Gyászhírek 2016. november 29.

Gyászhírek 2016. november 29.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, még a földön élünk, nem fogunk feledni. Hat hete a szomorú napnak, hogy itthagyta szeretetteit PALLAG SÁNDOR. Isten nyugtassa békében. Fájó szívű felesége Szöszi, fiai, menyei, unokái.

Fájdalommal emlékezünk drága feleségem, TURCSÁNYI ILONA (szül. SZÖKŐCS ILONA, nyugdíjas óvónő) halálának 1 éves évfordulóján. „Hulló könnyekkel állok sírod felett.
„A koporsó bezárta legdrágább kincsemet,
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni nélküled,
Felejteni téged soha nem lehet.
Ha a bús napjaim le fognak telni,
Oda vágyom hozzád megpihenni.”
Férjed Ernő, gyermekeid ifj. Turcsányi Ernő és családja, Turcsányi Edda és családja, valamint az összes rokonok, ismerősök.

*

Az idő múlik, feledni nehéz, telnek a napok, múlnak a hónapok, holnap lesz 1 éve annak a szörnyű napnak amikor édesapám, EPERJESY ŞTEFAN itthagyott örökre. Hiába várlak, nem jössz már, nélküled üres a ház, üres minden. Örökké szeretni foglak. Nyugodj békében. Lányod Ildi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, FELDMANN MIKLÓSNÉRA
(szül. KLEIN ILONA) halálának 30. évfordulóján. „Hirtelen elmentél egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. A búcsúzás mit nem mondhattál el, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Örökké bánatos fia Laci és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, apára, BAGI SÁNDORRA (CSICSA) halálának 7. évfordulóján.
Örökké bánatos családja.

*

BALASKÓ BÉLA a néhai JOHN és MARY BALASKÓ leszármazottja, akik az Amerikai Egyesült Államokban éltek családtagjaikkal. A néhai CHARLES és SUSIE BALASKÓ és szeretett leánya és fia a MORGAN családból a jó Isten segítségével elutaztak Magyarországra és Romániába, hogy megismerjék BÉLÁT és családját. Örökké hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy együtt lehettünk. Őszinte részvétünk a Balaskó és Morgan családok.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, WEISZ MIKLÓS 76 éves korában türelemmel viselt betegség után méltósággal elhunyt. Temetése 2016.29.11-én 11 órakor a Rulikowski Temetőben. A gyászoló család: Emma, Edit, ifj. Miklós Norbi, Diana, Nefertiti és Tünde.

*

„Fáradt beteg teste már megpihenni tért, / Nagyon szép idő volt amit ő megélt, / Türelmesen várt az Úr hívó szavára, / Ő is belépett az égiek otthonába.” BORDÁS KÁROLYRA (Érmihályfalva) emlékezünk, aki ma 3 éve hagyott itt bennünket. Örökké bánatos családja.

*

„Ezt az életet, ezt a halált csak az Istenbe vetett hit igazolja, teszi értelmessé.” KOZÁK MANCI, WEISZ MIKLÓS, SZABÓ IMRE, HERING ANA, MEGYESI IOSIF, MALITA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal ugyan, de Teremtő Atyánk akaratába megnyugodva, őszinte részvétünket fejezzük ki keresztlányunknak és unokatestvérünknek és családjának a szeretett férj és apa, SZÉLES ZOLTÁN
elvesztése miatt. A Kerekes ifj. Tóth és ifj. Kindle család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de elfogadva Isten akaratát, tudatjuk, hogy súlyos szenvedés után
SZÉLES ZOLTÁN LAJOS a szalárdi református egyház volt kántora visszatért Teremtő Urához. Temetése november 30-án, szerdán 13 órától szalárdi református templomból. „…Ő változtatja reggelre a homályt…” Ám. 5,8. Gyászolják felesége és három gyermeke, édesanyja, nővére és családja, valamint anyósa.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, SZABÓ ILONÁRA (szül. KOMSA)
halálának 3. évfordulóján. „Könnyes az út mely sirodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Nem múlik el nap, hogy egy könnycsepp ne gördült volna le arcomon, és két szó ne jött volna ki ajkamon: hiányzol nagyon. Örökké gyászoló lányod Hajni és vejed Laci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a Nt. MOLNÁR JÓZSEF KÁROLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja, valamint az Europrint munkaközössége.

