Gyászhírek 2016. november 4.

Gyászhírek 2016. november 4.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, Matiz Károly búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.


Szomorúan tudatjuk, hogy a Bihari Napló szerkesztőségének volt gépírónője, Székely Magdaléna
(Cukorfalat) életének 67. évében Dunaújvárosban örökre eltávozott szerettei köréből. Temetése e hó 11-én ugyanott. Nyugodjon békében. Gyászolják: három lánya, veje és egyszem kisunokája, a kollégák, barátok.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és dédapára,
JUHOS VILMOSRA, aki ma 5 éve itthagyott bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek. Örökké bánatos felesége leányai, Ildikó és Marika és családjai.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett testvérre, nevelőapára, a mi bátyus tatinkra, MIHÁLY JÁNOSRA (Fugyivásárhely) halálának 7. évfordulóján. „Ha rám gondoltok, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok. Szerető családja.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és apósra, HERPÁN JÓZSEFRE (élt 62 évet) halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Felesége Laurentia, fia Octavian, lányai Livia, Laura és családjuk.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, unokatestvér és rokon, BOKOR JULIÁNNA
életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése szombaton, november 5-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja fia Péter, menye Mihaela, unokái Mihaela, Ioana, Lili, nászasszonya Katica.

*

„Segíts gyengeségeinkben, hogy mindig elbírjuk életünk terheit és így kiérdemeljük az örök elétet.”
BOKOR JULIÁNNA, BLÁZ LÁSZLÓ. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédnagyapa, BLÁZ LÁSZLÓ életének 69. évében elhunyt. Gyászolja lánya Erika, unokája Norbi és Gyöngyi, dédunokája Teofil.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától, BLÁZ LÁSZLÓTÓL, aki 69 éves korában elhunyt. Temetése november 4-én 13 órától a városi kápolnából. Lánya Viktória, veje Jani, unokái Beni és Dórika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak GERGELY MIHÁLY halála miatt érzett fájdalmában. Egy rendkívüli segítőkész ember volt. Isten nyugtassa békében. A nagyváradi „Oltea Doamna” Gimnázium közössége.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak GERGELY MIHÁLY halála miatt érzett fájdalmában.
Az „Oltea Doamna” TSA alkalmazottak részéről.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Koszotlányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ALMÁSSY ILONA 2016. október 15-én, életének 90. évében rövid szenvedés után Székesfehérváron elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvait 2016. november 5-én, szombaton 15 órakor, Nagyváradon, a Steinberger kápolnából helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. TÓTH ZOLTÁNRA,
aki három éve, Isten akaratában, megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében!
A szerető család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánkat, KOCSOR MAGDOLNÁT (szül. GONDOS) utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, FODOR ERZSÉBETRE
(Nagykágya) halálának 17. évfordulóján. Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó férjemre, az édesapára, apósra, nagyapára, TÖRŐ SÁNDORRA
(Bihar), akivel ma lenne az 50. házassági évfordulónk, de a jó Isten 2 éve és 2 hónapja elszakította örökre. Nyugodj békében drága lélek! Bánatos felesége Ilonka és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, SZILÁGYI SÁNDORRA, aki november 5-én egy éve tért örök nyugalomra. Emlékét szívünkbe örökké őrizzük. Bánatos felesége és leánya.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, ID. FARKAS SÁNDORTÓL, aki hirtelen eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük! Szerető testvére és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, ID. FARKAS SÁNDORTÓL (Síter), aki életének 77. évében hirtelen távozott közülünk. Temetése november 4-én 15 órától a síteri kápolnától. Emlékét szívünkben őrizzük! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk SZÁLDOBÁGYI MISIRE halálának 6. évfordulóján. „Hat éve rászállt szívünkre a bánat,/Nincs semmi, ami ennél jobban fájna./Veled volt teljes az életünk,/Elmentél, elvitted sok örömünk./Kit őriz a szívünk nem hal meg soha,/Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha./Oly távol vagy tőlünk, de mégis oly közel,/Szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Szomorú szívvel értesültünk barátunk, SZŐKE ISTVÁN nemzetközileg is elismert színész és rendező elhunytáról. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Özv. dr. Pop Mirceané és családja.

*

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, DR. FAZAKAS FERENCRE
(szemész főorvos) halálának 18. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog! Bánatos családja.

*

„Három éve, hogy nem vagy már velünk,/Odafentről nézed, hogy milyen lett az életünk./Az idő múlik, de feledni nem tudunk,/Nélküled mi már nem létezünk./Hiába hordjuk sírodra a virágot,/Eltemettük veled a boldogságunkat és az egész világot./Abban bízunk, hogy boldog vagy ahová mentél,/Mert te a jónál is jobbat érdemeltél.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KAJTOR SÁNDOR-CSABÁRA. Szerető édesanyád, testvéred és családja.