Gyászhírek 2016. október 17.

Gyászhírek 2016. október 17.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a két évvel ezelőtt elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. KRIZSÁN GÉZÁRA (Érmihályfalva), aki azóta az érmihályfalvi református temetőben alussza örök álmát. Áldott legyen az emléke, pihenése csendes! Szerető felesége Erzsébet, fia Csaba, menye Magdi, unokái Boglárka, férje Barni, és Imola.


A várad-szőllősi római katolikus plébánia közössége és az egyházközségi tanács nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOÉR ISTVÁN testvérünk elvesztése felett érzett fájdalmában.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, NAGY RITA MÁRIÁRA, akit 1 éve ragadott el a kegyetlen halál. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem szoktuk meg, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson. Szerető apád István, testvéreid Éva, Nelu.

*

„Gyászoló hozzátartozóit vigasztalja a remény, hogy kedves halottjuk, aki a földön Istennél élt, most az égben Istennél él.” BERECZKI GÉZA, MISAROS FLORIAN, SANDRA VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A paptamási iskola munkaközössége részvétét nyilvánítja GÁSPÁR KATALIN és GÁSPÁR MÁRIA családi gyászában.

*

Őszinte együttérzésemet és részvétemet fejezem ki ERZSIKÉNEK és lányának a szeretett férj és édesapa,
TANKÓ GYÖRGY (Érkeserű) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugalma legyen áldott!
Tankó Ferenc, Bihardiószeg.

*

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették férjemet, KOVÁCS GYULÁT
(a telegdi fűrészgyár volt dolgozója), hogy életének 79. évében rövid szenvedés után eltávozott. Temetése október 18-án 15 órakor lesz a háztól (Telegd, Gării utca 55. szám, a Mobila mellett). Bánatos felesége.

*

Őszinte részvétem az ERDEI családnak az édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt. A családi barát, Ida.

*

Megtört szívvel emlékezem ERDEI ESZTI mamára, aki rövid szenvedés után 77 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Váradról, Ida.

*

Egy éve annak, hogy elhunyt, hosszú betegség után KORNYA GYÖRGY (Bihar) a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa. Fájdalommal emlékezik rá két leánya és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, ID. ISPÁNY IMRÉRE (Szentimre) halálának 10. évfordulóján. „Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen./Drága lelked nyugodjon békében./ Letesszük sírodra virágaink csokrát,/Örökös álmodért elmondunk egy imát./Elfeledni téged soha nem lehet,/Te voltál a jóság és szeretet./Minden virág beszél amit a sírodra teszünk./Elmondja neked, hogy mennyire szeretünk./A Te szíved nem fáj, de a miénk vérzik,/A fájdalmat csak az élők érzik./Az nem hal meg, kit eltemetnek,/Csak az hal meg, kit elfelednek.” Emléked örökké szívünkben őrizzük! Nyugodj békében! Fia, lánya, menye, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagytatára, ID. ISPÁNY IMRÉRE (Szentimre) halálának 10. évfordulóján. „Számunkra Te sohasem leszel halott,/Örökké élni fogsz, mint a csillagok./Drága, jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyám./S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi nagytatánk.” Emlékeznek rá unokái: Fruzsina, Kristóf, Kata, Enikő, Imike és dédunokája Hanna.

*

Szomorú 10 év telt el azóta, hogy utolsó útjára elkísértük, szeretett férjemet, ID. ISPÁNY IMRÉT
(Szentimre). „Hiába viszek sírodra virágot,/Eltemettem veled minden boldogságot./Hulló könnyekkel állok sírod felett,/Mert a koporsó lezárta szemed./Minden másképp lenne, ha mellettem lennél,/Az élet viharától engem megvédenél./De már nem vagy velem, hosszú útra mentél,/Ahol most vagy, ott Te nyugalomra leltél./Istenem de nehéz egyedül lenni,/Az együtt töltött éveket, soha nem feledni./Emléked örökre itt van velünk,/Amíg élünk, te is itt élsz velünk.” Nyugodj békében! Bánatos felesége Magdus és családja.

*

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/De a halál mindent összetépett./Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/Talán a csodában, de hiába.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, KIRÁLY GYULÁRA (Biharszentjános), aki ma 15 éve ment át a túlsó partra. „E földi élet csak küszöb egy fényes, magas lét felé,/Midőn a lélek boldogan jut Istennek színe elé.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége, gyermekei, menye, veje és unokái.

*

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek./Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, apára és nagyapára, ID. CSÍKI IMRÉRE (Hegyközpályi) halálának 2. évfordulóján. „Pihenj, te drága szív,/Mely megszűntél dobogni,/Szerető jóságod nem tudjuk feledni./Mert elfelejteni téged soha nem lehet,/Csak meg kell tanulnunk élni nélküled!” Emléke legyen áldott! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BAY KATALINNAK és családjának az édesapa elhunyta alkalmából. Molnár Sándor, Raksi Katalin.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján BARCSA ERZSÉBETRE (Biharfélegyháza).
„Csak emlék maradt minden,/Egy gyönyörű emlék./Az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél./Csak egy vallomást mondok,/Nagyon szerettünk, itt élsz szívünkben,/Sohasem feledünk.” Emlékét őrzi bánatos családja.

*

Jóságos Atyánk emlékezzél törekvő hitére, áldozatos szeretetére, szenvedését csatold Szent Fiad érdemszerző szenvedéseihez.” Fájdalomtól megtört szívvel vettünk tudomást kedves és szeretett, volt kolléganőnk, mély fájdalmáról, aki utolsó útjára kíséri a tisztelt, CZEGLÉDI LÁSZLÓT, a szeretett férjet, apát, nagyapát és barátot. „Vándorok vagyunk a földön, nincs itt maradandó lakásunk. De ott az Istennél van helyünk, örökké való, mennyei hajlék, ahol nyugalom, béke és örök élet vár ránk.” Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kedves, volt kolléganőnknek, CZEGLÉDI IRMÁNAK, a jó Isten adjon megfáradt férjének nyugalmat, lelkének örök békességet és üdvösséget. A gyászoló családnak vigasztalást, erőt, oltalmat és segítséget fájdalmuk és gyászuk elhordásához. A székelyhídi középiskola 1964-ben végzett XI.B. osztálybeli volt kollégák.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, NAGY LAJOS (Mazsola) életének 59. évében elhunyt. Temetése október 18-án 14 órától a bihari református kápolnából. A gyászoló család.