*

„Az Úr az én pásztorom,…” (Zsoltárok könyve 23. rész) Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretet férj, apa, após, nagyapa és dédnagyapa, MOLNÁR JÓZSEF KÁROLY (nyugdíjas református lelkész, Magyarherepe, Misztótfalú, Magyarlapád) 91 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott. Temetése szerdán, 2016. november 30-án 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, /Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam/Végezetre eltétetett nékem /Az igazság koronája.” (II. Timoteus 4 r. 7-8 v.) Mély fájdalommal, de szívünkben a hit vigasztalásával és a feltámadás reményével tudatjuk, hogy szerető szívű édesapánk, nagyapánk és dédapánk, MEGYESI JÓZSEF (nyug. baptista lelkipásztor, élt 91 évet) elhunyt. Drága szerettünk porsátorát 2016. november 30-án d.u. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a temető városi kápolnájából. Áldott emlékét szívünkben őrizzük. Gyászoló családja.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem…” Egy hűséges szolgáját haza hívta az Úr. Míg élt e földön közöttünk, szerettük, tiszteltük. Úgy a gyülekezetben, a családban, mint a társadalomban Istennek értékes szolgája volt. Ezúton kívánunk vigasztalást szeretett fiainak és családjuknak, boldog viszontlátást az égi honban a kedves MEGYESI JÓZSEF lelkipásztor elköltözése alkalmából, aki énekkarunkat is nagyon szerette és sokszor jött velünk a szolgálatokat végezni. Tisztelettel szép emlékét szívünkbe zárjuk. A belvárosi magyar baptista Gyülekezet Ének-Zenekar tagjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, SZABÓ IMRE (élt 67 évet)
súlyos betegség után november 27-én örök álomra tért. Temetése november 29-én 15 órakor a nagyváradi Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúznak tőle: felesége Erzsébet, gyermekei Attila és Andrea, menye Anca, veje Levente, unokái Daria és Ricsike.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, a hegyközújlaki SOMOGYI MÁRIÁRA halálának 6. évfordulóján.
„Lelked remélem békére talált,
S te már a mennyből vigyázol reánk.
Soha el nem feledünk,
Szívünkben szeretünk,
Rád örökké emlékezünk.” Bánatos férje, fia, menye és unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a RÁKSI családnak a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama és rokon,
ILONA (Cuni) elhunyta miatti bánatukban. Nyugodjon békében! Olga, Béla, Ica és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak WEISZ NICOLAE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Fájdalmas búcsúzásunkat enyhíti az örök életbe vetett hitünk és a jó Isten szép ígérete: az örök élet.” A Popovici család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, SZABÓ MIHÁLYRA,
aki 50 éves korában 1 éve hagyott itt bennünket.
„Búcsú nélkül hagytad el a világot,
Elvitted magaddal a reményt és a boldogságot.
Rögös volt az út, mely néked jutott,
Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított.
Nem feledjük soha két dolgos kezed,
Nem feledjük soha jóságos szívedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
Ránk bánatot hagyva csendesen elmentél,
Egy jaj csak, annyit sem mondtál,
Csak elmentél az álmok hosszú útján.
Hiába borul ránk a temető csendje,
Szívünkben te élni fogsz örökre.”
Örökké bánatos családja és testvérei.

*

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha!” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, ECSEDI ISTVÁNRA
(az ICO volt dolgozója) halálának 40. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Bánatos lánya Ica, veje Zoltán és családjuk: Éva, Kati, Csaba és Csabi.

*

„Te legdrágább Oresztészemből megmaradt emlék.” Örök szeretettel emlékezem drága férjemre,
SCHNEIDER NÉMETH ANTALRA halálának 3. évfordulóján. „Ölelje át az Úr a lelked.” Katicád.

*

Az emlékezés napján újra érezzük szívünk mélyén a gyászt, amely ott honol mióta búcsúztál. Halálának 6. évfordulóján emlékezünk eltávozott szerettünkre, ID. MOLNÁR GÁBORRA (Jákóhodos). „Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak az út másik oldalán megyek!” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi felesége Juliána, fia Gabi és családja.

*

Szomorú, szerető szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól, PAPP PIROSKÁTÓL (szül. SZŰCS, Bihar),
aki 97 évesen távozott az élők sorából. Nyugodjék békében, és az örök világosság fényeskedjék neki!
Emlékeznek rá szerető unokái: Klárika, Attila, István és Mónika, továbbá Feri, fia.

*

Köszönetet mondunk a tamási és a bihari rokonságnak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak és a baptista gyülekezetnek és a lelkipásztornak, akik szeretett halottunk, SEBESTYÉN GYULA temetésén részt vettek. Fájdalmunkban mellettünk álltak. Jóságát és szeretetét soha el nem feledjük. „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek.” (János 14:17.) Nyugodj békében szeretteid közt! Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, BEKE ETELKÁRA halálának 2. évfordulóján. Hajni, Kati, Árpi, Józsi, Robi, Kriszti és Alex.

*

Kegyelettel emlékezünk a szeretett gyermekre, GURBAI BETTINÁRA (Hegyközkovácsi, élt 5 hónapot)
halálának 20. évfordulóján (november 30.). Emlékét szívünkben őrizzük. Szülei, testvérei és a nagyszülők.

*

Fájó szívvel emlékezünk a feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, NOVÁK ILONÁRA
(Érolaszi), aki 3 éve itthagyott minket. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/Enyhíti hiányát, ha álmunkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha,/Ha egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van./Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./Amíg csak élünk, rád emlékezünk,/Az együtt töltött időt, nem feledjük.” Lélekben mindig itt leszel drága édesanyánk! Emlékeznek: férje Károly, fia Róbert, menye Hajni és unokája Ákos.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KESZEG ILONÁRA (szül. BACSI), aki december 1-jén már 7. éve hiányzik közülünk. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/Nem hagytál el bennünket, csak álmodni mentél.” Emlékét szívünkben őrizzük. Örök álma felett őrködik szeretetünk. Emlékező szentmise december 1-jén, 17 órakor a Barátok templomában. Bánatos férje, leányai és azok családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, anyóstól, RAKSI ILONÁTÓL (CUNI) született Nagyváradon, élt Nagyszalontán, aki 79 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése november 29-én 10.30 órakor a nagyszalontai temetőben lesz. A gyászoló család.

*

Kegyelettel és hálával emlékezem drág,a jó édesapámra, CSETE LAJOSRA (Nagyszalonta) születésének 110. és halálának 28. évfordulóján. Lánya Julika és veje Sanyi.