Gyászhírek 2016. november 22.

Gyászhírek 2016. november 22.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, Maraz Iuliana Rozalia (szül. Kiss) eltávozott az élők sorából. Temetése f. év november 23-án 14 órától lesz a városi ravatalozóból. Összetört szívű, gyászoló családja.

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, Csiki Piroskától (Hegyközpályi). Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Papp György és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VASS ANNAMÁRIA kolléganőnknek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A 11-es Gimnázium munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VASS ANNAMÁRIÁNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Perecz-Simó család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, CSIKI SÁNDORNÉTÓL (szül. PAPP PIROSKA, Hegyközpályi, élt 92 évet). Temetése szerdán, november 23-án 14 órától a hegyközpályi kápolnától. „Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, nem hallottuk utolsó sóhajod. Fáradságos életeden át miénk volt minden gondolatod. Mindent megtettél értünk, halál lett a vége, kérjük a Úr Istent vegyen kegyelmébe.” Búcsúzik tőle unokája Jutka, dédunokái Orsi és Réka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, CSIKI SÁNDORNÉTÓL (szül. PAPP PIROSKA, Hegyközpályi). „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.”
Búcsúzik tőle unokája Emil, unokamenye Mónika és dédunokája Patrik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, CSIKI SÁNDORNÉTÓL (szül. PAPP PIROSKA, Hegyközpályi). „Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt. Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Búcsúzik tőle unokája Ildikó, unokaveje Attila és dédunokái Barbara és Attila.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, feleség, anyós és nagymama, SZŐCS ANNA JUDIT
hirtelen elhunyt. Temetése 22-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Béke poraira! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZŐCS ANIKÓTÓL. Béke poraira! Sógora Áron, sógornői Julika és Ilu.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt feleségre, testvérre, DEBRENTI PIROSKÁRA
(volt szilágykémeri lakos). A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket. Férje András és két testvére családjukkal.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (Pál, Tim. II. 4,7.)
Fájó szívvel búcsúzunk a legjobb és legdrágább férjtől, édesapától, nagyapától és dédnagyapától,
LUCSKAI GYULÁTÓL (Hegyközszáldobágy), aki életének 87. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott,/Nélküled üres és szomorú a házunk,/Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.” Fájó szívvel búcsúzik felesége Irma, lánya Irma, unokái: Tünde és Edit, unokaveje Csaba és dédunokái: Brigitta, Diána és Zsanett. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak akik, velünk együtt elkísérték utolsó földi útján – 2016. nov. 20-án – drága halottunkat és vigasztaló szavakkal mellettünk álltak fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Szívünkben hálás szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, SZLAFKAI ISTVÁNRA
halálának 4. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékét őrzi felesége Melinda és fiai Loránd és Levente.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, kollégáknak, akik a szeretett NÁNÁSI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága kislányunkra, OROS MELINDÁRA. „Mióta elmentél, semmi sem számít, hisz nem láthatod már a föld csodáit. Szeretni mentél a felhőkön át, a veled repült az egész világ.”
Szerettei.

*

A feltámadás reményében búcsúzom drága barátnőmtől, APJOK ÁGITÓL (élt 59 évet). Vigasztalást a gyászoló családnak. Budaházy Klári és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ FERENCZNEK (a Mezőgazdasági Bank volt aligazgatójának) és családjának szeretett leánya, APJOK ÁGNES elhunyta alkalmából. Volt kollégái, Degău Ioan, Vonea Andrei, Balogh Lajos és Lőrinczy Tamás.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, EMŐDI ISTVÁN (70 év) rövid, de súlyos betegség után, november 19-én örök álomra tért. Temetése november 22-én 14 órakor a biharpüspöki temetőben lesz. Búcsúznak tőle felesége Irén, gyermekei István és Annamária, menye Csilla, veje Ferenc, unokái Tamás, Levente, Ágota és Emma.

*

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak szomszédoknak, hogy mellettünk álltak és elkísérték drága halottunkat, HALECZKI MONÁT utolsó útjára. Tisztelettel, a gyászoló család.

*

Pihen. Igen, mondja a lélek, hadd pihenjék ki fáradalmaikat, mert tették elkísérik őket.” (Jel. 14,13)
BALASKÓ BÉLA, MILIAN STEFANIA SOFIA, POP MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.