Gyászhírek 2016. október 14.

Gyászhírek 2016. október 14.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZAKÁCS EDITHRE, aki 6 éve hagyott itt. Örökké gyászolják, szerető férje és kisfia, szülei, testvérei, sógornője és unokaöccse.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett MÉSZÁROS GÁBOR életének 75. évében elhunyt. Temetése ma, október 14-én a Steinberger kápolnából 14 órakor. Gyászoló családja.

*

Október 15-én lesz 6 éve, hogy drága leányomat, BUCUR LILI GABRIELLÁT haza hívta az Úr. Édesanyád azóta várja, hogy engem is haza vigyen hozzád a mi drága, jó atyánk. Nagyon szeretlek! Várjál rám. Nyugodj békességben. Édesanyád Bucur Martin Mária és nagynénéd Mártin Erzsike.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, OLAH SÁNDORRA, aki egy éve örökre eltávozott, és az édesanyára, OLAH IRÉNRE aki 6 éve örökre eltávozott tőlünk. Emléke legyen áldott, pihenésük csendes. Lánya Margit és családja, unokája Edina és Levente és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, SZÖLÖSI MARGITRA halálának ötödik évfordulóján és NAGY SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Nyugodjanak békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagyapára, OLAH SÁNDORRA, aki ma 1 éve távozott közülünk és nagymamára, aki ma 6 éve távozott közülünk. Szívünkben nem szűnő szeretettel emlékezünk rá. Unokája Angéla és családja.

*

„Jóságos Atyánk, emlékezzél törekvő hitére, áldozatos szeretetére. Szenvedéseit csatold szent fiad érdemszerző szenvedéseihez.” MÉSZÁROS GÁBOR, UNGUREANU CONSTANTIN, MILIAN ANA, PAVEL DIMITRIE, MONENCIU NICOLAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ERZSIKÉNEK és ANIKÓNAK a szeretett férj és édesapa, TANKÓ GYÖRGY (Érkeserű) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugalma legyen áldott, emléke örökké él. Ács Rozália Nagyvárad.

*

Fájó szívvel emlékezünk október 15-én, a szeretett testvérre, keresztapára és rokonra, JOBBÁGY FERENC-ÖCSIRE
(volt tanár, Bihar) halálának évfordulóján. Emlékét a szívünkben megőrizzük. Testvére Ica és családja.

*

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,/Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,/Így búcsú nélkül szívetekben tovább élek.” Eltelt két év amióta AMBRUS KATALIN a Gyermekkorház volt aszisztensnője elment közülünk. Szeretettel emlékezünk, unokahúga Éva és fia Tamás.

*

Soha el nem múló szeretettel gondolok drága férjemre, az apára, apósra, nagyapára, TEM ISTVÁNRA, aki 6 éve távozott az élők sorából. Továbbra is hálám, szeretetem iránta. Nem tudom soha megköszönni azt a sok szépet és jót amit tőle kaptam. Remény, hogy még találkozunk a végleges kis lakásunkban, addig marad a fájdalom és könny. Szeretetedet szívünkben megőrizzük! Feleséged Ibolya, fiad, menyed és unokád Renáta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédapára, GYULAI LAJOSRA, aki 7 éve távozott el a szerettei közül. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Manyi, lányai Tünde és családja, Melinda és családja.

*

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál itt, a szeretetedet./Hiányod elfogadni soha nem lehet./Csak megpróbálni tovább élni nélküled.” Köszönjük minden kedves rokonnak, barátnak, kollégának, szomszédnak, ismerősnek, hogy drága szerettünket, BOGNÁR ISTVÁN-LÁSZLÓT (PISTI) utolsó földi útjára elkísérték és fájdalmunkat vigasztaló szavaikkal enyhítették. A jó Isten áldja meg mindannyiukat a szeretetükért. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család.

*

Halálának 8. évfordulóján emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, anyatársra, DEÁK KATALINRA. Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/Megtölteni szépséggel a családod életét./Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/De lelkünk egy darabja utadon elkísér./Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/Mert szeretetünk irántad, oly végtelenül nagy.”
Akik nem felednek: özv. Fazakas Ibolya, lánya Éva, fia Gábor, valamint menye Judit.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiú, testvér, apa, GÁLL ZOLTÁN életének 56. évében csendesen elhunyt. Temetése október 14-én, pénteken 13 órakor a bihari katolikus kápolnából. Búcsúznak tőle, édesanyja, húga és sógora, két gyermeke Renáta és Norbi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, déditata, ID. SZŰCS JENŐ (Szentjános) életének 79. évében elhunyt. Temetése f. h. 14-én 15 órakor a szentjánosi kápolnából lesz. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,/Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt./Kicsordul a könnyünk a sírodnál,/Mélységes a fájdalom, hogy távoztál./A búcsúszó mit nem mondott el, elmaradt,/De emléked szívünkben örökre megmaradt.” Nyugodj békében! Fia Jenő, menye Ica, unokái Csongi és Erika, dédunokája Nóra, Rita és Norbi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a férj, édesapa, após, nagyapa és déditata, ID. SZŰCS JENŐ (Szentjános) életének 79. évében elhunyt. „Virágot viszünk egy néma sírra,/De ezzel őt már nem hozzuk vissza./Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Nyugodj békében te drága lélek! Lánya Edit, unokái Bea és Balu, Lóri és Erzsike, dédunokája Jázmin.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, férj, édesapa, nagyapa, testvér és vő,
BÁDON ŞTEFAN (PISTI) súlyos szenvedés után, életének 55. évében elhunyt. Temetése 2016. október 14-én 12 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük! Búcsúzik tőle édesanyja, felesége, fia, lánya, veje, unokája, testvérei családtagjaival és anyósa.

*

Fájó szívvel búcsúzom nászomtól, id. SZŰCS JENŐTŐL. Özv. Sanyó Irma és a Vincze család.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem fejezem ki barátomnak, BÁDON ISTVÁNNAK és gyászoló családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugalma legyen áldott! Messer Tibor.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki nászasszonyunknak, SANYÓ EDITNEK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmukban. Burai Imre és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, keresztanyára, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS) halálának 8. évfordulóján. „Lelked mint a fehér galamb, csöndesen messzire szállt,/Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál./De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel./ Utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.”
Bánatos édesanyja és keresztfia Norbi.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS)
halálának 8. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/Nyugodalmad nem zavarja senki./Életed elszállt mint a virágillat,/De emléked ragyog mint egy fényes csillag./Virágot viszünk egy néma sírra,/De őt ezzel már nem hozhatjuk vissza.”
Szerető férje József, gyermekei: Tünde, Tamás és Zsolt és veje Norbert.

*

Őszinte részvétünk KISS ÉVÁNAK és családjának a drága, jó édesapa, nagyapa, após, JAKAB ISTVÁN elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében! Pető Csilla és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és déditata, id. SZŰCS JENŐ (Szentjános) életének 79. évében, türelemmel viselt, de rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f.h. 14-én, d.u. 15 órakor a szentjánosi kápolnából. „Ha boldog lesz ő, akkor én is az leszek,/Talán kicsivel kevesebbet könnyezem,/Néma fájdalomba gyötröm lelkemet,/Mindig szeretlek, örökre szeretlek.” Nyugodj békében. Felesége Joli.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 79. évében POYNÁR MÁRIA (MEMI) folyó hó 13-án elhunyt. Gyászolják: férje György, leánya Réka, veje Tibor és unokája András.

Címkék: