Gyászhírek 2016. október 20.

Gyászhírek 2016. október 20.
„Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Ma szomorúbb lett a föld, fakóbb az ég színe, egy szív állt meg örökké, édesapánk szíve.” VÁNYA JÁNOS (Nagykágya) életének 77. évében elhunyt. Temetése október 20-án 14 órakor a nagykágyai kápolnából lesz. Fájó szívvel búcsúzunk tőled édesapánk. Örökké gyászolják lányai: Gizi és Kati, unokái Andriska, Gizike, Misike és Katinka, veje Bandi.


Telnek a napok, múlnak a hónapok, álmodat őrzik már az angyalok. Elmúlt egy év mióta elmentél, emléked szívünkben örökké él. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára,
SERES ISTVÁNRA, akinek jóságos szíve ma 1 éve örökre megpihent. Emlékét szívünkben megőrzi felesége Babi, lánya Kati, unokája Timi és unokaveje Béla.

*

Fájdalommal búcsúzunk volt kollégánktól, MÉSZÁROS GÁBORTÓL. A Nagyváradi 4-es számú Líceum 1959-ben végzett diákjai, és Bán László a XI.C nevében.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, PALLAG SÁNDORTÓL, aki életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése 2016. október 20-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Szöszi, fiai Attila, Levente, Sanyi, menyei Gyöngyi, Nelly, Melinda, unokái Grétike, Jennyfer, Lenke, Ódónka és a két kicsi dédunoka Brayn és Fábián, és Angéla.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, dédnagyapától, PALLAG SÁNDORTÓL.
Nyugodjon békében! Attila, Nelly, Jenny, Florin, Fábián.

*

„Hosszú út végére érkező vándor pihen. Ő tudná megmondani, mennyire igaz őseink mondása: az öregséggel Isten jósága koronázza meg az ember életét.” PALLAG SÁNDOR, LAZAR IOAN, SIM GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú 1 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük szerettünket, ID. KISS GÉZÁT templomunk kántorát.
„Te már nem vagy velem, hosszú útra mentél,
Ahol most vagy, ott nyugalomra leltél.
Istenem, de nehéz egyedül lenni,
Az együtt töltött éveket soha nem feledni.
Úgy mentél el csendben, szerényen,
Drága lelked nyugodjon békében.”
Szerető párod Marika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt ID. SIMON FERENCRE (Bihar). Legyen áldott az emléke, szóljon a harang ő érte. Szerető családja.

*

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad,
Belőlem néhány pillanat.” (Republic)
Fájdalommal, de annál nagyobb szeretettel emlékezünk KIS GÉZÁRA volt „Hitbástya” kórustagunkra, barátunkra halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, te a mi Gézánk voltál. A „Hitbástya” kórus tagjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, KEREKES SÁNDORNÉRA
(szül. IVÁN ANNA, Nagyszalonta), aki 6 éve olyan hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos férje, lányai, veje és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk SIDEA MIRCEARA, aki 10 éve elment közülünk. Sosem feledünk.
Felesége Ibi, lányai: Cami és Ramona, unokája Márk, vejei: Jenő és Csaba, anyósa Margit.

*

„Lelked remélem békére talált,/S te már a mennyből vigyázol majd ránk!/Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,/Rád örökkön-örökké emlékezünk!” A drága apára, apósra, nagytatára,
HUGYECZ LÁSZLÓRA emlékezünk, aki ma 6 hete hagyott itt minket. Lánya Móni, veje Tavi, unokái: Dávid és Dominik.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZÉP EMESÉRE. Immár egy éve, hogy eltávozott közülünk. „EMESE téged elfelejteni nem lehet,/Csak megtanulni élni nélküled.” Nyugodjál békében! Testvéreid Gizi, Józsi, Erzsi, sógorod Lajos, unokahúgaid: Kinga és Réka, unokaöcséid: Attila, Öcsi és Emmanuel.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ZAKARIÁS ANDRÁSRA
halálának 8. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/S míg élünk, őrizzük őket.” Özvegye, veje és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves szomszédunktól, KÖTELES SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk élettársának PIRIKÉNEK, fiainak és azok családjainak. Nyugodj békében! Lovász Gyöngyi és családja, Püsök Pál és családja.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, KOVÁCS EMI-OLGA életének 70. évében, 2016. október 18-án örök nyugalomra tért. Temetése 2016. október 20-án 14 órától lesz a csokalyi temető kápolnájából. Nyugodj békében! Szeretett férjed, Feri.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett édesanyám, KOVÁCS EMI-OLGA végtelen türelemmel viselt, súlyos betegség után, életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléked örökké szívünkben őrizzük! Fiad Ferike, menyed Noémi és szerető unokáid: Rebeka és Eliza.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem, KOVÁCS EMI-OLGA életének 70. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Isten adjon neki nyugodt pihenést! Testvéred Kató és férje Lajos.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett keresztanyutól, KOVÁCS EMI-OLGÁTÓL. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! A messze távolból Kupa Józsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom nagynénémtől, KOVÁCS EMI-OLGÁTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak!
Kupa Endre és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló KOVÁCS családnak KOVÁCS EMI-OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Anikó Spanyolországból.