Gyászhírek 2016. november 9.

Gyászhírek 2016. november 9.
Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól és nagymamától, VARGYAS MÁRIÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése november 10-én 15 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Búcsúzik tőle fia Feri, menye Ibi, unokája Benjamin.


Fájó szívvel búcsúzom unokanővéremtől, MADAS ERZSÉBETTŐL. Mély fájdalommal és tisztelettel kísérjük utolsó útjára. Emlékét és szeretetét örökre megőrízve: unokahúga Nánássy Erzsébet és családja.

*

Szomorúan búcsúzunk a szeretett testvértől, KOROKNAY IRÉNKÉTŐL (szül. SIPOS, volt óvónő),
aki életének 94. évében elhunyt. Nyugodjon békében! Temetése csütörtökön, november 10-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Testvérei Magdi, Klári és családjaik.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától és nagyapától, BALA GÉZÁTÓL (Fegyvernek).
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Temetése ma 13 órakor Fegyverneken. Búcsúznak tőle, felesége, gyermekei és unokái.

*

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, KOVÁCS KARCSIRA (Hodos) halálának 8. évfordulóján. „A mélyben csak tested merül el,/Csak ő tűnt el a föld alatt,/De lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk marad.” Szerető felesége, két lánya, veje és unokája Dávidka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett sógorunkra, LŐRINCZ LAJOSRA, akit ma egy éve rabolt el a kegyetlen halál. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógora Lajos és sógornője Zsuzsa.

*

„Csend ölel át és szeretet,/Csak az hal meg, kit felednek,/Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) E gondolattal emlékezünk a szeretett keresztapára, LŐRINCZ LAJOSRA halálának első évfordulóján. Keresztlánya Noémi és családja.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre és apára, LŐRINCZ LAJOSRA
(Biharszentjános) halálának első évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/Amíg élünk e földön, őrizzük őket./Adja a jó Isten, legyen csendes álmod,/Szeretetünk ragyogja be a síri világod.” Nyugodj békében a boldog feltámadás reménysége alatt! „A lélek él, találkozunk.” Bánatos felesége Magdi, szerető fiai Zoltán és Szilárd.

*

„Volt emberek, ha nincsenek is vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók közt titokzatos megállók. A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók. Képek, már megdermedtek és örökre szépek. (Kosztolányi). Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó feleségtől, édesanyától és nagymamától, MADAS ERZSÉBETTŐL (Zsibett) életének 83. évében tért meg Teremtőjéhez. Temetése november 9-én, szerdán 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét önzetlen, jóságos lényét szívünkben örökké megőrizzük. Őt örökre gyászoló férje Imre, lánya Enikő és veje János, lánya Nelli és veje Tibi, unokái Zoli, Orsi, Balázs és Tami, unokamenye Brigi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó testvértől, sógornőtől, keresztmamától és nagynénitől, MADAS ERZSÉBETTŐL (ZSIBETT, szül. VARGA). Emlékét szívünkben megőrizzük.
Szerető öccse Gyuszi és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógornőnktől, MADAS ERZSÉBETTŐL
(ZSIBETT). Emlékét szívünkben őrizzük. Nusi és Nelli.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől és édesapától, IFJ. DARVAI ÁRPÁDTÓL. Emléke és pihenése legyen áldott. Temetése szerdán, november 9-én 14 órakor a püspöki kápolnából. Búcsúzik felesége Edit, lánya Anita és szerető családja.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak CAPRIS IDA halála miatt érzett fájdalmában. Duma István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, keresztapára, COSTA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem. Egy éve még együtt voltunk veled, kórházi ágyadon fogtuk a kezed. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott is maradsz. Szerető felesége Kati, fia Jancsi, és keresztgyermeke Jancsika.

*

„Fájdalmas búcsúzásunkat enyhíti az örök életbe vetett hitünk, és a jó Isten szép ígérete: az örök élet.”
MADAS ERZSÉBET, LUTA RÓZA, FECHETE NICOLAE, CHEREJI IOAN, CRISAN IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.