Gyászhírek 2016. október 12.

Megrendülten, mély fájdalommal értesültünk osztálytársunk és szeretett barátunk, ifj. FORMITTÁG JÁNOS (Tóttelek) elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és kívánunk családjának teljes megnyugvást. Baráti köre és volt osztálytársai.

„Letéptem ezt a hangaszálat,/ Habár az ősz tudom halott./ E földön többé sosem látlak,/ Ó idő, illat, hangaszálak,/ És várlak téged, tudhatod.” (G. Apollinaire) A viszontlátás hitével emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, BALLA ISTVÁN ZSOLTRA (vegyészmérnök) halálának első évfordulóján. Szerettünkre emlékezünk: október 14-én a Barátok templomában, a 18 órakor kezdődő szentmisén, valamint 16-án 10 órakor a várad-szőllősi református templomban tartandó istentiszteleten.
Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, FORMITTÁG JÁNOSTÓL, aki életének 49. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „A sors könyvében így volt megírva, a nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara.” Nyugodjon békében! Kós Tibor és családja.

*

Tizenkét szomorú év telt el, amióta búcsú nélkül itthagyott minket a szerető testvér, férj, apa, sógor és nagyapa, VARDAI LÁSZLÓ. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.
A bánatos család.

*

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk rokonságunkkal, barátainkkal, jó ismerőseinkkel, hogy drága, jó szerettünk, BOGNÁR ISTVÁN-LÁSZLÓ (PISTI) váratlanul itthagyott bennünket. „Nagyon akartam élni még,/Érezni szívetek melegét./Nem adta a sors ezt meg nekem,/ Búcsú nélkül kellett tőletek elmennem./Őrizzetek szívetekben!” Utolsó útjára kísérjük, október 13-án, csütörtökön, d.u. 14 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

„Megpihent a dolgos, jó apai szív,/Áldás és hála övezi a sírt./Szerető férj voltál, drága édesapa,/Bánatos családodnak most őrangyala./Lelked elszállt, mint egy hópihe a fényben,/Ragyogj ránk fényes csillagként az égen./Nélküled már semmi nem olyan mint régen./Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, mosolyod emléked,/Szeretünk örökké és nem feledünk téged!” Szívem mély fájdalmával búcsúzom szeretett férjemtől, BOGNÁR ISTVÁN-LÁSZLÓTÓL (PISTI). Őt soha nem feledő felesége, Tündi.

*

„Váratlanul ért a halál,/Búcsú nélkül mentél el,/Aludd szépen örök álmod,/Soha nem feledünk el./Számunkra te soha sem leszel halott,/Örökké élni fogsz, mint a csillagok./Drága, jó szívét, két dolgos kezét,/Áldd meg jó Atyánk!/S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi Édesapánk!” Bognár István-Levente és Bognár András-Zsolt. Szeretünk apa és jók leszünk!

*

„Kinek gyermekét nem fedi sírhalom,/Nem tudja mi a legnagyobb fájdalom./Szeretetben éltél köztünk gazdagon,/Mint a tavasz elmentél egy szomorú napon./Minden virágban téged látunk,/Mindig hazavárunk!” BOGNÁR ISTVÁN drága fiúnk. Mély fájdalommal sirat szerető édesanyád és édesapád.

*

„Istenem kérünk vedd oltalmadban Őt,/Tárd ki kapudat nyugodni vágyó, jó lelke előtt./Szívünkben helyedet nem pótolja semmi./Még e földön élünk, nem fogunk feledni.” Drága jó bátyusom,
ISTVÁN mély fájdalommal búcsúzik tőled szerető hugicád, Brigitta és vőlegénye Feri.

*

„Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad,/Zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt./Ma szomorúbb lett a föld, fakóbb az ég színe,/Egy szív állt meg örökké, a testvérünk szíve!” Összetört szívvel búcsúzom tőled édes bátyám, ISTVÁN Szerető öcséd Feri, párja Éva, keresztfia Norbi és Regina.

*

„Kit őriz a szívünk nem hal meg soha,/Kit lelkünkben látunk nem megy el soha./Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál,/Amikor bennünket hirtelen itthagytál./Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala,/Őrizze álmodat a drága jó Atya!” A viszontlátás reményében bízva búcsúzom tőled, drága jó öcsém,
ISTVÁN. Nagyon szeretlek és tudom, hogy fentről vigaszt kérsz bánatos családodra! Nővéred Böbi, sógorod Zoli, keresztlányod Heni és párja Balázs.

*

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, De a szíved emléke itt marad közöttünk. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Szomorú szívvel búcsúzunk drága vejünktől,
BOGNÁR ISTVÁNTÓL. Szerető anyósa Balla Erzsike, apósa Ernő.

*

„Egy szál virág, egy gyertyaláng és fénykép, amiből mosolyog ránk.” Emléked, ISTVÁN míg élünk, velünk marad. Fájó szívvel búcsúzunk tőled: sógorod Andi, párja Dani, keresztfiad Kristóf, Noémi és Sarah.

