Gyászhírek 2016. október 16.

Gyászhírek 2016. október 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki KOMOCZI GYÖRGYNEK és családjának drága szerettük, MEMI elvesztése miatti gyászukban. A Bognár család.

Megrendülten értesültünk, a szeretett MEMI (POYNAR MARIA) haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Kiss Törék Ildikó és Dr. Varga Zsombor.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Sándor Leventének és családjának szeretett apósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Imago media munkaközössége.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szerető férjem, Boer István október 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 17- én lesz 14 órától a Steinberger kápolnából. Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal felesége Magdolna.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerető édesapánk, Boer István október 13-án itthagyott minket. Utolsó útjára október 17-én 14 órától kísérjük a Steinberger kápolnától. Gyászoló lányai: Kati, Teréz, vejei László, Levente, unokái Kitty, Eszter, Sára és Erik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Boer István (Pisti) rövid szenvedés után, október 13-án elhunyt. Temetése október 17- én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető testvérei Anti, Marika és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. RADÓCZ JÁNOSRA (Szalacs). A halál hirtelen elrabolt tőlünk, örökös fájdalmat hagyva szívünkben. „Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik,/Szomorú szívünk rád emlékezik./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve, a szívünkben örökké megmaradsz.” Szeretettel emlékezünk rád, anya, apa és szerető öcséd Máté.

*

Soha el nem múló, mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára,
SZABÓ MARGITRA (szül. Kosonczki) akit ma tíz éve ragadott el közülünk, a kegyetlen halál. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük! Bánatos férje Béla, lányai, vejei és unokái.

*

A tótteleki temetőben már 24 éve pihen a drága édesanya, KOVÁCS ILONA. Halála évfordulóján soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk rá. Fia László, menye Gyöngyvér, unokái Hajnalka és László családjaikkal.

*

Bánatos szívvel emlékezünk arra a 2 évvel ezelőtti napra, amikor a drága szerettünk, ID. HERMAN ZOLTÁN (Szentjobb) örökre megpihent. Fájdalmunk nem enyhült, hiányát minden nap érezzük.
Emlékeznek felesége Katalin, fia Zoltán, menye Terike és rokonaik.

*

Szomorú 2 év telt el, amióta a drága testvér, sógor, rokon eltávozott oda ahonnan nincs visszaút.
ID. HERMAN ZOLTÁNRA emlékezünk örök szeretettel. Testvérei István és Gyöngyvér családjaikkal.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunk, BAY ESZTER nagytatája, és BAY KATALIN édesapja elhunyta miatti gyászukban. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
A Szacsvay Imre Általános Iskola III. step by step osztályos tanulói, tanítói és a szülői közösség.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, hogy a drága, jó édesanya, nagymama, dédmama, BUDA ROZÁLIA (élt 80 évet, Érköbölkút) temetésén jelenlétükkel, virágaikkal vagy bármilyen formában osztoztak fájdalmunkban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Szerető lánya és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, BOÉR ISTVÁNTÓL. Emléke legyen áldott! Kucsápszki Lucia.

*

„Fogadd országodba Istenünk elköltözött testvérünket, hadd érezze most az ismert ének igazságát: Jézusomnak szívén megnyugodni jó!” Poynar Maria Estera, Szabo Ileana, Farkas Maria, Kallai Adalbert, Anton Vasile, Hulban Ana Margareta, Bacrau Gheorghe, Lezeu Virvoara, Popa Petru, Tabara Floarea, Fechete Cornel, Lugoci Titina. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Bay Sárának és családjának szeretett nagytatája elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Szacsvay Imre Általános Iskola 1.B osztálya és a szülői közösség.

*

Fájó szívvel búcsúzunk FARKAS MÁRIÁTÓL (Biharpüspöki). Isten adjon neki örök nyugalmat.
Murvai László, Felicia és Alex.

*

Mély fájdalommal és megtőrt szívvel tudatjuk, hogy FARKAS MÁRIA 87 éves korában elhunyt. Temetése szerdán 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle Murvai Sándor és családja.

*

Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr mely szívemben maradt. Könnyes szemmel emlékezem a legdrágább nevelő édesanyára, FELVINCZI ÉVÁRA halálának 1. évfordulóján.” Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk rá emlékezünk.” Isten áldja meg drága emlékedet. Nevelt fia Fábián Dániel (Dani).