Gyászhírek 2016. november 3.

Gyászhírek 2016. november 3.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak SZÁNTÓ SÁNDOR halála miatt érzett fájdalmában. Berke Marika Tenkéről és keresztfia Béci és családja Nagyváradról.


A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége, valamint a kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának munkatársai együttérzéssel osztozunk kolléganőnk Nagy Viola főnővér és családja gyászában szeretett édesapja, BERECZKI DĂNILĂ elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, OLÁH LAJOSRA (Hegyközpályi) halálának első évfordulóján. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. / Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, / Amikor bennünket hirtelen itthagytál. / Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala. / Őrizze álmodat a drága, jó Atya!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós és nagymama,
NAGY IRÉN elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Hegyközszentmiklósi „Toldy” Általános Iskola munkaközössége.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, apa, nagyapa, após, testvér, BOGOS MIHÁLY életének 66. évében elhunyt. Temetése csütörtökön Szentimrén, november 3-án 12 órakor a református kápolnából.
A gyászoló család.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Koszotlányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ALMÁSSY ILONA 2016. október 15-én, életének 90. évében rövid szenvedés után, Székesfehérváron elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvait 2016. november 5-én, szombaton 15 órakor Nagyváradon, a Steinberger kápolnából helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának harmadik évfordulóján ISPÁN VIOLÁRA (Bihardiószeg). „Csak emlék marad minden, / Egy gyönyörű emlék, / Az, hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. / Csak egy vallomást mondok, / Nagyon szerettünk itt élsz szívünkben, / Sohasem feledünk.” Szerető leánya Edit és unokája Janika.

*

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged.” (Zsoltár 50,15) Imádkozó szívvel állunk osztálytársunk GERGELY MÁRK mellett édesanyja halálakor érzett mély bánatában.
A Lorántffy Zsuzsanna Ref. Gim. XII.A osztálya és osztályfőnöke.

*

„Könyörülj rajtam Istenem, a te nagy irgalmasságod szerint.” FARKAS SÁNDOR, BALÁZ LADISLAU,
SARCA VASILE, GHERDAN GHEORGHE, DULGAU BUJOREL PETRU, COPIL ECATERINA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului), Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, mikor jóságos szíve örökre megszűnt dobogni özv. FÜLÖP ILONÁNAK (Szentjános). „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/Nem haltál meg, csak álmodni mentél./Szívünkben itt él emléked örökké,/Ha látni akarunk, felnézünk az égre./A csillagok között utazol tovább,/Ott várj ránk, ha időnk lejárt.” Gyászolják őt lánya, fia, veje, menye, unokái, unokaveje.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó barátunkra, APERGER LÁSZLÓRA halálának 1 évfordulóján.
Zoli, Baby.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától és szomszédtól, FARKAS SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott! Kovács László és családja, Kovács Sándor és neje.