*

Fiatal életed véget ért hamar, mint termő rózsafa, mit letört a vihar. Ketté tört életed oly fájó emléke megmarad a szívünk mélyében.” Nyugodj békében, drága ISTVÁN. Búcsúzik szerető sógorod Balla Robi és párja Edina.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOGNÁR TÜNDÉNEK, ISTVÁNNAK és ANDRÁSNAK a szeretett férj, édesapa, BOGNÁR ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szent László Gimnázium VIII. B. oszt. diákjai, a Szülői Közösség és Nagy Enikő osztályfőnök.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága unokaöcsémtől, BOGNÁR ISTVÁNTÓL. Nagynénéd Rózsika.

*

Könnyes szemmel, megtört szívvel veszünk búcsút drága unokaöcsénktől, BOGNÁR ISTVÁNTÓL,
akit oly hirtelen ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. A mi szívünkben emléked mindig élni fog! Pihenj csendesen te drága lélek! Csaba, Magdi és Csabi.

*

Szeretett édesapám emlékére SZABÓ ISTVÁN (Kémer) 7 éve távozott közülünk. Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét áldd meg jó atyám, köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám. Lánya Héder Gyöngyi, férje János, fia Janika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SZABÓ ISTVÁNRA, (Kémer),
aki 7 éve örökre itthagyott. Emléke örökké szívünkben él. A bánatos család.

*

„Urunk és Istenünk!” Te ismered gondviselésedbe vetett megnyugvását. Hozzád jutottak el fájdalmas órainak imái.” HORVÁTH-MESTER JÁNOS, MOLNÁR ISTVÁN, JAKAB ISTVÁN, INDRIE ANISOARA
IVAN DRAGOS VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra,
özv. ZOMBORI IBOLYÁRA, aki ma hat hete távozott közülünk. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk,/Mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk.” Gyászolja fia Lajos és családja.

*

„Nélküled szomorú, üres a házunk,/Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Tiéd a csend a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk özv. ZOMBORI IBOLYÁRA (BÁGYI IBOLYA). Szívünkben örökre megőrizzük emléked! Fiad Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünk BÉRES ANGÉLA kolléganőnknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az érköbölkúti Általános Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BÉRES és MOLNÁR családnak szerettük,
MOLNÁR IDA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A hegyközszentmiklósi „Toldy” Általános Iskola munkaközössége.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” Szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára,
ZOMBORI IBOLYÁRA (BÁGYI), aki ma hat hete távozott örökre szerettei köréből. „Szíved megpihenni tér, ott lenn a mélyben,/Lelkedre az Úr vigyáz, ott fenn a mennyben./Nyugodj meg, pihenj csendesen,/Álmodat ne zavarja semmi sem.” Emlékeznek rá fiai: Lajos, Zoltán, Róbert és Attila, menyei: Éva, Erzsike, Hajni és B. Mária és Péter.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján TOLNAI IRÉNRE (szül. ADORJÁN). „Csillag volt, mert szívből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/De szívünkben él, s örökre ott marad!” Szerető férje, gyermekei, menye, unokái és dédunokája.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, KISS ÉVA KINGÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugalma legyen áldott! A Decebal autósiskola.

*

Őszinte együttérzésem fejezem ki barátnőmnek, KISS ÉVA KINGÁNAK édesapja elvesztése miatt. Fájdalmában osztozom. A jó Isten adjon erőt! Balogh Éva Zita.

*

Lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett MOLNÁR ISTVÁN testvértől és nagybácsitól. Szívünk melegével családja mellett vagyunk. Húga, Joli és Mónika.

*

Fájdalommal búcsúzunk drága MOLNÁR ISTVÁN nagybátyámtól. Isten nyugtassa békében! Duca Pisti és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett sógor és nagybácsi, MOLNÁR ISTVÁN
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Örök világosság fényeskedjék neki! Sógornője Molnár Gabriella, Molnár Csaba és családja, Székely Emese és családja.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek,/De fáj, ha látom hulló könnyetek,/Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, DOMBI IRÉN (szül. SZILÁK IRÉN) életének 71. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük október 12-én, szerdán, d.u. 14 órától a bihari református kápolnából. A gyászoló család.

*

Szívünkből soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, FORMITTAG JÁNOS (Hegyköztóttelek) életének 49. évében elhunyt. Temetése 2016. október 12-én 16 órától a hegyköztótteleki temetőben. Emlékét örökké megőrizve búcsúzik tőle édesapja, felesége Anikó és fia Krisztián.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa és testvér, MOLNÁR ISTVÁN (Nagyvárad) életének 75. évében, hosszan tartó, súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 13-án, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége, két fia, két menye és 3 unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, JAKAB ISTVÁN rövid szenvedés után, életének 78. évében elhunyt. Temetése október 13-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szomorúan búcsúzom testvéremtől, JAKAB ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Jakab Ferenc és családja Budapestről.

*

Fájó szívvel búcsúzunk JAKAB ISTVÁNTÓL. Szeretett keresztlánya Por Emese és családja, valamint sógora Kiss Gergely Budapestről.