubintól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” Szívünkben hálával és tisztelettel emlékezem egyetlen, drága gyermekemre, IANCU LÁSZLÓ RÓBERTRE, akinek 1 éve dobbant utolsót a kis szíve, drága édesanyámra, GESZTI JULIANNÁRA,
aki 9 és fél éve, és drága édesapámra, GESZTI JÓZSEFRE, aki 13 és fél éve nyugszik a nagyváradi csendes temetőben, a szüleimre, akik imádták és vigyázták mindig drága gyermekemet. Áldott emléküket kegyelettel megőrizzük szívünkben, lelkünkben. Bánatos édesanyja Geszti Márta, élettársa Kornél, keresztlánya (testvérem) Szilágyi Edit és férje Jóska, és gyermekeik családjukkal.

*

Szívünkben hálával és tisztelettel emlékezünk a legdrágább unokaöccsre, TRIFA PÉTERRE, drága testvéremre, aki angyalként szeretett, TRIFA (SZELEZSÁN) ILONÁRA, sógoromra, TRIFA ILIERE,
drága, jó édesanyámra, SZELEZSÁN KATALINRA, szerető édesapámra, SZELEZSÁN JÁNOSRA.
„Egyszer minden út lezárul, egyszer minden kín elcsitul, de bennünk megmarad a hű emlékezés.
Szelezsán Kornél és élettársa Márti.

*

A drága édesanya, nagymama, dédnagymama, PAP ERZSÉBET 93. életévében hirtelen eltávozott közülünk. Temetése ma, október 21-én 11 órakor a városi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szerettünk, JUHÁSZ ILDIKÓ (élt 92 évet) 2016. október 6-án elhunyt. Búcsúznak tőle gyermekei Ildikó, Enikő, Hajnalka, Tímea, veje Béla, nyolc unokája, egy dédunokája, testvére Györgyike és családja. Temetése október 25-én Biatorbágyon. A gyászoló család.

*

Szomorúan emlékezünk a 27 éve elhunyt ID. ARANY LÁSZLÓRA. Bánatos felesége, három unokája, dédunokái Szilárd és Anikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, GERGÁCZ IRÉNRE halálának 11. évfordulóján. „Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik, szomorú szívünk rád emlékezik. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívünkben örökre megmaradsz” Bánatos férje János, fiai János, Emil és Zoltán.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BISZTRICSÁNYI LÁSZLÓRA halálának hatodik évfordulóján. Bánatos családja.

*

„Köszönjük, Urunk, megholt testvérünk nevében a sok kegyelmet, mellyel segítetted őt, hogy türelemmel hordozza az élet keresztjeit és engedd, hogy folytatása örök élet legyen.” IRINYI ERZSÉBET, HAIDU ROZÁLIA, ZAH IONEL, MOCAN EVA-MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: