Gyászhírek 2016. október 13.

Gyászhírek 2016. október 13.
„Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.” (Zsolt.119, 76). Őszinte részvétünket fejezzük ki Vura Ottilia kolléganőnknek szeretett nagymamája elvesztése miatti mély fájdalmában. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkatársai.


„Hisszük, Urunk, hogy a szenvedésekkel akarsz megpróbálni minket, hitünket növelni akarod, szeretetünket előbbe tenni. Elhunyt testvérünk végére ért ennek a próbatételnek.” BÁDON ŞTEFAN,
CRISTE IOAN, PANTEA GHEORGHE, MARCHIS SOFIE, DRAGAN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Hiányzik aggódó és szelíd féltésed, mely minden egyes lépésemnél tudatta velem, hogy van még, aki óv, s van, ki rám vigyáz…” Hálával és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára,
KOVÁCS IRÉN LÍDIÁRA (szül. ANTAL, Bihar, a Ruhagyár nyugdíjasa), aki már három éve, hogy nincs velünk. Hiánya pótolhatatlan! Emlékét szeretettel őrizzük. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára,
özv. DÁNYI ERZSÉBETRE halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Soha el nem felejtünk, Kati és Zsiga.

*

„Az élet ajándék volt és egyre erősödő szeretet maradt utána.” Fájdalommal emlékezünk rád drága
STEIN ANGÉLA-BERNADETT (Bihar) születésnapodon. Ma lennél 36 éves. „Lelked elszállt, mint egy hópihe a fényben,/Fényes csillagként ragyogsz ránk az égen./Alszik bennünk a világod, mit örökre itthagytál,/Bennünk él már minden álmod,/Amit meg sem álmodtál./Drága szíved bennünk hagytad, mi annyira szeretett,/Bennünk hagytad, nekünk adtad, mit adni csak lehetett./Szálljon sírodra áldás és nyugalom,/Mi őrizzük emléked, s hiányzol nekünk nagyon.” A te szerető családod.

*

Ma 6 hónapja, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, BORZA JULIÁNNA (Bihar)
örökre itthagyott bennünket. „Emlékeddel szívünkbe maradtál,/Számunkra te soha meg nem haltál./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk MOLNÁR ISTVÁNTÓL (a kenyérgyár volt sofőrje), akit ma 12 órakor kísérünk utolsó útjára a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább nagymama, VÁRADI CRISTINA (Nagyvárad)
életének 83. évében 2016.10.11-én elhunyt. Temetése október 14-én 11 órakor a városi kápolnából.
Búcsúzik tőle szerető unokája Gado Ramszesz.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, VÁRADI CRISTINÁTÓL (Nagyvárad).
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Kiss József és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló BOGNÁR testvéreknek szeretett édesapjuk elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége, tantestülete és tanulói közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, rokonra, jó ismerősre, MIHÁLY ALBERTRE halálának 4. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük mindhalálig. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.