Gyászhírek 2016. november 23.

Gyászhírek 2016. november 23.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, COSTA ILONA (szül. SZILÁGYI, Csatár) életének 63. évében elhunyt. Temetése szerdán, november 23-án 13 órakor a szalárdi református kápolnából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Férje Gyuri, lánya Tünde, veje Florin.


Őszinte részvétünket fejezzük ki VASS ANNAMÁRIÁNAK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Volt osztálytársai a Tanítóképzőből.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ FERENCZNEK szeretett leánya elhunyta alkalmából.
Nagy Zsóka és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága apa, nagyapa, ÖZV. MÁTHÉ SÁNDOR (volt kötélverő mester, Bihardiószeg) életének 95. évében eltávozott a minden élőknek útján. Temetése 2016. november 24-én 14 órától lesz a hegyaljai ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk VASS ANNÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak. A szacsvays V.A. szülői közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, IZSÁK JÁNOSRA (Kisnyégerfalva) halálának 2 évfordulóján.
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél,
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Felesége Teri, fia Zoli, menye Kati unokája Ricsi és leányai családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KÁLLAI családnak VERA néni elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Fülöp család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KÁLLAI VERA (Jákóhodos) temetésén részt vettek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ FERENCNEK szeretett lányod, APJOK ÁGNES (szül. SZABÓ)
elhunyta miatt. Dr. Dull József és felesége Babu, Rövid Márta Németországból.

*

Fájó szívvel emlékezünk Özv. PRINYI OLGÁRA (szül. TÖRÖK OLGA, Nagyvárad) halálának 1. évfordulóján. „Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,/Nem haltál meg, csak álmodni mentél,/ Szívünkben itt él emléked örökre./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, HARTMAN DANIELA IOANA életének 47. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése csütörtökön, november 24-én 13 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik férje József.

*

„Szívemben soha el nem múló fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, BALASKÓ BÉLA
(a Sörgyár volt dolgozója) hosszú, súlyos szenvedés után 78 éves korában, november 21-én elhunyt. Temetése november 24-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké gyászoló felesége Magda.

*

Fájó szívvel búcsúzom apatársamtól, BALASKÓ BÉLÁTÓL, aki hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle nászasszonya Pap Juliánna.

*

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye.” (Jer. 17,7). Megtört szívvel tudatom, hogy a drága édesapa, após, nagyapa, BALASKÓ BÉLA hosszú szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akik soha el nem felejtik, lánya Edit, veje Sándor, unokái Roland és Sándor.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy a drága édesapa, nagyapa, após és nász, BALASKÓ BÉLA hosszú szenvedés után örök álomra tért. Gyászolja fia Béla, menye Hajni, unokái Norbert, Regina és Ákos, nászasszonya Aranka.

*

„Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk, egy szó nélkül elmentél tőlünk.” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagytatától, BALASKÓ BÉLÁTÓL, aki hosszú szenvedés után 78 évesen csendesen megpihent. Soha el nem feledi bánatos leánya Anikó, veje Imre, unokái Nándor, Róbert és felesége Alexandra.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KOSZTA ILONÁTÓL (Szalárd). Keresztfia Sándor, felesége Ági és lányuk Brigitta.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, KOSZTA ILONÁTÓL (Szalárd). Testvére Irénke és sógora Sándor.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak melyen drága szerettünket, PAP ELLA IRÉNT utolsó földi útjára kísértük. „Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben.” (2 KOR, 5,1) Emléke legyen áldott. Ebben a bizonyosságban emlékszik rá férje Pap Béla 17 év házasság után, anyósa, édesapja, a Huszár, a Papp és a Cormos család.

*

Az együtt töltött katonaévek emlékével búcsúzom LUCSKAI GYULÁTÓL (Hegyközsáldobágy).
Őszinte részvétem feleségének és családjának. Tóth Gyula, Borsról.

*

„A keserves életnél többet ér a halál, az örök nyugalom a hosszú szenvedésnél.” NYIRI SÁNDOR,
SZABÓ ROZÁLIA, HARTMAN DANIELA IOANA, RESTE DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.